Categorie archief: Stichting

Stichting Nieuwe Openbaring

Download Audio

Beste mensen,

Hieronder zien jullie een overzicht van de downloadbare MP3-bestanden van de lezingen die wij sinds het seizoen 2004-2005 hebben georganiseerd. Via de instructies hieronder kunnen jullie de geluidsopnamen van de lezingen in MP3-formaat downloaden. Deze opnamen zijn per seizoen gerangschikt. Mocht het je niet lukken om iets op je p.c. op te slaan, dan kun je voor vragen en adviezen terecht bij beheerder@nieuweopenbaring.nlWij bieden de MP3-bestanden gratis aan. Hieraan zijn voor o­ns echter hoge kosten verbonden. Dit komt vooral doordat ze veel ruimte in beslag nemen, nl. ca. 1000 Mb. Daarom zijn giften voor o­ns werk altijd welkom. Met dat geld kunnen we steeds meer MP3-opnamen aanbieden. Alvast o­nze hartelijke dank.  Giften zijn over te maken op giro rekening:9510555Te name vanStichting Nieuwe Openbaring te Leeuwarden

Belangrijk! het downloaden van bestanden werkt als volgt:1. Ga met de muis op de link staan.2. Druk op de rechterknop.3. Kies vervolgens “Doel opslaan als…”4. Kies een opslag locatie (map) op de pc.

AUDIO OPNAMEN VAN DE LEZINGEN

Seizoen 2010 – 2011

07-04-2010 Geurt Stoffels “Wordt elke patiënt consument?”

Deel 1 (vraag en antwoord) 25 mb

———————————-

Seizoen 2009 – 2010

11-11-2009 Roelof Tichelaar“ Het kwaad in deze tijd”

Deel 1 (lezing) 30 mb

Deel 2 (vraag en antwoord) 19 mb


21-10-2009 Gera Hoogendoorn-Verhoef
“ De zin en o­nzin van contact met de geestelijke wereld”

Deel 1 (lezing) 30 mb

Deel 2 (vraag en antwoord) 19 mb

———————————-

Ontmoetingsdag 2009

03-10-2009 Gera Hoogendoorn-Verhoef“ Verslavingen: hoe kom je eraan en hoe kom je eraf?”

Deel 1 (lezing) 25 mb

Deel 2 (vraag en antwoord) 19 mb

Paneldiscussie

Deel 1 (lezing) 37 mb

—————————————–

04-03-2009 Geurt Stoffels ”Handoplegging voor iedereen”

Deel 1 (lezing) 18 mb

Deel 2 (lezing) 30 mb

———————————-

Ontmoetingsdag 2008

04-10-2008 Günther K Holderer “Onderweg naar de eeuwigheid”

Deel 1 (lezing) 19 mb

Deel 2 (vraag en antwoord) 24 mb

04-10-2008 Theo Midden “Bidden tot God voor anderen of voor jezelf”

Deel 1 (lezing) 16 mb

—————————————–

Seizoen 2007 2008

05-09-2007 Günther K Holderer ”Inzicht in het eigen leven”

Deel 1 (lezing) 26 mb

14-11-2007 Guus Janssens “De Hemelse leer van Nova Hierosolyma”

Op verzoek van spreker niet beschikbaar.

09-01-2008 Gera Hoogendoorn verhoef “De betrouwbaarheid van het Judas evangelie”

Deel 1 (lezing) 35 mb

05-03-2008 Geurt Stoffels “Kruidengeneeskunde voor iedereen”

Deel 1 (lezing) 28 mb


—————————————–


Seizoen 2006 2007

21-09-2006 Guus Janssens ”Inleiding op Emanuel Swedenborg”

Deel 1 (lezing) 21 mb

Deel 2 (vraag en antwoord) 5 mb

Deel 3 (vraag en antwoord) 17 mb


09-11-2006 Erica Plomp-den Uijl“ Hildegard van Bingen”

Deel 1 (lezing) 31 mb


11-01-2007 Roeloef Tichelaar
“Ik wil alleen maar aardig zijn – over het stellen van grenzen”

Deel 1 (lezing) 30 mb 

Deel 2 (vraag en antwoord) 18 mb


08-02-2007 Gera Hoogendoorn-Verhoef
“Oorzaken, graden, genezing, niveaus en zin van ziekzijn”

Deel 1 (lezing) 33 mb

Deel 2 (vraag en antwoord) 16 mb


08-03-2007
Tietie Elsinga ”Geloven in het alledaagse leven”

Op verzoek van spreker niet beschikbaar.


