Lamechs afwijzende antwoord en goede raad, zich tot de Heer te wenden. Over het verschil tussen het woord van God en het woord van mensen.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 104 / 366 »»
[1] En toen Lamech deze wens van Muthaël bad vernomen, antwoordde hij: 'Ja, geliefde broeder Muthaël, voorzover mijn geringe krachten dat toelaten, zal ik aan jouw verzoek gehoor geven!
[2] Je zou het wezen van de liefde tot de vrouw graag willen kennen en wat dat nu eigenlijk is, en je zou willen weten waar je aan toe bent met Purista met betrekking tot de belofte van de Heer?
[3] Dat, beste broeder, is voorwaar geen gewone wens, want ik zie immer het goede doel dat je met die precieze kennis wilt verbinden; maar voor ik je daarover ook maar een enkel woord zal zeggen, moet ik je op iets zeer belangrijks wijzen wat we bij onze voorgenomen uiteenzetting toch niet buiten beschouwing mogen laten, en dat is naar mijn heldere mening het volgende:
[4] Mij en jou is alles gelegen aan de eindeloze liefde en erbarming van God, die nu ons aller heilige Vader is; wij weten dat Hij Zich op de juiste tijd aan iedereen openbaart die zich in alle liefde van zijn hart tot Hem wendt en er vast op vertrouwt dat de Heer hem zeker zal horen in alles wat hij Hem in waarachtige liefde en vertrouwen zal voorleggen. Dat weten wij dus.
[5] Maar nu vraag ik je of je aan deze belangrijke omstandigheid bij jezelf in je hart hebt gedacht! - Ik zou je graag met mijn kennis en ervaringen willen dienen als ik niet wist dat zowel ik als jij ons zouden bezondigen voor de Heer als wij niet eerst op Zijn eindeloze goedheid, genade, liefde en erbarming vertrouwen!
[6] Mijn mening is daarom als volgt: je moet je in deze zaak eerst echt vol liefde en vertrouwen tot de Heer wenden als onze heiligste, meest liefdevolle Vader, en Hem vragen om wat je van mij zou willen, - en ik ben van geen enkele zaak zo buitengewoon zeker overtuigd als juist van het feit dat de Heer je niet lang zal laten wachten op een duidelijk antwoord en een getrouwe openbaring van Zijn allerheiligste wil!
[7] Nu zeg je weliswaar in je hart dat ook mijn woord evenals dat van Henoch immers zuiver goddelijk is, omdat wij niet anders spreken dan hetgeen ons door Gods Geest ingegeven wordt om te spreken!
[8] Dat, liefste broeder, is op zichzelf wel absoluut waar, en ik en Henoch zouden beslist tot de grootste zondaars gerekend kunnen worden als wij zouden beweren: `Dat alles spreken wij vanuit onszelf!'
[9] Maar zie, liefste broeder, daar buiten, nauwelijks honderd passen hiervandaan, stroomt nog hetzelfde beekje dat volgens mijn waarneming zijn oorsprong heeft in de meest wonderbaarlijke, heerlijke grot op de hoogte; ga datzelfde water daar proeven, en je zult een geweldig verschil vinden! Een druppel aan de bron zal je meer sterking en verkwikking geven dan wanneer je hier, waar de oerkracht van het water meer vervluchtigd is, een flink vat vol zou leegdrinken!
[10] Zie, precies zo is het ook met het woord van de Heer, want dat heeft in mij ook reeds de meeste levende kracht afgegeven en stroomt dan van mij naar jou als een heel gewoon ander woord en klinkt alsof het van mij was, zodat het voor een tweede toehoorder ook niet meer die machtig overtuigende, levende kracht heeft als voor mij, omdat ik uit de oerbron put!
[11] Daarom raad ik je het volgende aan: ga naar de oerbron zolang die voor iedereen even toegankelijk is, en één druppel zal je meer baten dan duizend druppels uit de beek van mijn mond!
[12] En als je de oerbron niet hebt kunnen vinden, dan zal ik je die graag helpen zoeken! Mijn raad en mijn les in jouw aangelegenheid moeten echter deze laatste woorden zijn!
[13] Volg daarom, beste broeder, mijn raad op! Ik denk dat die juist zal zijn!'
«« 104 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.