Jozef en Maria wilden de nu bijna tienjarige Jezus toch bij een leraar op school doen. Moeilijkheden bij het lesgeven. De leraar slaat de Jongen, waarna hij stom wordt en krankzinnig. De jonge Jezus keert naar huis terug

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 295 / 302 »»
[1] Sedertdien deed het Jezuskind weer geen teken meer, maar was als alle andere mensenkinderen.
[2] Hij was graag bij Jozef als die gereedschappen en werktui­gen maakte, zoals ploegen, juk­ken, stoelen, tafels en bedden; nooit ging er bij Jozef iets mis.
[3] Nu het Ventje inmiddels tien jaar oud was en Zich niet meer van andere kinderen wilde onder­scheiden,
[4] zei Jozef op zekere dag tegen Maria: 'Zeg Maria, de lieden hier in de buurt smaden ons omdat wij Jezus helemaal zonder school la­ten opgroeien, terwijl Hij toch zulke geweldige talenten heeft en zo'n grote aanleg!
[5] Ik weet natuurlijk best dat Jezus dat wereldse school onder­richt niet nodig heeft;
[6] maar om de buren tot zwij­gen te brengen, zou ik Hem toch best bij een leraar willen doen.
[7] N u er dan toch twee nieuwe scholen in de stad zijn bijgeko­men, waarvan men zegt dat de le­raren heel bekwaam zijn, zou ik het wel met de een of de ander willen proberen. 
[8] Maria ging ermee akkoord; ook zij zag in dat het noodzakelijk leek.
[9] Zo nam Jozef Jezus dus mee om Hem bij een leraar te gaan brengen.
[10] Daar aangekomen nam de­ze het jongetje over en zei tegen Jozef: 'Hij moet vanwege de vele Grieken die hier wonen maar eerst Grieks Ieren, en pas daarna Hebreeuws.
[11] Ik ben weliswaar op de hoogte van de bijzondere eigen­aardigheden van dit kind, en ik ben eigenlijk een beetje bang voor Hem,
[12] maar desondanks zal ik doen wat behoort te gebeuren; al­leen moet u mij de jongen dan wel helemaal afstaan.
[13] Jozef stemde daarin toe en hij deed Jezus volledig bij de le­raar in de kost.
[14] Gedurende de eerste drie dagen was Jezus nog vrij in alles; pas de vierde dag nam de leraar Hem mee in de klas.
[15] Daar leidde hij Hem naar het bord en schreef het hele alfa­bet voor Hem op, om het daarna voor Hem te gaan uitleggen.
[16] Nadat hij het enkele malen had doorgenomen, vroeg hij aan Jezus, wat Hij ervan begrepen had.
[17] Maar Jezus deed alsof Hij van de uitleg niets begrepen had en gaf geen antwoord.
[18] Drie dagen aan een stuk plaagde de leraar zichzelf en de jongen hiermee, maar hij kreeg geen enkele maal antwoord.
[19] Maar de vierde dag was zijn geduld op en eiste hij van de jon­gen dat Hij hem zou antwoorden met als bedreiging een flinke straf.
[20] Nu zei het Jezuskind tegen hem: 'Als u echt een leraar bent, en als u de lettertekens werkelijk beheerst, zegt u Mij dan eens wat de oorspronkelijke betekenis is van dé alfa, dan zal Ik u vertellen wat de beta betekent!'
[21] Nu werd de leraar kwaad en hij sloeg Jezus met het aanwijs­stokje op Diens hoofd.
[22] Dit deed de Jongen pijn, en Hij zei tegen de leraar: 'Is dat uw wijze manier om u van een dom­heid te ontdoen?
[23] Ik ben hier niet om slaag te krijgen, en dat is dan ook niet de goede manier om mensen te on­derwijzen en te vormen.
[24] Wat Mij betreft mag u stom worden en idioot nog bovendien, omdat u Mij hebt geslagen, in plaats van Mij een passende ver­klaring te geven!'
[25] En de leraar zakte ter plek­ke in elkaar. ..en omdat hij be­gon te razen en te tieren, moest hij, gebonden, naar een andere kamer worden gebracht.
[26] Jezus ging dadelijk naar huis terug en zei tegen Jozef:
[27] ' Als Ik weer naar school moet, dan verzoek Ik toch wel dringend om een andere leraar, een die niet in de klas komt met een stok in zijn hand; deze moet nu zijn misdragingen tegenover Mij uitboeten!'
[28] Jozef kon goed raden wat er wel weer gebeurd zou zijn, en hij zei tegen Maria: 'Wij mogen Jezus dus niet meer uit handen geven, want Hij kastijdt iedereen die niet naar Zijn zin is!'
[29] Maria vond dat best, en er was niemand, die Jezus een ver­wijt durfde maken.
«« 295 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.