Cyrenius maakt zijn schip klaar voor het vertrek. Jacob herinnert hem aan de globe. Goede raad van Jozef aan Cyrenius. Handel in vrijheid. ..naar Gods wil! Cyrenius neemt de drie jongens mee

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 245 / 302 »»
[1] Na de avondmaaltijd gaf Cyre­nius zijn scheepsvolk opdracht het schip reisklaar te gaan maken.
[2] Deze vertrokken dus en brachten op het schip alles zo vlug mogelijk in orde.
[3] Toen stapte Jacob naar Cy­renius toe en vroeg hem of hij niet inderhaast de prachtige globe ver­geten had, die het Kindje hem een paar dagen tevoren ten geschenke had gegeven.
[4] Bij deze vraag greep Cyre­nius zich letterlijk bij de haren en maakte aanstalten om dat ge­schenk onmiddellijk zelf te gaan halen.
[5] Maar nu zei Jacob: 'Laat maar Cyrenius,
[6] aan wat u vergeten hebt, heb ik wel gedacht.
[7] Kijk, hier in dit hoekje heb ik de aardbol, in een doek gewik­keld, neergelegd; u behoeft dus niet meer naar onze woning te lo­pen!'
[8] Cyrenius was hier heel blij om; hij pakte het kleinood be­hoedzaam op, bracht het naar het schip, en overhandigde het aan zijn scheepscommandant, die het zorgvuldig moest opbergen.
[9] Toen dit ook gebeurd was, ging Cyrenius naar Jozef toe en sprak tot hem:
[10] ' Allerbeste vriend en broe­der, wees zo goed even naar mij te luisteren; ik heb namelijk een goed idee, dat nog moet worden verwezenlijkt!
[11] Jij hebt nu een massa men­sen in huis, waarvan er ettelijke ook nog lang zullen blijven!
[12] Daarbij heb je een boel zorgen en ongemak van mijn kin­deren, heb ik gemerkt, met name van mijn drie jongens.
[13] Ik heb daarom besloten die drie knapen mee te nemen, en al­leen de vijf meisjes aan je zorgen over te laten. ,
[14] Hierop antwoordde Jozef: 'Broederlief, je moet doen wat je denkt dat het beste is, voor mij is het allemaal even goed!
[15] Ga maar bij de Heer te ra­de, dan zal alles wel goed komen.
[16] Je kunt het de Heer hier vragen, maar dan moet je ook doen wat Hij zegt!'
[17] Met hartelijke liefde en diepe eerbied wendde Cyrenius zich nu tot het Kindje en vroeg Het, overeenkomstig Jozefs raad om advies.
[18] Het Kindje antwoordde: ' Ja, ja, neem die drie lastposten maar mee, dat is Mij best!
[19] Sixtus zou Ik eventueel nog wel hier willen houden, maar neen, hij is zo wispelturig dat hij met Mij geen rekening pleegt te houden.
[20] Neem hem dus ook maar mee, en wees vooral streng voor ze, het worden anders nog echt wereldse lieden!
[21] Maar de meisjes kun je best hier laten, want die vind Ik veel aardiger, omdat zij ook meer van Mij houden dan de jongens!
[22] Niet dat Ik meer van hen houd omdat het meisjes zijn, maar omdat ze meer van Mij houden!'
[23] Na deze uitspraak van het Kindje nam Cyrenius de drie jon­gens aan boord, na eerst het Kind­je voor deze goede raad bedankt te hebben.
«« 245 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.