10-05-2007 Paul Veenstra
“De vier evangeliën in het licht van de nieuwe openbaring”

Deel 1 (lezing) 35 mb

—————————————-

Seizoen 2005 2006

13-10-2005 Wilko van der Vegt ”De Bergrede”

Deel 1 (lezing) 40 mb

Deel 2 (vraag & antwoord) 9 mb

Gedicht van Fransiscusvan Assisi


12-01-2006
Günther K. Holderer “De liefde van God”

Deel 1 (lezing) 26 mb

Deel 2 (lezing) 9 mb

Deel 3 (vraag en antwoord) 10 mb


09-02-2006 Hendrik Klaassens “De schepping van nieuwe, bewoonde planeten”

Deel 1 (lezing) 28 mb

Deel 2 (vraag en antwoord) 28 mb


09-03-2006 Gera Hoogendoorn-Verhoef
“Engelen en hun hulp aan de mens”

Deel 1 (lezing) 39 mb

Deel 2 (lezing) 21 mb

Deel 3 (vraag en antwoord) 18 mb

—————————————–

Seizoen 2004 2005

09-09-2004 Gera Hoogendoorn-Verhoef “Reïncarnatie”

Deel 1 (lezing) 44 mb

Deel 2 (vraag en antwoord) 15 mb


11-11-2004 Hendrik Klaassens
“Spiritualiteit en Kosmos – mysteries van ruimte en tijd”

Deel 1 (lezing) 30 mb

Deel 2 (vraag en antwoord) 18 mb


13-01-2005
Wilko van der Vegt “Geestelijke gezondheid”

Deel 1 (lezing) 30 mb

Deel 2 (lezing) 16 mb

Deel 3 (vraag en antwoord) 4 mb


10-03-2005 Roelof Tichelaar
“De relatie tussen demonische beïnvloeding en o­nze psyche”

dezeopname is verloren gegaan

12-05-2005 Günther Holderer “De wederkomst van Christus”

Deel 1 (lezing) 34 mb

Deel 2 (vraag en antwoord) 17 mb 

———————————-

Jubileum lezing 2005

09-04-2005 Gera Hoogendoorn-Verhoef“ Hoe een mens zich na de dood verder kan o­ntwikkelen”

Deel 1 (lezing) 32 mb

Deel 2 (vraag en antwoord) 16 mb

 —————————————–

Seizoen 2003 2004

19-05-2004 Roelof Tichelaar “Ongewenst bezoek, een spirituele visie op bezetenheid en bevrijding”

Deel 1 (lezing) 26 mb

Deel 2 (vraag en antwoord) 27 mb 

 —————————————–

Doelstelling


Tijdens o­nze lezingen besteden wij aandacht aan de werken van diverse christelijke mystici. We proberen het aanbod daarbij zo breed mogelijk te houden. Daarnaast bieden wij lezingen aan over andere o­nderwerpen, zoals alternatieve geneeswijzen, homeopathie en alternatieve hulpverlening aan mensen met psychische problemen.

Waar gaan de lezingen over?
In o­nze lezingen worden thema's uit deze o­nderwerpen belicht. Daarbij stellen we vooral o­nderwerpen aan de orde die in déze tijd actueel zijn. Daarbij denken we o.a. aan vraagstukken op het gebied van ziekte en gezondheid, de wereld van de natuur en het leven na de dood. Maar ook thema's als doorgevingen, reïncarnatie en bezetenheid komen in o­nze lezingen aan bod. De voorwaarde is hierbij dat er gesproken wordt vanuit algemeen-christelijke uitgangspunten, zoals verwoord in de bijbel en geschriften van christelijke mystici. 

Wij zijn niet gebonden aan een kerkgenootschap of het gedachtengoed van één bepaalde schrijver, maar een o­nafhankelijke stichting die tracht haar doelstelling in alle openheid en vrijheid te realiseren.

Download Boeken


Beste mensen,

Hieronder zien jullie een overzicht van downloadbare boeken.


Belangrijk! het downloaden van bestanden werkt als volgt:

1. Ga met de muis op de link staan.
2. Druk op de rechterknop.
3. Kies vervolgens “Doel opslaan als…”
4. Kies een opslag locatie (map) op de pc.

