Categorie archief: Stichting

Stichting Nieuwe Openbaring

Programma symposium over ufo’s en buitenaards leven op 6 mei 2017

Symposium over ufo’s en buitenaards leven op 6 mei 2017 in Wouterswoude

In verschillende boeken van Jakob Lorber en Emanuel Swedenborg worden de bewoners van andere werelden beschreven. Daaruit kunnen we opmaken dat we niet alleen zijn in het heelal. Op een enorm groot aantal werelden heeft zich leven gevormd en wonen menselijke wezens die qua lichaamsbouw op ons lijken.
Het is alleszins de moeite waard om deze openbaringen te vergelijken met de enorme hoeveelheid documentatiemateriaal die door ufologen is verzameld. Wat kunnen we op grond van al deze verslagen zeggen over de technologie en het karakter van deze andere beschavingen? Hoe ziet een interstellaire samenleving eruit?

Om wat meer zicht te krijgen op deze boeiende materie heb ik in samenwerking met Stichting Wijzer uit Dokkum een symposium over dit onderwerp georganiseerd. Dat zal plaats vinden op zaterdag 6 mei a.s. van 11.00 – 16.30 uur in gebouw “De Nije Warf”, Foarwei 31-a in Wouterswoude (Friesland). Hieronder tref je het volledige programma van dit symposium aan, gevolgd door gegevens over de sprekers die op die dag het woord zullen voeren.
_______________________________________________________________________________________________________

PROGRAMMA UFO-SYMPOSIUM OP 6 MEI 2017.
11.00 – 12.15 uur: lezing door Anton Teuben over “Buitenaards contact in Nederland”.

Als kind was Anton Teuben al geïnteresseerd in de lucht- en ruimtevaart en hij is nu al 31 jaar meldpunt voor vreemde objecten en ervaringen. Hij beschrijft deze dag wat hij heeft ontdekt o.a. in Nederland, Duitsland en Rusland. Duizenden mensen uit alle lagen van de bevolking hebben de afgelopen tientallen jaren hun verhalen in vertrouwen aan Anton verteld. Hij heeft geen enkele twijfel en weet dat er daadwerkelijk altijd al contact is geweest. De meeste mensen kennen inmiddels de rol van de gecontroleerde media en dat dit universele contact mondjesmaat bekend wordt gemaakt. Hij heeft zich jarenlang kunnen verdiepen in de vele dimensies/realiteiten en de technologie en de intenties van onze universele bezoekers en zal daar op 6 mei uitleg over geven. Al in 2002 maakten wij onze bevindingen en opgedane universele kennis al publiekelijk en hebben daarmee miljoenen mensen wereldwijd bereikt. Met name het besef hoe we zelf functioneren en de mogelijkheden door het integreren van de Schumann resonantie (trillingsfrequentie van de aarde) zijn de belangrijkste ingrediënten en de sleutel om het universum te bevatten. Het draait om jouw intentie want… universe is magic and love is the key.

Kijk voor meer informatie op www.antonteuben.nl

13.15 – 14.30 uur: lezing door Piet Smolders over “Buitenaards leven”.

Bezoek uit de ruimte. Hebben we dat ooit gehad of hebben we het misschien nog? Piet Smolders boog zich over die vraag, nadat hij jarenlang als ruimtevaartjournalist en als hoofd van het Artis Planetarium de kwestie had afgewimpeld zonder zich er serieus in verdiept te hebben.

Rond 2005 deed hij dat wel en kwam hij tot een onverwachte conclusie in zijn boek “ET- Geen mythe maar werkelijkheid”. Want er is wel degelijk wat aan de hand vindt hij. Veel UFO’s zijn verklaarbare (natuur)verschijnselen. Maar juist de meest nauwkeurige waarnemingen, vaak verricht door goed opgeleide en nuchtere mensen, wijzen erop dat UFO’s concrete vervoermiddelen zijn. Het zijn deze degelijke observaties die de officiële instanties onverbiddelijk naar de prullenbak verwijzen, voorzien van het etiket “onverklaarbaar”. En dat terwijl juist die nader zouden moeten worden bestudeerd!

