De succesvolle bewerking van de zevenennegentig raadsheren door Danel. De weerstand van de schijnkoning, zijn vernedering en bekering,

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 178 / 366 »»
[1] Door Ohlads woorden werd Danels gemoed vervuld met vreugde en hij beloofde hem alles in het werk te stellen om ook de anderen tot een volledige ommekeer te bewegen.
[2] Daarop wendde hij zich onmiddellijk tot de andere raadsheren en gaf hen zo goed hij maar kon een aanschouwelijk beeld van Gods genade; en tot op één na bekeerden allen zich na Danels woorden.
[3] En die ene was niemand anders dan de schijnkoning. Bij hem begon nu de lust tot heersen pas echt de kop op te steken, nu hij het volkomen verloren gaan ervan voor ogen zag.
[4] Want als schijnkoning genoot hij alle mogelijke ceremoniële eerbetoon, en dat ging hem boven alles. Maar nu moest hij alles neerleggen! Dat ging hem nu ook boven alles, - maar alleen niet van de voor hem aangename zijde!
[5] Hij begon daarom na te denken hoe hij zijn verloren waardigheid weer terug kon krijgen.
[6] Danel merkte dat wel en stond al klaar om enkele bliksemschichten naar het hoofd van de schijnkoning te slingeren; maar een van de tien ministers ging naar Danel en zei:
[7] 'Het is genoeg dat er zich achtennegentig van jullie hebben bekeerd; één ezel maakt immers niet uit! Want wie zijn broeders zonder natuurlijke, morele en geestelijke kracht niet zozeer wil leiden, maar hen alleen wil overheersen zuiver uit een zekere prikkelende hoogmoedszin, die is een ezel. Want hij is niet in staat om in te zien dat zijn broeders dat allang hebben onderkend en hem daarom ook de kroon van de domheid op zijn hoofd hebben gezet.
[8] Waarlijk, aan deze man zal de vloed der tijden niets veranderen, want zijn domheid staat zo vast als een rots!
[9] Laat de bergen instorten, laat de aarde beven als het loof van de bomen tijdens een storm, verduister de zon en laat de sterren van de hemel op aarde vallen, - en onverstoorbaar zal deze man erbij staan!
[10] Want de ezel heeft geen vrees voor de geweldige klauwen van de machtige tijger en zijn vermorzelende tanden, want hij weet immers net als profeten, dat die sterkere wezens zich tegenover hem zouden moeten schamen als zij hem iets zouden aandoen.
[11] Want domheid wordt altijd zelfs door de vader van de boosheid en de leugen zeer gerespecteerd, en een ezel heeft niets te vrezen van zijn boze opzet! Want de schande drukt ook op de Satan; daarom wil hij zich nooit met ezels inlaten!
[12] Laat hem daarom maar op de troon blijven zitten en daar tussen de muren de vliegen en mugjes regeren; en ook zal een prachtige kroon zijn grijze hoofd tooien!
[13] En wanneer hij als heerser zijn stem met zeer weinig, steeds dezelfde woorden in zijn paleis laat weerklinken, dan moet hem rijkelijk voedsel worden aangeboden!
[14] Zo willen wij het doen en zo moet het blijven; laat de koning zijn tijd maar met eten en slapen en het afweren van vliegen behaaglijk verdrijven!'
[15] Deze satire bracht de schijnkoning bijna buiten zinnen, en hij begon daarop werkelijk te tieren en te razen.
[16] Maar de woordvoerder van het tiental pakte hem bij zijn oren en rekte die met zijn wondermacht uit tot waarachtige ezelsoren en zei toen: 'Zie, dat is de kroon! De troon zal volgen!'
[17] Dat had zijn uitwerking op de schijnkoning, die Midehal heette. Hij werd daardoor deemoedig en bekeerde zich ook; maar zijn oren hield hij gedurende drie volle jaren.
[18] Dat de schijnkoning ezelsoren kreeg werd in de hele streek, ja zelfs op de hoogte bekend, en het verhaal bleef bewaard in allerlei versies zelfs nog bij de verre nakomelingen.(2)
«« 178 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.