Ook Cyrenius wil door het Kindje geplaagd worden. Het ant­woord van het Kindje. Plechtige belofte aan Rome. Maria maant de onbegrepen woorden van het Kindje innerlijk te bewaren

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 81 / 302 »»
[1] Ook Cyrenius had de woorden van het Kindje goed verstaan. Ogenblikkelijk ging hij naar Hem toe en vroeg op liefdevolle wijze:
[2] 'Hé, mijn Leven, dan houd je zeker niet zoveel van mij, want toen ik je op mijn arm had heb jij mij nog nooit geplaagd en gekne­pen?'
[3] Maar het Kindje zei: 'Ach, Cyrenius, trek je daar maar niets van aan; weet je: alle ongerijmd­heden, die je terwille van Mij na­melijk al hebt verdragen, waren al zoiets als plagerijtjes van Mij, juist omdat Ik je zozeer liefheb!
[4] Begrijp je nu beter wat Ik tegen je gezegd heb?
[5] Overigens, Ik zal je nog vaak genoeg knijpen en plagen, en­ uit pure liefde tot jou zal Ik zelfs nog echt vervelend voor je worden!
[6] Maar dat wil dan nog niet zeggen dat je bang voor Mij be­hoeft te zijn, want het zal je -zoals tot nu toe -geen echte pijn doen! Begrijp je Me, lieve Cyrenius?'
[7] Cyrenius, die het Kindje nu meer dan ooit hoogachtte, zei nu, hevig ontroerd:
[8] ' Ja, mijn Leven, ik begrijp Je uitstekend, en ik begrijp ook hoe groots het is wat Je me gezegd hebt!
[9] Maar, dat neemt niet weg, dat ik het fijn zou vinden, als Je mij, net als Je broertje, een beetje echt zou plagen en knijpen!'
[10] Het Kindje antwoordde: 'Maar lieve beste vriend, je zult toch niet nog kinderlijker willen zijn dan Ik nu ben?
[11] Denk je soms, dat Ik je daardoor meer zou liefhebben?
[12] Nu, dan vergis je je lelijk, want Ik kan je eenvoudigweg niet nog meer liefhebben dan Ik al doe!
[13] Heus waar, ook jij zult de grootte en de diepte van Mijn Liefde voor jou in eeuwigheid niet kunnen vatten !
[14] En géén eeuw zal meer voorbijgaan voordat Rome zeer veelvuldig in Mijn Vesting zal bin­nengaan!
[15] Nog is die tijd niet aange­broken, maar geloof Me, jij staat nu alreeds op de drempel, waar spoedig velen overheen zullen gaan!
[16] Je moet Me goed verstaan: Niet lichamelijk zullen ze binnen­ gaan in Mijn toekomstig Rijk, ­maar geestelijk en -voor eeuwig!'
[17] Deze woorden van het Kindje wekten bij alle aanwezigen een enorme beroering en Cyre­nius wist niet wat hij daarvan denken moest!
[18] Hij wendde zich dan ook maar tot de naast hem staande Maria, en vroeg haar, of zij soms begrepen had, wat het goddelijk Kindje zojuist had onthuld?
[19] Maar Maria zei hem: 'Beste vriend, ware dit een gewoon men­senkind, dan zouden wij gewone mensen het wel begrijpen. ..
[20] maar, juist omdat Het van een hogere natuur is, begrijpen wij Het niet; laten we dus al Zijn woorden maar in gedachten hou­den, dan zal de tijd ons welleren, wat ze - gezien in het juiste licht ­te betekenen hebben!'
«« 81 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.