Boeken lezen en zoeken

Tekst:   Boek:Hfs:

3 resultaten - Pagina 1 van 1

1
[23] Zolang jullie je harten naar Mij gekeend zullen hebben, zal Ik met Mijn liefde zegenend bij jullie allen zijn en bij ieder in het bijzonden naar de mate van zijn liefde tot Mij en van daaruit tot zijn broeder; en die met een vlammend hart zullen Mij zelfs niet zelden te zien krijgen, in het bijzonder wanneer zij hun harten rein gehouden hebben vanaf de aanvang van hun bestaan en zich niet zo licht hebben laten overrompelen door de wereld!
Hoofdstuk 2: De grootste zorg van de stamvaderen: het dingen naar de liefde en de genade van de Vader - Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)
[16] En daarom wil ik dan ook de eerste zijn die hem met een fel vlammend hart zal naderen en hem nu al nader!'
Hoofdstuk 258: Het overleg tussen de twijfelaars. De hoogst wijze woorden van liefde van een van de twijfelaars, die aan de borst van de Arme de Vader herkent - Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)
[26] Als nu de bruidegom zal komen, zal hij dan de met bevende vrees vervulde bruid ook zo aanzien en aannemen, alsof ze hem met vlammend hart tegemoet was getreden? Zal hij niet eerder tot haar zeggen:
Hoofdstuk 27: 'Eer van mensen neem Ik niet aan'. (Joh. 5 : 41) - Jakob Lorber - Bijbelteksten en hun verborgen betekenis
1