Gelukkig lijkt het er nu op dat enkele wetenschappers geneigd zijn zich in buitenaards bezoek te verdiepen. Het heelal barst waarschijnlijk van leven, daar is bijna iedereen het wel over eens. Is het dan onlogisch dat we bij tijd en wijle bezoek krijgen?

Piet Smolders was al bezig met ruimtevaart toen die nog niet bestond. Al meer dan vijftig jaar praat en schrijft hij erover. Hij produceerde duizenden artikelen voor kranten en tijdschriften in binnen- en buitenland en schreef meer dan vijftig boeken over ruimtevaart en sterrenkunde. Zijn vijftigste boek verscheen in 2007, het jaar waarin de ruimtevaart vijftig werd. Smolders maakte ook tientallen documentaires voor de televisie en werkte mee aan talloze radioprogramma’s.

Intussen was hij als het even kon ook nog overal present waar ruimtevaart wordt bedreven. Hij was vele malen op het Kennedy Space Center (onder andere bij de start van de laatste Apollo naar de maan en bij shuttle-lanceringen) en op Baikonoer, onder meer bij het vertrek van een Belgische en een Nederlandse ruimtevaarder.

Smolders, die ook nog vijftien jaar Hoofd van het Artis Planetarium in Amsterdam was, leerde ooit Russisch als Officier bij de Militaire Inlichtingen Dienst (MID). Hij werd onderscheiden met de Simon Stevin kijker en de Gagarin medaille van de Russische ruimtevaartfederatie. Hij is lid van de Russische Ruimtevaart Academie en erelid van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart. In 2007 werd door de Internationale Astronomische Unie een planetoïde tussen Mars en Jupiter naar hem vernoemd.

Piet Smolders werd geboren op 28 december 1940 in Geldrop. Hij en zijn vrouw Ljoedmila hebben vier kinderen en twee kleinkinderen. Smolders schildert ook: thema’s uit de ruimtevaart, landschappen, portretten en stillevens.

Kijk voor meer informatie op: http://www.smoldersonline.nl/

15.00 – 16.30 uur: mogelijkheid voor bezoekers om eigen ufo-ervaringen voor te leggen aan de sprekers.

Na de theepauze begint om ca. 15.00 uur het derde programma-onderdeel. We stellen ons voor dat de bezoekers daarbij hun eigen ufo-ervaringen vertellen en in een informele sfeer met de sprekers in discussie gaan over allerlei onderwerpen die direct en indirect met het thema van het symposium verband houden. Veel mensen hebben al eens een ufo gezien en willen graag hun verhaal daarover kwijt.

Opgave en reservering voor 6 mei.
Het is slim om vooraf geld over te maken, omdat je dan 5 Euro korting krijgt op de toegangsprijs. Kaarten aan de zaal kosten namelijk 20 euro. Is het verschuldigde bedrag echter vòòr 6 mei bij ons binnen, dan gaat daar 5 euro af en betaal je slechts 15 euro per persoon.
Je kunt het bedrag overmaken op bankrekening NL41 RABO 0362 2353 41 t.n.v. Stichting Wijzer te Dokkum. Bij voorbaat onze hartelijke dank!
_______________________________________________________________________________________________________

Hieronder zie je de sprekers op 6 mei en de locatie “De Nije Warf” in Wouterswoude.

anton-teuben

pieteindhoven08092013park

de-nije-warf

 

 

 

Download Audio

Beste mensen,

Hieronder zien jullie een overzicht van de downloadbare MP3-bestanden van de lezingen die wij sinds het seizoen 2004-2005 hebben georganiseerd. Via de instructies hieronder kunnen jullie de geluidsopnamen van de lezingen in MP3-formaat downloaden. Deze opnamen zijn per seizoen gerangschikt. Mocht het je niet lukken om iets op je p.c. op te slaan, dan kun je voor vragen en adviezen terecht bij beheerder@nieuweopenbaring.nlWij bieden de MP3-bestanden gratis aan. Hieraan zijn voor o­ns echter hoge kosten verbonden. Dit komt vooral doordat ze veel ruimte in beslag nemen, nl. ca. 1000 Mb. Daarom zijn giften voor o­ns werk altijd welkom. Met dat geld kunnen we steeds meer MP3-opnamen aanbieden. Alvast o­nze hartelijke dank.  Giften zijn over te maken op giro rekening:9510555Te name vanStichting Nieuwe Openbaring te Leeuwarden

Belangrijk! het downloaden van bestanden werkt als volgt:1. Ga met de muis op de link staan.2. Druk op de rechterknop.3. Kies vervolgens “Doel opslaan als…”4. Kies een opslag locatie (map) op de pc.

