Kinkar als verzamelaar van de wetten van God en schrijver van de beide boeken: 'De heilige schrift en jullie heil' en 'De heilige geschiedenis van God'. Dronels lof over Kinkars werk.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 192 / 366 »»
[1] Na een jaar had Kinkar een gesprek met zijn vader Dronel en zei: 'Vader, luister naar mij; er is mij een goede gedachte door het hoofd gegaan!
[2] Zie, God is ons ontrouw geworden, en dat om een voor ons onbegrijpelijke reden - terwijl wij toch niet op ons achterhoofd gevallen zijn! Wij willen echter niet met gelijke munt terugbetalen, maar juist het tegendeel doen en Hem zo trouw blijven als Hij zeker in al Zijn eeuwigheden nog nooit ergens bij en aan zijn schepselen heeft meegemaakt!
[3] Om die reden heb ik in de loop van dit jaar overal de wetten van God laten verzamelen en die in één boek geschreven!
[4] Ja, ik heb zelfs boden naar de hoogte gestuurd! Die hebben daar buitengewoon oude mensen aangetroffen, - ik zeg je: mensen die de fabelachtige eerste mensen op aarde werkelijk gekend hebben, naar zij zeggen! Ja, er zou nog een oeroude man leven die een tijdgenoot is van dezelfde Lamech die beide tempels heeft gebouwd!
[5] De boden vonden onder deze bergbewoners uitzonderlijk diepzinnige wijzen en kregen van hen een heel boek vol goddelijke wijsheid, en dat boek zou van een zekere Henoch zijn, die zo ongemeen vroom moet zijn geweest dat hij zich daardoor in de voortdurend zichtbare aanwezigheid van God bevond als Zijn hogepriester.
[6] Zie, zulke waarachtig heilige schatten heb ik weten te bemachtigen, en daar in de handen van de dragers zie je een boek, drie voet lang, twee breed en een voet hoog, dat uit honderd metalen bladen bestaat, namelijk een mengsel van goud, zilver en koper.
[7] Zie, al die bladen zijn geheel beschreven met een puntige graveerschrift, en niet één woord is van mij, - maar alles wat ik in de laagte alsook op de hoogte over God heb vernomen wat ook maar enigszins een wet leek te zijn, heb ik heel getrouw in dit boek geschreven!
[8] Je weet dat ik in het voeren van de griffel zeer bedreven ben; zo was het voor mij dan ook mogelijk om dit boek in één jaar vol te schrijven.
[9] Dit voltooide boek bevat dus uitsluitend alleen de wil van God voor de mensheid van de aarde; het moet daarom een eeuwig regeerboek blijven, en er mag nooit een andere wet onder de mensen komen dan alleen wat in dit boek staat geschreven!
[10] Dit boek zullen wij ter ere van God met grote plechtigheid in de tempel op het nu lege altaar leggen, en het moet als het zuivere woord van God de plaats van het vroegere heiligdom innemen!
[11] En ik zal priesters aanstellen die dit boek altijd moeten bestuderen en dan overal het volk daaruit onderwijzen!
[12] En het boek zal heten `De heilige schrift (Sanah scritt) en jullie heil (Seant ha vesta)'.
[13] Wie ooit iets van dit boek wegneemt of er eigenmachtig iets aan toevoegt, moet meteen met de dood worden bestraft!
[14] Ik heb echter nog een tweede boek onder handen, waarin alle daden van God en Zijn leiding opgetekend moeten worden; en dat boek, waarvoor al duizend bladen van de metaalbewerker Arbial klaarliggen, zal `De heilige geschiedenis van God' (Seant hiast elli) heten! Wat zeg je vader, van dit werk van mij?'
[15] Toen Dronel dat van Kinkar had gehoord, was hij bijzonder verheugd en zei:
[16] 'Waarlijk, jij hebt voor God in één jaar al meer gedaan dan ik in vijftig! Daarom zal God je zeker meer zegenen dan Hij zelfs ooit mijn vader Ohlad heeft gezegend, want hij noch ik hebben ons ooit om de hoogte bekommerd!
[17] Alle lof zij daarom God, de Heer, en jou, mijn geliefde zoon en nu hoogwaardige koning van zo'n groot rijk!
[18] Alles geschiede volgens jouw wil, mijn geliefde zoon en koning! Amen.'
«« 192 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.