Ohlad wordt tot koning gezalfd en de tien boden tot zijn ministers.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 166 / 366 »»
[1] Voor het altaar aangekomen, waar het tiental stond, zei de Heer tegen een van hen: 'Ga naar buiten; in de poort van de voorhof zul je een man aantreffen! Deze heeft een kalebas vol olie. Laat je die overhandigen en breng die hierheen, opdat Ik daarmee Ohlad zowel natuurlijk als geestelijk tot koning zalve over al het volk in de laagte en vervolgens ook jullie tot zijn ministers en raadsheren, en om de macht over het vuur vanuit Mij te bewaren; want nu moeten jullie niet weer naar de hoogte teruggaan, omdat het volk zich weer tot Mij wendt! Ga daarom de olie voor Mij halen!'
[2] En hij ging en vond aan de poort de genoemde man met de kalebas vol kostelijke nardusolie.
[3] En de bode zei tegen de man die de olie bezat: 'Van jou heeft de Heer, de almachtige God van hemel en aarde gezegd dat je een kruik kostelijke zalfolie bij je hebt! En deze God wil dat je die olie nu aan mij overhandigt, opdat ik die naar de tempel zal dragen en God, de Heer, daar persoonlijk en eigenhandig Zelf de voormalige raadsheer Ohlad tot koning over het hele volk zal zalven!'
[4] En de man met de olie gaf die meteen aan de bode en zei met de allerhoogste eerbied tegen hem: 'O grote machthebber over al het vuur in en op de aarde en in de lucht! Ik heb vannacht gedroomd dat iemand in lichte vlammen bij mij kwam en tegen mij zei: `Vergeet morgen je kruik met olie niet mee te nemen als je gedreven door grote vrees Gods tempel zult naderen, want Hij voor wie de tempel is opgericht zal van jou de olie laten vragen door mij!' En daarom heb ik de olie dan ook meegenomen; en zie, nu gaat mijn droomgezicht in vervulling!
[5] Voor God, de Almachtige, wiens naam heilig in deze tempel staat geschreven, is al mijn lof, al mijn liefde en aanbidding voor deze oneindige genade en erbarming die Hij mij, allerarmste zondaar, bewezen heeft omdat Hij zo genadig aan mij en mijn olie gedacht heeft!'
[6] Nu viel de bezitter van de olie neer en bad tot God met grote wroeging in zijn hart.
[7] De bode begaf zich met de olie naar de tempel en overhandigde deze met grote liefde en eerbied aan de Heer.
[8] En de Heer nam de olie en zalfde daarmee het hoofd van Ohlad. En toen Hij het hoofd van Ohlad had gezalfd zei Hij tegen hem: 'Nu ben je een ware koning bij de gratie van jouw God, je Heer en je Vader! Ontvang nu ook Mijn geest en leid het volk in Mijn naam met behulp van deze tien, die Ik nu ook tot jouw ministers zalf en jou ter beschikking stel!
[9] Mocht je ooit een hogere raad nodig hebben, begeef je dan hierheen, waar Ik je nu heb gezalfd en daar zul je ook altijd de hogere raad ontvangen!
[10] Maar nu zullen wij naar buiten gaan en de nieuw gezalfde koning aan het hele volk voorstellen! En zo geschiede het!'
«« 166 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.