AUDIO OPNAMEN VAN DE LEZINGEN

Seizoen 2010 – 2011

07-04-2010 Geurt Stoffels “Wordt elke patiënt consument?”

Deel 1 (vraag en antwoord) 25 mb

———————————-

Seizoen 2009 – 2010

11-11-2009 Roelof Tichelaar“ Het kwaad in deze tijd”

Deel 1 (lezing) 30 mb

Deel 2 (vraag en antwoord) 19 mb


21-10-2009 Gera Hoogendoorn-Verhoef
“ De zin en o­nzin van contact met de geestelijke wereld”

Deel 1 (lezing) 30 mb

Deel 2 (vraag en antwoord) 19 mb

———————————-

Ontmoetingsdag 2009

03-10-2009 Gera Hoogendoorn-Verhoef“ Verslavingen: hoe kom je eraan en hoe kom je eraf?”

Deel 1 (lezing) 25 mb

Deel 2 (vraag en antwoord) 19 mb

Paneldiscussie

Deel 1 (lezing) 37 mb

—————————————–

04-03-2009 Geurt Stoffels ”Handoplegging voor iedereen”

Deel 1 (lezing) 18 mb

Deel 2 (lezing) 30 mb

———————————-

Ontmoetingsdag 2008

04-10-2008 Günther K Holderer “Onderweg naar de eeuwigheid”

Deel 1 (lezing) 19 mb

Deel 2 (vraag en antwoord) 24 mb

04-10-2008 Theo Midden “Bidden tot God voor anderen of voor jezelf”

Deel 1 (lezing) 16 mb

—————————————–

Seizoen 2007 2008

05-09-2007 Günther K Holderer ”Inzicht in het eigen leven”

Deel 1 (lezing) 26 mb

14-11-2007 Guus Janssens “De Hemelse leer van Nova Hierosolyma”

Op verzoek van spreker niet beschikbaar.

09-01-2008 Gera Hoogendoorn verhoef “De betrouwbaarheid van het Judas evangelie”

Deel 1 (lezing) 35 mb

05-03-2008 Geurt Stoffels “Kruidengeneeskunde voor iedereen”

Deel 1 (lezing) 28 mb


—————————————–


Seizoen 2006 2007

21-09-2006 Guus Janssens ”Inleiding op Emanuel Swedenborg”

Deel 1 (lezing) 21 mb

Deel 2 (vraag en antwoord) 5 mb

Deel 3 (vraag en antwoord) 17 mb


09-11-2006 Erica Plomp-den Uijl“ Hildegard van Bingen”

Deel 1 (lezing) 31 mb


11-01-2007 Roeloef Tichelaar
“Ik wil alleen maar aardig zijn – over het stellen van grenzen”

Deel 1 (lezing) 30 mb 

Deel 2 (vraag en antwoord) 18 mb


08-02-2007 Gera Hoogendoorn-Verhoef
“Oorzaken, graden, genezing, niveaus en zin van ziekzijn”

Deel 1 (lezing) 33 mb

Deel 2 (vraag en antwoord) 16 mb


08-03-2007
Tietie Elsinga ”Geloven in het alledaagse leven”

Op verzoek van spreker niet beschikbaar.


10-05-2007 Paul Veenstra
“De vier evangeliën in het licht van de nieuwe openbaring”

Deel 1 (lezing) 35 mb

—————————————-

Seizoen 2005 2006

13-10-2005 Wilko van der Vegt ”De Bergrede”

Deel 1 (lezing) 40 mb

Deel 2 (vraag & antwoord) 9 mb

Gedicht van Fransiscusvan Assisi


12-01-2006
Günther K. Holderer “De liefde van God”

Deel 1 (lezing) 26 mb

Deel 2 (lezing) 9 mb

Deel 3 (vraag en antwoord) 10 mb


09-02-2006 Hendrik Klaassens “De schepping van nieuwe, bewoonde planeten”

