Het zwijgen van de liefde

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 1)

«« 98 / 187 »»
[1] Na deze bekentenis van Adam stond ook Seth terstond op en wilde met spreken beginnen; maar Asmahaël gaf hem een teken, dat hij moest zwijgen en voegde er aan toe:
[2] "Seth, weet je dan niet dat de ware liefde stom is en de wijsheid slechts dan het woord voert, wanneer zij wordt uitgenodigd te spreken om anderen te helpen?!
[3] Heb jij liefde, zwijg dan met je mond en spreek alleen in je hart; en heb je wijsheid, laat dan eerst iemand je daarover vragen stellen en als dat gebeurt, spreek dan met weinig woorden en spreek vanuit je hart, en niet vanuit je verstand, over datgene wat de vrager helpt!
[4] Het is echter onvergelijkelijk veel beter te zwijgen, je oor dicht te houden en ook je oog te sluiten, dan onophoudelijk door te draven en te borrelen als een waterval en je oor te luisteren te leggen op de hoeken van alle straten en je oog als een zwaluw heen en weer te laten schieten.
[5] 'Voor de mond drie zaken, voor het oor zeven en voor het oog tien!' is immers jullie wijze regel; waarom dus overvloedig spreken, - in plaats van zeven voor het oor duizend, en voor het oog ontelbaar?!
[6] Maar Ik weet, Seth, wat je wilde zeggen; houd het voor je en je zult zien dat morgen de zon zoals gewoonlijk op de vastgestelde tijd op zal gaan!
[7] En laat alle overigen hetzelfde doen! Niemand zal de ander een woord opdringen, maar wie iets wil weten, laat die zich wenden tot iemand met een bezonnen hart, dat wil zeggen een hart dat altijd de stem van de eeuwige liefde in zich hoort en het woord des levens uit God goed begrijpt op het moment dat het nodig is iets mee te delen. Wanneer dan een dergelijk woord, zeldzaam als het goud van de aarde, wordt uitgesproken, is het tijd het oor en het oog van het hart te openen; hoor dat en begrijp het goed!
[8] En nu, kinderen die daar wonen, waar Adam staande voor zijn woning de ondergang van de zon ziet, sta op, wees vrij en trouwen heb een oprecht hart voor God, voor je vaderen en voor al je broeders! Ontvang de zegen van Adam; doe vandaag en morgen hetgeen je volgens Gods wil is gevraagd en word kinderen van de opgang en de liefde, maar geen kinderen van de ondergang en van de nacht des doods!
[9] Laat het gebied dat jullie bewonen voortaan gelijk staan met dat van de morgen, de middag en de middernacht; want in de toekomst zullen alleen de gebieden van het hart worden aangezien en de gebieden van de aarde zullen geheel buiten beschouwing worden gelaten! Amen."
[10] Toen Adam dat van Asmahaël had vernomen, naderde hij Hem met de allergrootste innerlijke eerbied en vroeg Hem:
[11] "O Asmahaël, zal het mij niet als een zonde worden aangerekend, als ik na Uw hoogst zegenvolle woord nog mijn nietszeggende zegen uit zou spreken over de kinderen, die U met Uw levende woord hebt aangeraakt?
[12] Waarlijk, nu komt mij mijn te geven zegen voor, als wilde ik water naar de zee dragen om deze daardoor te vergroten en te laten toenemen!
[13] O Asmahaël, wees mij genadig en heb erbarmen! Amen."
[14] Asmahaël antwoordde Adam: "Luister Adam, als je er zo over denkt, doe dan uit Mijn naam zoals je goeddunkt en wees er van verzekerd, dat daardoor de zee geen leed aangedaan zal worden; maar weet, dat iedere gave de gever meer baat dan de ontvanger!
[15] Als je de zee hebt laten toenemen met één druppel, dan heb je jouw hart verkwikkend ontlast en de zee zal je dankbaar zijn ook voor die ene druppel! Want Ik zeg je, je kent noch de druppel noch de zee; maar indien het goede gebruik het verlangt, doe dan in je hart wat je verplicht bent en bekommer je niet om de zee! Hij die de druppels van de zee heeft geteld, zal jouw druppel niet buiten beschouwing laten!
[16] Zegen daarom in ieder geval maar je kinderen en Ik zal dan Mijn zegen niet terugnemen! Amen."
[17] En Adam gaf meteen gevolg aan de heilige wil van Asmahaël en werd vol vreugde.
«« 98 / 187 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.