Categorie archief: Column

Columns

“De hoogmoed van de spin” – Wim van der Wenden

DE HOOGMOED VAN DE SPIN
– Wim van der Wenden –

Met de ziel heeft de mens haar gaven verkregen, namelijk het geheugen, het verstand en de wil. Dit zijn geestelijke gaven die hem in staat stellen zijn levenstaken te vervullen. De mens schrijft zulke gaven graag aan zichzelf toe. Hij beroemt zich erop alsof ze zijn eigendom zijn. Toch heeft de mens alles gekregen: het leven, de gezondheid, het geloof en de genade en hij zal het heil verkrijgen als hij het maar wil………………

Verder lezen

“Levensprincipe” – Wim van der Wenden

LEVENSPRINCIPE
– Wim van der Wenden –

Er zijn bepaalde zaken die nu eenmaal zijn zoals ze moeten zijn. Om een bepaald doel te bereiken moet iets gebeuren zoals het gebeurt, omdat anders het doel o­nmogelijk bereikt zou kunnen worden. Daartoe heeft God een tweevoudige wet gegeven. De wet van het ‘moeten’ als oorzakelijk gevolg. En de wet van het ‘gij zult’. Dat is het moeten op ethische gronden.

Verder lezen

“Een andere kijk op Johannes” – door Wim van der Wenden

 
EEN ANDERE KIJK OP JOHANNES
– door Wim van der Wenden –
 
Wij bewonderen Johannes, de discipel en evangelist, om o.a. zijn liefde en trouw. Maar wij zien er te vaak overheen dat hij ook groot was in nederigheid. Johannes gaf de eerste aanzet dat Simon Petrus bij Jezus kwam, maar hij zweeg bescheiden over deze bijzonderheid. Johannes was de eerste apostel, de eerste die Jezus herkende, de eerste die tegen Jezus sprak, de eerste die Jezus volgde, de eerste die over Jezus preekte. En toch, wat schreef hij in zijn evangelie?
Verder lezen

Column “De verborgen sleutel”

DE VERBORGEN SLEUTEL
– Wim van der Wenden –

Zij, die het Godsrijk willen bezitten, moeten het met geweld tot zich trekken, wat betekent dat het moeilijk is om zich los te maken van alle oude en vastgeroeste gewoonten. Men zegt dan ook wel dat de gewoonte het machtigste bolwerk van alle domheid is. Maar mensen zullen bovendien veel eerder geneigd zijn een kolossale domheid aan te nemen en te geloven dan een waarheid, zelfs al heeft deze laatste zich als nog zo nuttig bewezen. En vervolgens komen uit verkeerde begrippen verkeerde levensprincipes voort en daaruit weer o­ntelbare andere dwaasheden. Geloof je verkeerde dingen, dan kun je niets doen wat juist en werkelijk goed is, want dan is de waarheid niet in je. Ook al is het natuurlijke verstand als een hemelse zon voor het mensenhart, dan neemt dat nog niet weg dat pure verstandsmensen veelal blind zijn in hun harten, en als oude verroeste spijkers in een balk zitten, vast in hun domheid.

Verder lezen

Column “De bruiloft van Kana in Galilea”

DE BRUILOFT VAN KANA IN GALILËA
– Wim van der Wenden – 

Is het jou, beste lezer, ook al eens overkomen, dat in een kerkdienst de voorganger, die over vermeld o­nderwerp preekte, zei dat moeder Maria het allemaal niet zo goed begreep, en dat baseerde op de uitspraak van Jezus in haar richting: “Vrouw, (wat heb ik met u van node) waarom meng je je in mijn zaken? Mijn uur is nog niet gekomen.”

Verder lezen

Column “Belofte met een voorwaarde”

BELOFTEN MET EEN VOORWAARDE
– Wim van der Wenden –

De gave van de roeping is een grote genade, een dubbele gave: voor de persoon die haar o­ntvangt en voor het volk, dat zich over de hulp van de geroepene mag verheugen. De roeping houdt evenwel een grote verantwoordelijkheid in, die de plicht oplegt om hieraan met een leven van volmaaktheid te voldoen. De Heer strooit op de weg van de geroepene o­ntelbaar  veel genade uit, waaraan de geroepene moet beantwoorden om die graad van volmaaktheid te bereiken, die voor een uitverkorene van God gepast  is. Niet aan deze genade voldoen betekent in de naleving van de eigen taak tekortschieten en ook zijn eigen redding op het spel zetten. De roeping is een teken van vriendschap en van uitverkiezing van God tegenover een schepsel, dat hij met goddelijke autoriteit wil bekleden en aan zijn genadewillatendeelnemen.

Verder lezen

Het opschrift op het kruis van Jezus – Prof. dr. Horst Krämer

Het opschrift op het kruis van Jezus

Een Duitse Lorberlezer plaatste in januari 2007 een tekst uit een Duits tijdschrift op de site van de “Lorber Freundeskreis”, waarin hij een artikel aanhaalt, dat een professor heeft geschreven over het opschrift op het kruis van Jezus. Uiteraard vormen de gedachten van de geciteerde professor Krämer geen afdoende bewijs voor het feit dat de Vader Zelf in Jezus mens was, maar  ze vormen wel stof tot overdenking.

Verder lezen

Supergezond fruit

Supergezond fruit?
– Gera Hoogendoorn–Verhoef,  febr. ’07 –

Zeven februari stond in de krant te lezen dat we door genetische modificatie groenten en fruit kunnen telen die méér gezonde stoffen aanmaken dan ‘normale’.
Wie bepaalt hier eigenlijk wat wel of niet gezonder is dan de gezonde natuurlijke appel die er altijd al was?  Is de vraag om ‘gezonder ’ misschien een bevestiging van degeneratie van iets gezonds door o­ndeskundig (egoïstisch) handelen van de mens waardoor gezond en natuurlijk niet meer mogelijk is?

Verder lezen