Boeken lezen en zoeken

Tekst:   Boek:Hfs:

1 resultaten - Pagina 1 van 1

1
[13] In de vijfde afdeling beginnen ze als het ware al een beetje te babbelen. Dit wordt bewerkstelligd doordat de leraren aanschouwelijk onderwijs geven door op speciale schoolborden allerlei voorwerpen te tonen en kleine theaterstukjes op te voeren, waarna ze zich door de kindertjes laten vertellen wat ze zojuist gezien hebben en wat er is gebeurd.
Hoofdstuk 67: Intrede in het kinderrijk. Praktische methode tot zelfontwikkeling van de kinderen - Jakob Lorber - De Geestelijke zon (deel 2)
1