Jozefs huisdieren op wonderbaarlijke wijze door de engelen verzorgd. Zijn ijver in het vieren van de Sabbath. Gabriël verwijst hem naar de werkzaamheid van de natuur, óók op Sabbath. De engelen verdwijnen

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 158 / 302 »»
[1] Toen ze de villa hadden bereikt, gaf Jozef zijn vier oudste zonen onmiddellijk opdracht naar de huisdieren om te zien en ze te ver­zorgen, waarna ze zich dan te rus­te moesten begeven.
[2] Vlug deden zij wat hun te doen gezegd was, maar even vlug kwamen ze weer terug en zeiden:
[3] 'Vader, er is een wonder ge­beurd: zowel de runderen als de ezels zijn gevoederd en gedrenkt, niettemin zijn hun ruiven nog vol en hun waterbakken tot de rand toe gevuld: Hoe kan dat nu?'
[4] Jozef ging nu zelf kijken en bevond de zaken zoals zijn vier zonen hadden gezegd.
[5] Hij ging dus weer terug en vroeg aan de nog aanwezige jon­gelingen of zij dat soms hadden gedaan, alhoewel het Sabbath was!
[6] De jongelingen bevestigden zulks, waarop Jozefheel bedenke­lijk tot hen zei:
[7] 'Hoe kunnen jullie nu diena­ren",des Heren zijn, als jullie de Sabbath niet heiligen?'
[8] Gabriël gaf ten antwoord: 'Hoe kunt u, zo'n zuivere ziel, ons een dergelijke vraag stellen?
[9] Is de dag van vandaag dan soms niet net als de overige voor­bijgegaan? Is de zon dan niet op­ en ondergegaan zoals op elke ge­wone dag? En heeft de ochtend-, middag­ en avondwind soms niet gewaaid?
[10] En hebt u, toen we bij de zee stonden, dan soms niet de ge­wone golfbewegingen waargeno­men? Zou dan de zee soms geen Sabbath willen vieren?
[11] En hoe zit het hiermee: hebt u durven lopen, eten en drinken en ademen, en hebt u uw hart niet verboden te kloppen?!
[12] Weet u dan niet - u, die zo onder de Sabbath gebukt gaat ­dat alles wat er in de wereld be­staat en gebeurt uitsluitend ge­beurt door de vanwege de Heer aan ons verleende daadkracht. Door ons wordt dat alles geleid en geregeld!
[13] Als wij nu eens een dag zouden willen rusten, zou dan de hele schepping niet onmiddellijk te gronde gaan?!
[14] Dus moeten we de Sabbath slechts vieren, door in liefde tot de Heer bezig te zijn, en niet door nodeloos nietsdoen!
[15] De echte rust in den Heer bestaat dus in de zuivere liefde, die wi j in ons hart voor Hem koes­teren, en in onze onophoudelijke daden om de eeuwige orde te handhaven!
[16] AI het andere is voor God eigenlijk maar weerzinwekkende menselijke dwaasheid!
[17] Bedenk dit alles goed, en wees niet bang om op een Sabbath nuttig werk te doen, dan pas zult u echt op de Heer, Die uwen mijn Schepper is, gaan gelijken!'
[18] Na deze toespraak vielen alle jongelingen voor het Kindje ter aarde, en daarna verdwenen zij.
[19] Jozef nam deze woorden zeer ter harte; nadien was hij op de Sabbath lang niet meer zo vreesachtig als voorheen.
«« 158 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.