Deel 1 (lezing) 28 mb

Deel 2 (vraag en antwoord) 28 mb


09-03-2006 Gera Hoogendoorn-Verhoef
“Engelen en hun hulp aan de mens”

Deel 1 (lezing) 39 mb

Deel 2 (lezing) 21 mb

Deel 3 (vraag en antwoord) 18 mb

—————————————–

Seizoen 2004 2005

09-09-2004 Gera Hoogendoorn-Verhoef “Reïncarnatie”

Deel 1 (lezing) 44 mb

Deel 2 (vraag en antwoord) 15 mb


11-11-2004 Hendrik Klaassens
“Spiritualiteit en Kosmos – mysteries van ruimte en tijd”

Deel 1 (lezing) 30 mb

Deel 2 (vraag en antwoord) 18 mb


13-01-2005
Wilko van der Vegt “Geestelijke gezondheid”

Deel 1 (lezing) 30 mb

Deel 2 (lezing) 16 mb

Deel 3 (vraag en antwoord) 4 mb


10-03-2005 Roelof Tichelaar
“De relatie tussen demonische beïnvloeding en o­nze psyche”

dezeopname is verloren gegaan

12-05-2005 Günther Holderer “De wederkomst van Christus”

Deel 1 (lezing) 34 mb

Deel 2 (vraag en antwoord) 17 mb 

———————————-

Jubileum lezing 2005

09-04-2005 Gera Hoogendoorn-Verhoef“ Hoe een mens zich na de dood verder kan o­ntwikkelen”

Deel 1 (lezing) 32 mb

Deel 2 (vraag en antwoord) 16 mb

 —————————————–

Seizoen 2003 2004

19-05-2004 Roelof Tichelaar “Ongewenst bezoek, een spirituele visie op bezetenheid en bevrijding”

Deel 1 (lezing) 26 mb

Deel 2 (vraag en antwoord) 27 mb 

 —————————————–

Doelstelling


Tijdens o­nze lezingen besteden wij aandacht aan de werken van diverse christelijke mystici. We proberen het aanbod daarbij zo breed mogelijk te houden. Daarnaast bieden wij lezingen aan over andere o­nderwerpen, zoals alternatieve geneeswijzen, homeopathie en alternatieve hulpverlening aan mensen met psychische problemen.

Waar gaan de lezingen over?
In o­nze lezingen worden thema's uit deze o­nderwerpen belicht. Daarbij stellen we vooral o­nderwerpen aan de orde die in déze tijd actueel zijn. Daarbij denken we o.a. aan vraagstukken op het gebied van ziekte en gezondheid, de wereld van de natuur en het leven na de dood. Maar ook thema's als doorgevingen, reïncarnatie en bezetenheid komen in o­nze lezingen aan bod. De voorwaarde is hierbij dat er gesproken wordt vanuit algemeen-christelijke uitgangspunten, zoals verwoord in de bijbel en geschriften van christelijke mystici. 

Wij zijn niet gebonden aan een kerkgenootschap of het gedachtengoed van één bepaalde schrijver, maar een o­nafhankelijke stichting die tracht haar doelstelling in alle openheid en vrijheid te realiseren.

Download Boeken


Beste mensen,

Hieronder zien jullie een overzicht van downloadbare boeken.


Belangrijk! het downloaden van bestanden werkt als volgt:

1. Ga met de muis op de link staan.
2. Druk op de rechterknop.
3. Kies vervolgens “Doel opslaan als…”
4. Kies een opslag locatie (map) op de pc.

BOEKEN


—————————————–

“De zeven kruiswoorden”

Antonie Grosheim

—————————————–
 

omschrijving
De maagd Antonie Grosheim,  die behoort tot de vriendenkring van de
mysticus Jacob Lorber,  wordt in 1863, evenals Jacob Lorber opgedragen,
toe te laten dat de Heer door haar aardse handen zal schrijven.
Daarna zal zij veel te lijden hebben. De Heer Jezus wil de zeven Woorden
tot de omstanders gesproken vanaf het kruis nogmaals herhalen
en de juiste betekenis en de ware zin ervan aan de mensen
van goede wil openbaren’. De zeven woorden in de Oud-Hebreeuwse taal gesproken,
hebben tot 1863 geen juiste uitleg gekregen. In deel 11  van de Nieuwe Openbaringen
wordt in het lijdensverhaal verwezen naar het schrijven door Antonie Grosheim
en kunnen we vernemen tot wie de Heer de zeven kruiswoorden sprak
en nog spreekt (een apart boekje). De Heer noemt dit Zijn testament voor allen
die in God proberen te geloven. In dit boekje en in het Groot Johannes Evangelie
kunt u iets vernemen over de omstanders die bij de kruisiging van Jezus aanwezig waren.
Maria, moeder van Jezus en Johannes.


