Het Kindje onderbreekt Zijn wonderwerken gedurende twee jaren. Aankomst van Jonatha uit Egypte. Het Kindje adviseert Jonatha. Jonatha als visser aan het meer van Galilea getrouwd

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 279 / 302 »»
[1] Er gingen nu twee jaren voorbij waarin zich niets opvallends in het huis van Jozef voordeed.
[2] Cyrenius had wel bericht ontvangen van Jozefs verhuizing, maar hi j kon hem desondanks niet bezoeken doordat hij in die tijd juist met staatszaken vanuit Rome overladen was.
[3] En Cornelius verging het ook niet veel beter;
[4] telkens als hij vakantie wilde nemen om Salome en zijn vriend Jozef te bezoeken, kreeg hij steeds de meest dringende zaken af te handelen.
[5] Dit had de Heer allemaal zo geregeld opdat het Kindje te Na­zareth onopgemerkter kon opgroeien.
[6] Zo was men dus zelfs te Na­zareth volkomen onkundig van het wezen van het Kindje.
[7] Alleen de reeds bekende arts trok, vanwege zijn wonder­kuren de algemene belangstelling.
[8] Dat was zelfs al zo spreek­woordelijk geworden, dat men placht te zeggen :
[9] 'Als je te Nazareth niet ge­zond wordt, dan genees je nergens ter wereld!'
[10] Salome bleef inmiddels wel vol zorg om het gezin van Jozef waar mogelijk van dienst te kun­nen zijn; het Kindje hield Zich dan ook veel ten huize van Salome op.
[11] Toen er nu twee jaren voor­bijgegaan waren, kwam Jonatha eindelijk vanuit Egypte Jozef na, en bezocht hem.
[12] Jozef was bijzonder blij zijn vriend terug te zien, terwijl ook het Kindje vol vreugde om Zijn grote visserman ronddanste.
[13] Toen nu Jonatha bijna drie weken helemaal alleen -want de zijnen waren in Egypte allemaal aan een epidemie van gele koorts gestorven -in Jozefs huis had doorgebracht,
[14] vroeg hij Jozef of die hem niet zou willen helpen om hier in de buurt van Nazareth een visse­rijbedrijf op te richten.
[15] Bij deze gelegenheid stond het Kindje weer op, en zei tegen Jonatha:
[16] 'Weet je, beste Jonatha, de mensen hier zijn over het alge­meen kwaadaardig en heel egoïs­tisch,
[17] zodat hier voor jou niet veel te bereiken zal zijn! Ga liever naar het meer van Galilea, dat niet ver van hier ligt. Daar is het nog vrij vissen!
[18] Daar zul je gauw genoeg een goed plaatsje vinden, waar je de beste vis altijd gemakkelijk zult vangen.
[19] Als je die vis dan regelma­tig te Nazareth op de markt aan­voert, zul je een goede afzet vin­den!'
[20] Jonatha volgde deze raad dadelijk op en na korte tijd maak­te hi j aldaar kennis met een we­duwe, die aan het meer van Ga­lilea een huisje bezat.
[21] Deze weduwe vond Jo­natha direct al heel aardig. Zij nam hem in haar huis op, en schonk hem ook al spoedig haar hand.
[22] Zo werd Jonatha dus aan het meer van Galilea opnieuw een prima visser, die overal vanwege zijn redelijke prijzen prima zaken deed.
[23] Daarbij bleef hij steeds zijn uiterste best doen om zowel Jozef als Salome wekelijks een flink zootje fijne vis te bezorgen.
[24] Deze gebeurtenis was in die twee jaren de enige, die bijzonder gedenkwaardig was; verder is er tot dan toe niets gebeurd, dat de moeite van het opschrijven waard was.
«« 279 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.