Antwoord van Jezus

Jakob Lorber - Brieven van Jezus en Abgarus

«« 10 / 15 »»
[1] Luister, Mijn geliefde zoon en broeder Abgarus! Ik heb nu tweeënzeventig discipelen, waaronder twaalf apostelen, maar zij allen tezamen hebben niet zo'n inzicht als Gij, en dat, terwijl U een heiden bent, die Mij, noch de vele wonderen, die er sedert Mijn Menswording en Mijn Geboorte zijn gebeurd, geen van alle hebt gezien!
[2] Ge moogt daarom zeer goede hoop koesteren! Ge moet namelijk weten dat het zal geschieden -ja, het Is reeds geschied dat Ik het licht aan de kinderen van Mijn volk zal ontnemen, om het onbeperkt aan jullie, heidenen, te geven! Zeer recentelijk nog heb Ik onder de hier bij ons levende heidenen, Grieken en Romeinen, geloof aangetroffen, zoals in heel Israël niet te vinden is! Liefde en deemoed zijn onder de joden namelijk volledig onbekende eigenschappen van het menselijk hart geworden, terwijl Ik die toch vaak genoeg wel en in volle bloei bij jullie, heidenen aantref.
[3] Heel Mijn Rijk, zowel het tijdelijke als het eeuwige, zal Ik daarom afnemen van de kinderen, en Ik zal het geven aan jullie! En de kinderen zullen zich dan moeten voeden met de wereldse 'modder'!
[4] Ge zoudt dus Mijn Wil in Uw rijk tot wet willen verheffen? Nu, voorlopig zal dat nog niet mogelijk zijn. Want voor alles is er een zekere rijping nodig. Maar Mijn Wet is niets dan Liefde! Als Ge dus in Uw staat perse iets wilt invoeren van Mij, voer dan deze Wet maar in, dan zal het U verder met Mijn Wil ook niet tegenvallen! Mijn Wil en Mijn Wet zijn namelijk zo volmaakt hetzelfde, als Ik volmaakt Eén ben met de Vader.
[5] Er moge dan in Mijn Wil zeker wel het een en ander besloten liggen dat Ge thans nog niet kunt begrijpen: maar zodra Mijn leerling komt, zal dié U in alles begeleidend adviseren. En zodra Ge dan door hem zult worden gedoopt in Mijn Naam, zal Gods Geest over U komen, en Die zal U dan Zelf in alles onderwijzen.
[6] Ge hebt met die misdadiger volkomen juist gehandeld. Ik doe immers met jullie heidenen precies hetzelfde! Laat deze daad van U een spiegel voor U zijn, die U verraadt wat Ik nu reeds doe en wat Ik later volledig zal doen.
[7] Dit zeg Ik U tot Uw geruststelling en als Zegen! Amen.
«« 10 / 15 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.