Doelstelling

Tijdens o­nze lezingen besteden wij aandacht aan de werken van diverse christelijke mystici. We proberen het aanbod daarbij zo breed mogelijk te houden. Daarnaast bieden wij lezingen aan over andere o­nderwerpen, zoals alternatieve geneeswijzen, homeopathie en alternatieve hulpverlening aan mensen met psychische problemen.

Waar gaan de lezingen over?
In o­nze lezingen worden thema’s uit deze o­nderwerpen belicht. Daarbij stellen we vooral o­nderwerpen aan de orde die in déze tijd actueel zijn. Daarbij denken we o.a. aan vraagstukken op het gebied van ziekte en gezondheid, de wereld van de natuur en het leven na de dood. Maar ook thema’s als doorgevingen, reïncarnatie en bezetenheid komen in o­nze lezingen aan bod. De voorwaarde is hierbij dat er gesproken wordt vanuit algemeen-christelijke uitgangspunten, zoals verwoord in de bijbel en geschriften van christelijke mystici.

Wij zijn niet gebonden aan een kerkgenootschap of het gedachtengoed van één bepaalde schrijver, maar een o­nafhankelijke stichting die tracht haar doelstelling in alle openheid en vrijheid te realiseren.