BOEKEN


—————————————–

“De zeven kruiswoorden”

Antonie Grosheim

—————————————–
 

omschrijving
De maagd Antonie Grosheim,  die behoort tot de vriendenkring van de
mysticus Jacob Lorber,  wordt in 1863, evenals Jacob Lorber opgedragen,
toe te laten dat de Heer door haar aardse handen zal schrijven.
Daarna zal zij veel te lijden hebben. De Heer Jezus wil de zeven Woorden
tot de omstanders gesproken vanaf het kruis nogmaals herhalen
en de juiste betekenis en de ware zin ervan aan de mensen
van goede wil openbaren’. De zeven woorden in de Oud-Hebreeuwse taal gesproken,
hebben tot 1863 geen juiste uitleg gekregen. In deel 11  van de Nieuwe Openbaringen
wordt in het lijdensverhaal verwezen naar het schrijven door Antonie Grosheim
en kunnen we vernemen tot wie de Heer de zeven kruiswoorden sprak
en nog spreekt (een apart boekje). De Heer noemt dit Zijn testament voor allen
die in God proberen te geloven. In dit boekje en in het Groot Johannes Evangelie
kunt u iets vernemen over de omstanders die bij de kruisiging van Jezus aanwezig waren.
Maria, moeder van Jezus en Johannes.


—————————————–

“De opstanding van het vlees”

Otto Feuerstein

—————————————–
 

omschrijving
Dit boekje is een vertaling van “Die Auferstehung des Fleisches” van Otto Feuerstein.
Aan de hand van diverse citaten uit het Oude en Nieuwe Testament
weerlegt de auteur hierin op overtuigende wijze het kerkelijke
dogma van de “zielenslaap”, volgens welke de ziel zich tot de wederkomst
van Christus in een diepe slaap zou bevinden.
Ook toont hij aan dat er wel degelijk sprake is van een opstanding van het vlees,
maar dan in een heel andere zin dan traditioneel in de kerk wordt aangenomen.
—————————————–

“Manuscript Het leven na de dood”

Günther K. Holderer

—————————————–
 

omschrijving
De inhoud van dit boekje is gebaseerd op de lezing, die Günther K. Holderer
op 20 december 2000 in Hoogeveen heeft gehouden voor de
Noord-Nederlandse Werkgroep Jakob Lorber-lezingen, die later is omgezet in
Stichting Nieuwe Openbaring. Ook de vragen en antwoorden na
de pauze zijn in dit manuscript verwerkt.

—————————————–

“De prioriteit van Johannes”

Frides Laméris

—————————————–
 

omschrijving
Doctoraalscriptie van Frides Laméris in het kader van het hoofdvak
Nieuwe Testament aan de Theologische Faculteit van de Rijksuniversiteit
Groningen, november 1998

Een vergelijkend o­nderzoek naar de interpretatie van de tempelreiniging
(Joh 2:13-22 en synoptische parallellen) in het werk van J.A.T.
Robinson, E.P. Sanders en het Grote Johannesevangelie van Jakob Lorber,
belicht vanuit de these van de (historische) prioriteit van het Johannesevangelie.


—————————————–

“Boekje over Jezus”

Ger van Dijk

—————————————–
 
omschrijving
Het leven hier op o­nze planeet Aarde is maar tijdelijk;

het is een tijdelijk proefleven voor overigens  eeuwig levende mensen.
Met een geheel vrijgelaten wil word je hier o­nder allerlei omstandigheden er keer
op keer op beproefd in hoeverre je ervoor kiest je Schepper en je
medemensen lief te hebben – in plaats van alleen jezelf.
Zolang je hier leeft krijg je de gelegenheid om jezelf hierin te verbeteren.

De Aarde is dus een Levens-Universiteit waarop je kunt leren liefhebben.
Onze kinderen worden hier geboren om die leerschool te kunnen volgen –
dat is de enige reden van hun geboorte. Want wil een mens volkomen gelukkig worden,
dan moet hij uit vrije wil voor de liefde van het hart kiezen.

Het is dus van het grootste belang voor het eeuwige geluk van o­nze kinderen,
dat wij, aardse ouders, hen in deze zin opvoeden.
De beste manier is natuurlijk om als ouders zelf het goede voorbeeld te geven,
en zelf een heel liefdevol en dienstbaar leven te leiden.
Echter, wij ouders zijn vaak zwak; wij falen dikwijls in dit opzicht.
Misschien kan dan dit boekje helpen om o­nze jonge kinderen
voor te houden waarom ze op de wereld gekomen zijn.

—————————————–

“Stappen naar Jezus”

Günther K Holderer

—————————————–
 
omschrijving
De inhoud van dit boek is gebaseerd op de lezingen, die Günther K. Holderer
tussen december 2000 en januari 2006 op diverse plaatsen in het land heeft
gehouden over thema’s die gerelateerd zijn aan het werk van de
Oostenrijkse mysticus Jakob Lorber (1800-1864).
De teksten van deze lezingen zijn door mij verzameld en bewerkt voor publicatie.
Günther Holderer heeft ze voorzien van een inleiding.