Het wezen van de ware deemoed

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

«« 11 / 280 »»
[1] Toen Kisehel echter deze bevordering van Abedam had vernomen, keek hij Hem weemoedig aan en wilde beginnen te spreken; maar Abedam was hem voor en zei tegen hem:
[2] 'Kisehel, Ik heb reeds in je hart gelezen wat jij Mij wilt zeggen en wat je Mij wilt vragen!
[3] Jij zou graag de minste willen blijven; jij wilt geen leider van de anderen zijn, maar je liever door de anderen laten leiden.
[4] Het streven in jou is zo, dat je liever hebt dat de anderen jou zeggen wat je te doen staat dan dat jij het voor de anderen moet uitmaken; je wilt veel liever gehoorzamen dan aan anderen gedragsregels voorschrijven.
[5] Je wilt liever Mijn laatste dan Mijn eerste knecht zijn en je zou graag de sterkste willen zijn om allen te dienen, maar je zou toch ook weer de zwakste willen zijn om op niemand een streepje voor te hebben!
[6] Zie, zo prijs Ik jou nu eerst ten volle; je bent Mij een zeer dierbare man geworden. - Dit is het grootste: wie waarachtig de laatste en de geringste wil zijn, die is voor Mij de grootste; want niets anders dan de ware deemoed maakt jullie werkelijk groot voor Mij!
[7] Omdat je zo waarachtig vanuit het diepst van je hart deemoedig bent, omdat je zelfs uit grote liefde tot Mij in alles ten aanzien van je broeders en kinderen de allerminste wilt zijn en je daardoor in je hart de heerlijke woorden van Sethlahem niet veracht hebt en je het in jezelf door die daad voor Mij levend gemaakt hebt uit liefde tot Mij, - zie, daarom ook ben jij de eerste van al de uitverkorenen!
[8] Want zij hebben geen leidsman in de wijsheid nodig, daar zij allemaal in ruime mate van wijsheid voorzien zijn; zij hebben geen leidsman nodig in de liefde, - want zij allen kennen Mij en hebben een voldoende ruim hart om Mij boven alles te beminnen; zij hebben geen leidsman nodig in kracht, - want die hebben zij net als jij ontvangen; zij hebben geen leidsman nodig in macht, - want Ik heb niemand een kleiner deel gegeven.
[9] Ook hebben zij geen leidsman nodig in gezag, - want ieder van jullie heeft het juiste aandeel van Mij ontvangen; en zij hebben geen leidsman nodig in Mijn genade, - want jullie zijn immers allen voor een en hetzelfde doel door Mij uitgekozen.
[10] Maar zij hebben een leidsman nodig in de standvastige deemoed! Want eenieder kan alles van Mij ontvangen en kan uit Mijn oneindige voorraad putten, zoveel als hij maar wil: hij kan liefhebben zoveel hij maar wil; hij kan zich volgens zijn wens dusdanig door het geloof versterken dat het voor hem gemakkelijk wordt door middel van zijn wil bergen te verzetten; hij kan zijn wil zelfs zo machtig maken dat duizenden en nogmaals duizenden zijn woord zullen moeten volgen; hij kan zich in de beslistheid van zijn spreken zo'n gezag eigen maken dat alles hem blindelings zal moeten gehoorzamen. Maar dat is niet het geval niet de deemoed; die is het eigendom van ieder mens zelf'.
[11] Die kan en mag Ik niemand geven, maar - zoals jij het zojuist zelf van Mij hoorde - die kan Ik jullie alleen maar leren en haar begeren. Dat is de akker waarop Ik wil oogsten, terwijl Ik niet zaai noch het eigenlijke zaad in het aardrijk strooi - en toch wil oogsten!
[12] De deemoed is het enige dat jullie Mij kunnen geven, zonder het eigenlijk van tevoren van Mij te hebben ontvangen.
[13] De eigenlijke allergrootste vrijheid van het leven bestaat in de ware deemoed en daardoor ontstaat ook de grootste volkomenheid van dat leven. Door de deemoed kunnen jullie zelfs in Mij de onaantastbare heiligheid van Mijn goddelijkheid naderen, - ja, de ware deemoed is de grootste wijsheid van de mens, de grootste liefde, de grootste kracht van alle leven, de macht en het hoogste gezag, waarvoor de hele oneindigheid vol eerbied beeft!
[14] De deemoed is de innerlijkste, allerhoogste kracht, macht en het gezag in Mijzelf. Alles wat de gehele oneindigheid vult is door de deemoed ontstaan en is daaruit voortgekomen.
[15] Begrijp je nu, Mijn geliefde Kisehel, waarom Ik jou tot leider van de overigen heb benoemd?
[16] Zie, omdat je waarachtig vanuit de grond van je hart volkomen deemoedig bent!
[17] Dat is echter ook hetgeen al jouw medeuitverkorenen min of meer ontbreekt.
[18] Al het heilige dat door Mijzelf aan jullie gegeven is, kan echter tot verderf in plaats van zegen worden, als de juiste deemoed ontbreekt en als deze hoogste kracht in jullie niet veel groter is dan al het andere.
[19] Hij jou echter is zij nu de belangrijkste overheersende eigenschap in je leven; daarom zul je - en bij deze gelegenheid zeg Ik je zelfs: - moet je hen allen tot een toonaangevend voorbeeld zijn en tot een leefregel waarnaar zij zich te richten hebben als zij de aarde zegen willen brengen, overal waar zij zo verschrikkelijk te lijden heeft van de oude vloek van de hoogmoedige en leugenachtige slang.
[20] Jullie allen raad Ik aan onmiddellijk in de voetstappen van Kisehel te treden, anders zouden jullie wel eens daar, waar jullie beroepen zijn, in plaats van zegen alleen nog groter verderf kunnen brengen.
[21] Overdenk deze woorden van Mij goed en handel ernaar, anders zullen jullie ten val komen en dat wat door jullie gezegend moet worden, eveneens!
[22] Luister en begrijp het goed! Amen.
«« 11 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.