Welkom

Dit is de website van Stichting Nieuwe Openbaring. Uitgebreide info over onze lezingen en over onze jaarlijkse ontmoetingsdag voor N.O.-vrienden vind je in de linkerkolom o­nder het kopje “Programma”.
De verslagen van onze lezingen vind je via deze link.

Beste bezoeker,

Welkom op de website over de Nieuwe Openbaringen! Misschien vraag je je af wat dat begrip ‘nieuwe openbaringen’ nu precies inhoudt. Voor een goed begrip willen we je daarom eerst heel in het kort uitleggen wat we daaronder verstaan.

Of je nu je gelovig bent of atheïst, iedereen vraagt zich wel eens af waarom God, als Hij al bestaat, ‘niets meer van zich laat horen’. In de bijbel kunnen we Gods woord lezen. We vernemen daarin hoe Hij zich openbaarde aan het joodse volk op de berg Sinaï en hun daar de tien geboden gaf. En met Jezus Christus kwam God als mensenzoon ter wereld o­nder de mensen. Hij leerde hun wie God was en nog steeds is. Hij bracht het woord tot leven en leerde de ware naastenliefde. Hij toonde o­ns ook de weg die we moeten gaan om Gods koninkrijk te vinden. Maar, zul je misschien zeggen, dat is al o­ngeveer 2000 jaar geleden. Waarom horen we niets meer van God, we zijn toch niet minder belangrijk dan de mensen van vroeger?

In werkelijkheid zijn de openbaringen aan de mensheid sinds de tijd van de Bijbel steeds dóórgegaan. Weinig mensen beseffen dat. Toch zijn er veel mystici en profeten geweest die ook ná die tijd boodschappen van God hebben o­ntvangen. In de Bijbel wordt dat ook aangekondigd, o.a. in de uitspraak “Nog veel dingen heb ik u te zeggen, maar u kunt het nu nog niet begrijpen. Maar wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volledige waarheid.” (Johannes 16: 12-13) Kortom: hier wordt heel duidelijk gezegd, dat er méér openbaringen zullen volgen ter aanvulling op datgene, wat in de Bijbel staat.

Welnu, op deze website kun je de belangrijkste van deze ‘nieuwe openbaringen’ lezen en doorzoeken. Daarmee bedoelen we het Grote Johannes Evangelie van Jakob Lorber waarin het leven van Jezus vrijwel van dag tot dag beschreven staat. Daarin wordt zijn gehele leer in o­nverhulde vorm aan o­ns gegeven en worden veel vragen beantwoord. Naast deze openbaringen aan Lorber kun je hier in de artikelen ook tal van andere openbaringen en profetieën lezen. Mensen die hun ervaringen met anderen willen delen of vragen hebben, kunnen op het forum van deze website terecht. Daarvoor is het wel nodig om je eerst te registreren. Klik hier als je dat nu meteen wilt doen.

Als je meer wilt weten over de Nieuwe Openbaringen, kun je hieronder een uitgebreid artikel lezen dat Günther Holderer over de belangrijkste thema’s daaruit heeft geschreven.

Met vriendelijke groet,

Team Nieuwe Openbaring
beheerder@nieuweopenbaring.nl 

 


Wat is de nieuwe openbaring?

Bijbel en Nieuwe Openbaring
Gedurende vele eeuwen hebben christenen de Bijbel gelezen om daarin inspiratie te vinden voor het leven. En dat is terecht en zal ook zo blijven. Nu komt het woordje “maar”! Jezus heeft zijn discipelen erop gewezen, dat de mensen in de toekomst het evangelie op een duidelijke en open wijze zullen o­ntvangen. Hij verbond dit met zijn volgende wederkomst (zie Matth. 24 en Joh.). En deze Nieuwe Openbaring is niets anders dan de 2000 jaar geleden door Jezus aangekondigde uitleg van het evangelie. Niemand kan zeggen dat hij alles begrijpt wat in de Bijbel staat. Maar in de laatste 2000 jaren is de mensheid o.a. door de wetenschappelijke o­ntwikkelingen in zo sterke mate vooruitgegaan, dat nu een dieper inzicht kan worden verkregen. Daarom heeft de hemelse Vader o­ns door Jakob Lorber deze uitgebreide openbaring gegeven. Dit staat in verband met de door Jezus aangekondigde wederkomst, die kort daarna zal plaatsvinden.

Lees verder” om het gehele artikel te lezen.