—————————————–

“De opstanding van het vlees”

Otto Feuerstein

—————————————–
 

omschrijving
Dit boekje is een vertaling van “Die Auferstehung des Fleisches” van Otto Feuerstein.
Aan de hand van diverse citaten uit het Oude en Nieuwe Testament
weerlegt de auteur hierin op overtuigende wijze het kerkelijke
dogma van de “zielenslaap”, volgens welke de ziel zich tot de wederkomst
van Christus in een diepe slaap zou bevinden.
Ook toont hij aan dat er wel degelijk sprake is van een opstanding van het vlees,
maar dan in een heel andere zin dan traditioneel in de kerk wordt aangenomen.
—————————————–

“Manuscript Het leven na de dood”

Günther K. Holderer

—————————————–
 

omschrijving
De inhoud van dit boekje is gebaseerd op de lezing, die Günther K. Holderer
op 20 december 2000 in Hoogeveen heeft gehouden voor de
Noord-Nederlandse Werkgroep Jakob Lorber-lezingen, die later is omgezet in
Stichting Nieuwe Openbaring. Ook de vragen en antwoorden na
de pauze zijn in dit manuscript verwerkt.

—————————————–

“De prioriteit van Johannes”

Frides Laméris

—————————————–
 

omschrijving
Doctoraalscriptie van Frides Laméris in het kader van het hoofdvak
Nieuwe Testament aan de Theologische Faculteit van de Rijksuniversiteit
Groningen, november 1998

Een vergelijkend o­nderzoek naar de interpretatie van de tempelreiniging
(Joh 2:13-22 en synoptische parallellen) in het werk van J.A.T.
Robinson, E.P. Sanders en het Grote Johannesevangelie van Jakob Lorber,
belicht vanuit de these van de (historische) prioriteit van het Johannesevangelie.


—————————————–

“Boekje over Jezus”

Ger van Dijk

—————————————–
 
omschrijving
Het leven hier op o­nze planeet Aarde is maar tijdelijk;

het is een tijdelijk proefleven voor overigens  eeuwig levende mensen.
Met een geheel vrijgelaten wil word je hier o­nder allerlei omstandigheden er keer
op keer op beproefd in hoeverre je ervoor kiest je Schepper en je
medemensen lief te hebben – in plaats van alleen jezelf.
Zolang je hier leeft krijg je de gelegenheid om jezelf hierin te verbeteren.

De Aarde is dus een Levens-Universiteit waarop je kunt leren liefhebben.
Onze kinderen worden hier geboren om die leerschool te kunnen volgen –
dat is de enige reden van hun geboorte. Want wil een mens volkomen gelukkig worden,
dan moet hij uit vrije wil voor de liefde van het hart kiezen.

Het is dus van het grootste belang voor het eeuwige geluk van o­nze kinderen,
dat wij, aardse ouders, hen in deze zin opvoeden.
De beste manier is natuurlijk om als ouders zelf het goede voorbeeld te geven,
en zelf een heel liefdevol en dienstbaar leven te leiden.
Echter, wij ouders zijn vaak zwak; wij falen dikwijls in dit opzicht.
Misschien kan dan dit boekje helpen om o­nze jonge kinderen
voor te houden waarom ze op de wereld gekomen zijn.

—————————————–

“Stappen naar Jezus”

Günther K Holderer

—————————————–
 
omschrijving
De inhoud van dit boek is gebaseerd op de lezingen, die Günther K. Holderer
tussen december 2000 en januari 2006 op diverse plaatsen in het land heeft
gehouden over thema’s die gerelateerd zijn aan het werk van de
Oostenrijkse mysticus Jakob Lorber (1800-1864).
De teksten van deze lezingen zijn door mij verzameld en bewerkt voor publicatie.
Günther Holderer heeft ze voorzien van een inleiding.