De Heer getuigt van de Vader.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 1)

«« 71 / 242 »»
[1] Na dit antwoord vraag Ik de overste of er geen zieken in dit plaatsje zijn. En de overste zegt: 'Mijn vriend, als u soms ook iets van de geneeskunde afweet, genees dan mijn vrouw! Want ze lijdt nu al een heel jaar aan een onbekende ziekte, waar geen dokter raad mee weet. Misschien gelukt het aan uw grote wijsheid, om vast te stellen wat de kwaal is, en mijn vrouw te genezen!?'
[2] Ik zeg: 'Ik zeg u: Uw vrouw is gezond! Laat haar halen!'
[3] De overste stuurt dadelijk een dienaar op weg, en de vrouw komt deze al op de drempel blij en gezond tegen en gaat onmiddellijk met hem mee naar de overste. Deze verwondert zich daar uitermate over en zegt tegen Mij: 'Vriend, u bent een god!'
[4] Ik zeg: 'Jullie mensen zijn toch allemaal hetzelfde! Als je geen tekenen ziet, dan geloof je niet. Maar je wordt toch behouden als je gelooft vanwege de tekenen; maar als iemand, ondanks de tekenen die Ik doe, niet gelooft, dan is hij ten dode opgeschreven.
[5] In het vervolg zullen alleen die mensen behouden worden, die, zonder tekenen, slechts door de waarheid van Mijn woord zullen geloven en daarnaar zullen leven! Daardoor zullen deze het echte levende teken in zichzelf ontdekken, namelijk het eeuwige leven, en dat zal dan niemand meer van hen kunnen afnemen.
[6] U bent nu blij, dat Ik uw vrouw zomaar, door het in Mijn hart te willen, genezen heb en u staat zich nog steeds af te vragen: 'Hoe is dat mogelijk?' Maar Ik zeg u: Als een mens zou leven volgens de innerlijke zuivere waarheid en daardoor zelf een deel van die waarheid zou worden, en niet meer aan zijn waarheid zou twijfelen, dan zou hij tegen één van de ons hier omringende bergen kunnen zeggen: 'Verhef je en val in de zee!' - en de berg zou zich verheffen en in de zee vallen!
[7] Maar omdat die waarheid in u, zoals in heel veel anderen, niet woont, kunt u zoiets niet alleen niet doen, maar u moet zich bovendien nog uitermate verwonderen, als Ik, Die die waarheid in al haar volheid in Mij heb, voor jullie ogen dingen doe die alleen door de macht van de innerlijke levende waarheid gedaan kunnen worden!
[8] Slechts door die waarheid wordt het geloof, dat voor de menselijke geest de rechter hand is, levend en kan het daden verrichten; en de arm van de geest reikt ver en doet grote dingen!
[9] Als u door die innerlijke waarheid uw geestelijke armen voldoende krachtig gemaakt hebt, dan zult u zelf doen wat Ik nu voor u gedaan heb, en u zult dan tevens heel duidelijk beseffen, dat dat nog veel gemakkelijker gaat dan dat u met uw lichamelijke handen een steen opraapt en een aantal passen voor u uit gooit!
[10] Leef daarom volgens Mijn leer! Wees uitvoerders en niet alleen oppervlakkige hoorders en bewonderaars van Mijn woorden, leer en daden, dan zal ook u dat ten deel vallen, wat u nu zo zeer in Mij bewondert!
[11] Alles wat Ik u hier laat zien, doe Ik echter niet door Mijn eigen kracht, maar door de kracht van Hem, Die Mij dat vóór het bestaan der wereld geleerd heeft. En Deze is het, Die u de Vader noemt, -hoewel u Hem niet kent en ook nog nooit herkend hebt! Hij, van Wie u zegt, dat Hij uw Vader is, Die is het, van Wie alle dingen zijn, zoals: engelen, zon, maan en sterren en deze aarde met alles wat daarin en daarop is!
[12] Zoals deze Vader Mij vóór het bestaan van de wereld heeft onderwezen, zo onderwijs Ik u nu ook, opdat de Vader, Die nu in Mij leeft, ook in u zal gaan wonen en in u, net als in Mij, de oereeuwige zuivere waarheid tot leven zal brengen uit het eeuwige oorspronkelijke fundament, zijnde de liefde in God, het eigenlijke wezen van God Zelf!
[13] Laat u daarom niet te veel beïnvloeden door de tekenen, die Ik ten aanschouwe van u doe, want anders komt u in een onnut dood veroordeeld geloof. Maar leef en doe datgene wat Ik u leer, dan zult u in uzelf zien gebeuren, waarover u zich nu bij Mij zo uitermate verwondert. Want u zijt allen geroepen om net zo volmaakt te zijn als de Vader in de hemel Zelf volmaakt is! Nu weet u alles; leef daarnaar en dan zult u in u zelf gewaar worden of Ik u de waarheid verteld heb of niet! Onderzoek Mijn leer dus door de daad, maar doe het wel met veel vuur, en vermijd iedere vorm van lauwheid, en pas op die manier zult u ervaren of dit een menselijke of een goddelijke leer is!'
[14] Na deze belangrijke les zegt de overste: 'Nu begint het bij mij een beetje te dagen! Er is in dit alles nog wel een onvoorstelbare diepe wijsheid verborgen,. die voor ons gewone mensen zo direkt niet makkelijk te begrijpen is; maar dat is op dit moment niet het belangrijkste. Want als je pas door het dóen tot het juiste inzicht kunt komen, dan stop Ik nu met al het verdere gepieker en zal Ik me meteen met het heel serieuze doen gaan bezighouden, nadat ik door Jonaël in de hele leer ben ingewijd. En daarbij blijft het!'
[15] Ik zeg: 'Goed zo, Mijn vriend; als u echter op deze manier tot het licht zult komen, laat uw licht dan ook voor uw broeders schijnen, dan zal de hemel u daarvoor belonen! - Nu gaan we echter naar Sichar; want Ik heb daar ook nog wat te doen. Laten we dus verder gaan!'
«« 71 / 242 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.