Kies uw vrouw met zorg.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 1)

«« 167 / 242 »»
[1] 'Het ziet er voor de wereld slecht uit, als de vrouwen zich weer mooi maken en op de tronen zullen zitten; want dan zal de aarde door het vuur onderworpen worden!
[2] Houd daarom de vrouwen goed in bedwang; laten zij zich in de eerste plaats oefenen in de ware deemoed! Ze moeten rein, maar nooit opgemaakt en versierd zijn; want het opmaken en opsieren van de vrouwen is het graf van de mens en veroorzaakt overal de ondergang!
[3] Zoals een reine, ingetogen, deemoedige vrouw een echte zegen voor een huis is, zo is een ijdele en daardoor trotse vrouw een vloek voor de hele aarde, en ze is op die wijze een duivel in zijn kleinste gedaante en lijkt volledig op een slang, die door haar geile blikken de vogels van de hemel In haar giftige en dodende muil lokt!
[4] Daarom geef Ik de raad, zonder de intentie dat deze raad een gebod wordt:
[5] Als iemand een vrouw kiest en wil trouwen, laat hij er dan op letten dat het meisje, dat hij trouwen wil, zich niet oppoetst -behalve dan met water, wat goed is voor de gezondheid -en niet uitdagend over straat gaat, wat met past voor een vrouw, en ook niet pronkt met haar eventuele andere aantrekkelijkheden, maar in alles ingetogen is, haar lichaam goed bedekt houdt met linnen klederen en 's winters met ongeverfde doeken van schapenwol. Ze moet ook geen kletskous zijn en zich er met op voor laten staan dat ze iets zou hebben. want het is heel heilzaam voor de vrouw als ze niets heeft dan datgene wat ze beslist nodig heeft. Zo'n meisje is een man waard en háár hand moet je vragen. Maar een rijke, ijdele, versierde vrouw, die in zachte en bontgeverfde kleren rondloopt, uitdagend over straat gaat, die zich graag door de rijken en aanzienlijken laat groeten en tegen de armen zegt: 'Zie dat. stinkende bedelvolk eens!' - daarvan zeg Ik jullie, - vermijdt zo'n meisje als een kreng!
[6] Want zo'n meisje is een getrouwe kopie van de lokkende hel op kleinste schaal, en wie zo iemand ten huwelijk vraagt, begaat een grove zonde tegen de goddelijke ordening. Hij kan er op rekenen, dat zo'n vrouw, die zich op aarde vrijwel nooit verbetert, als ze eerder sterft dan haar man, hem als hij haar volgt in het hiernamaals, ook al was hij de deugd zelf maar vanwege de aardse voordelen erg aan haar gehecht, zeker een behoorlijk lange tijd in de hel zal vasthouden.
[7] Want net zoals zo'n vrouw op deze aarde bedrieglijke middelen gebruikte om een man te vangen die ze begeerde, zo zal zij in het hiernamaals, maar dan duizendmaal verleidelijker, haar man als hij komt, met alle aantrekkelijkheid die maar te bedenken is, tegemoetkomen en hem in haar helse nest trekken. En zodoende zal die man het erg moeilijk krijgen om uit de netten van zijn vrouw te geraken.
[8] Let daar dus goed op, en degene die trouwen wil, kan maar beter zijn vrouw eerst goed leren kennen en alles nagaan, opdat hij niet in plaats van een engel een duivel aan zich bindt, die hij dan niet gemakkelijk meer kwijt raakt!
[9] De kenmerken heb Ik jullie nu voldoende laten zien; let daar op, dan zul je hier en In het hiernamaals geluk hebben! Dit moeten jullie niet zien als een gebod waaraan je je houden moet, maar alleen, zoals reeds eerder gezegd, als een goede raad die, als men zich daaraan houdt, voor jullie en speciaal voor alle ijdele vrouwen heel nuttig kan zijn.
[10] Want degene onder jullie, die een ijdele en listig verleidende vrouw zo terecht wijst dat deze haar kwade dwaasheid inziet, die zal eenmaal daarvoor in de hemel een grote beloning ontvangen.
[11] Kijk daarom niet naar verleidelijke vrouwen; want zo'n vrouw is heimelijk zonder het te weten verbonden met de satan en zij werkt onbewust aan zijn verleiding mee.
[12] Als een van jullie de satan in zijn ergste vorm wil zien, dan moet hij een opgemaakte deerne of een aanstellerige vrouw bekijken, en dan ziet hij de satan in zijn voor de mens gevaarlijkste vorm!
[13] Komt de satan als draak en spuwt hij oorlog, honger en allerlei besmettelijke ziektes over de aarde, dan is hij het minst gevaarlijk voor de mens; want in die noden wenden de mensen zich tot God, gaan boete doen en ontlopen zo de hel en zijn gericht.
[14] Maar als de satan zijn draak omkleedt met het lichtende gewaad van een engel, dan is hij voor de mens, die van nature geneigd is naar het zinnelijke, het gevaarlijkst, net als wanneer een verscheurende wolf in schaapsvel tussen de schapen komt! Maar komt de wolf als wolf naar de schapen, dan vluchten zij naar alle richtingen en brengen de brenger des doods in verwarring, zodat hij blijft staan en erover nadenkt welk schaap hij zal achtervolgen, waardoor hij tenslotte zonder buit moet teruggaan; komt hij echter in schaapsvacht, dan vluchten de schapen niet, maar verheugen zich zelfs over het nieuwe tot hen gekomen schaap, dat een wolf is, die de hele kudde verscheurt zonder dat er ook maar één schaap voor hem op de vlucht slaat.
[15] Kijk, deze leer en deze raad moet je daarom als iets heiligs in jullie harten bewaren en je moet hem zo navolgen alsof Ik een gebod gegeven had, dan worden jullie huwelijken gezegend met de zegen uit de hemel; maar in het andere geval - met de vloek uit de hel!
[16] Laat je daarom niet verlokken door de blinde en bedrieglijke charmes van de wereld, maar wees altijd nuchter en schat de waarde van de wereld op de juiste manier; geef geen goud en parels, die je nu uit de hemel gekregen hebt, weg voor de dwaasheden van de wereld, dan zullen jullie onder elkaar steeds vrede hebben en de~hemel voor je zien open staan! Als jullie je echter weer door de verleidingen van de wereld laten gevangen nemen, dan moet je het ook aan jezelf wijten als de hemel zich steeds meer voor je gaat sluiten; en als je in grote nood zult raken en de hemel om hulp zult roepen, dan zul je geen hulp krijgen! Want het is onmogelijk dat Iemand die met wat dan ook aan de wereld hangt, tevens in gezegende verbinding met de hemel staat.
[17] Want ieder mens is zo geschapen. en ingesteld dat hij het kwade en het goede, de leugen en de waarheld niet in een hart naast elkaar kan verdragen; het een of het ander, maar in de eeuwigheid nooit allebei tegelijk!
[18] Ja, met zijn verstand moet hij beide kennen; maar in zijn hart kan alleen het ene of het andere als basis voor zijn leven aanwezig zijn.
[19] Hebben jullie Mijn raad goed begrepen?'
[20] Allen antwoorden daarop: ' Ja, Heer en Meester in alle goddelijke wijsheid!'
«« 167 / 242 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.