De klacht van de verongelijkte Adam en zijn dwaze voornemen zich van allen terug te trekken.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 109 / 366 »»
[1] Maar Adam was niet helemaal tevreden over Henochs woorden, want hij was heimelijk van mening dat Henoch het in bedekte termen fijntjes op hem had gemunt. Daarom zei hij ook tegen Henoch:
[2] 'Mijn zoon, je spreekt wel verstandig, - maar toch klinken je woorden in het geheel niet aangenaam, en ten opzichte van mij wel het allerminst! Zeg me eens waarom je, als er ook maar iets onaangenaams is, dat in bedekte termen steeds op mij schijnt te betrekken!
[3] Waarom zie je nu juist mij als een soort algemene zondebok, terwijl ik toch de eerste mens op aarde, jullie aller zorgzaamste en jullie allen steeds even liefhebbende vader ben?
[4] Heb je mij volgens de wil van de Heer iets te zeggen, zeg het me dan ofwel openlijk en rechtuit, of houd het zolang voor je totdat je het me onder vier ogen kunt zeggen; en anders moet je zwijgen en me niet steeds verdacht maken in het bijzijn van al mijn kinderen!
[5] Zie, ik houd zonder meer uit alle macht boven alles van God, mijn Heer en Schepper, maar als Hij hier ook persoonlijk aanwezig zou zijn, dan had ik Hem gezegd wat ik jou nu heb gezegd!
[6] Wanneer ik Kenan om zijn duidelijk dwaas klinkende gezang een verwijt heb gemaakt, deed ik dat volkomen terecht; maar jouw opmerking, als zou Kenan dat hebben moeten zingen om daarmee datgene aan te geven wat niet in hem, maar hoogst waarschijnlijk alleen in mij schuilt, is hard en onterecht op mijn hart en geest gericht - ook al is dat door de Heer ingegeven!
[7] Ik ben nu uitgesproken en zeg je: van nu af aan zal ik mij van jullie terugtrekken en me alleen tot mijn Seth beperken; jullie kunnen echter in naam van de Heer doen wat je wilt! En laat mijn huis met rust, - en laat de deur daarin vreemd voor jullie zijn!
[8] En jij, mijn zoon Seth, begeleid mij nu met Eva naar huis op de hoogte; want ik zie dat mijn aanwezigheid voor mijn kinderen een last begint te worden!'
[9] Hierop werden allen ongerust om vader Adam, en Henoch wilde hem zijn grote vergissing duidelijk maken.
[10] Maar Adam beduidde hem te zwijgen en zei: 'Ik, Adam, - begrijp wat ik daarmee aangeeft - zal voortaan niet meer de rol van de zondige leerling op me nemen! Jij was het die mij er wegens mijn goede zorgen voor Purista zo erbarmelijk in hebt laten lopen; jij hebt een horde tijgers in mij ontdekt, die je wel iets hebt vergoelijkt, maar toch niet helemaal hebt weggenomen!
[11] Als je dat allemaal door de Heer is ingegeven, dan zie ik werkelijk niet in waarom de Heer jou dan ook niet tegelijk het inzicht heeft meegegeven dat jouw woorden mij tot in de grond van mijn leven zullen krenken en verwonden! Waarom zag je dan dat niet van tevoren?
[12] Daarom neem ik van jou nu achteraf geen enkele verontschuldiging en opheldering meer aan! Want wat zou je nu anders zeggen dan dat het niet in het minst op mij was gericht?!
[13] Ik zal het ook voor waar aannemen; maar dat je niet als de enige hogepriester van de Heer van tevoren in jezelf hebt gezien dat ik jouw pijnlijke woorden heel duidelijk en ontegenzeggelijk op mijzelf moest betrekken, als zij niet concreter uitgedrukt worden, - zie, deze grove onachtzaamheid ten aanzien van mij bedrukt nu mijn hart en heeft het geheel van jou afgekeerd!
[14] Daarom neem ik nu ook geen woord meer van je aan! Blijf, wat en wie je bent maar laten mij en mijn huis je vreemd blijven, - als je mijn zegen niet wilt verspelen! En begeleid mij nu, Seth! Amen.'
[15] Hier wilde Adam werkelijk weggaan; maar allen omvatten hem en vroegen hem te blijven en naar de wenende Henoch te luisteren, en ook naar Lamech uit de laagte.
[16] Deze houding maakte Adam weer week, zodat hij bleef - maar toch alleen maar naar Lamech en niet naar Henoch wilde luisteren.
«« 109 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.