Antwoord van Jezus

Jakob Lorber - Brieven van Jezus en Abgarus

«« 12 / 15 »»
[1] Beminde zoon en broeder Abgarus, Deze afschuwelijk gemene streek heeft niet een vijand van U uitgehaald, maar Mijn vijand heeft dat gedaan! Gij kent die vijand weliswaar niet eens, maar Ik ken hem des te beter, en al heel lang.
[2] Deze vijand van Mij is de oude, onzichtbare vorst van deze wereld, die tot nu toe grote macht bezat, niet slechts op deze aarde, die zijn woning is, maar ook in de sterrenwereld! Zijn macht zal echter nog slechts korte tijd duren: spoedig zal de vorst dezer wereld verslagen worden!
[3] Gij behoeft echter al niet meer bang voor hem te zijn, want voor Uw volk en ter wille van U heb Ik hem nu gestraft! Ge kunt het water van het land derhalve nu weer rustig gebruiken, want van nu af is het weer zuiver en gezond!
[4] Ge moet weten dat dit kwaad U juist omdát Ge Mij liefhebt is overkomen! Maar omdat Uw liefde jegens Mij toenam naar de mate, waarin de beproeving groter werd, heeft Uw liefde over alle helse machten gezegevierd, zodat Ge nu voor altijd van dit soort helse broedsels bevrijd zult zijn.
[5] Men zal het beleven dat zijn geloof aan grote beproevingen wordt blootgesteld. Door water en vuur zal het moeten gaan! Maar Liefdevuur zal dat vuur, dat het geloof op de proef wil stellen, verstikken, en het zal het water mét al zijn geweld tot damp doen vergaan!
[6] En zoals het Uw land nu is vergaan in natuurlijke zin, zo zal het te zijner tijd' door Mijn Leer velen op geestelijke wijze vergaan! Zij, die zullen drinken uit de drinknappen van de valse profeten, ook zij zullen allemaal heel erg dwaas gaan doen!
[7] Mijn liefde, Mijn zegen en Mijn genade zijn mét U, broeder Abgarus! Amen.
«« 12 / 15 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.