Kinkars opgestoken wijsheid. Bloeitijd van technische uitvindingen en kunst in Hanoch. De godslasterlijke verblinding en ontwikkeling van de Hanochieten.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 194 / 366 »»
[1] Toen Kinkar vanwege zijn literaire ijver door het volk tot boven alle sterren werd verheven, begon hij er pas goed over na te denken wat hij nu verder zou doen en uitvinden om zijn hoogachting en gevestigde verering bij het volk steeds verder te laten groeien.
[2] Hij had een vindingrijke geest en had door het samenstellen van de beide boeken veel wijsheid opgedaan; daarom was het voor hem ook niet moeilijk om allerlei dingen te vervaardigen en allerlei uitvindingen te doen.
[3] Na verloop van een paar jaar was Hanoch vol met allerlei technische uitvindingen en kunst, want de ijver van de koning stimuleerde alle andere mensen. Iedereen dacht er nu alleen maar aan om iets uit te vinden en dan zo'n nieuwe uitvinding aan de voeten van de koning te leggen.
[4] Allerlei denkbare machines, waarvan het verre nageslacht zich zelfs nu nog geen voorstelling kan maken, werden in Hanoch evenals in de andere steden uitgevonden.
[5] Zo heeft men vooral trek-, aandrijf-, werp-, druk- en hefmachines gemaakt van zodanige aard dat er dingen mee verricht werden waarvan de huidige wereld zich in het geheel geen voorstelling kan maken - en het ook beter is dat zij dat niet kan.
[6] Zo hadden zij werpmachines waarmee zij lasten van duizend centenaar met enorme kracht mijlenver konden wegslingeren, waarbij evenwel de uitvinding van de gebonden elektriciteit de belangrijkste rol speelde, die zij zodanig wisten te intensiveren dat zij daarmee werkelijk schrikbarende dingen konden volbrengen.
[7] Zij vonden ook kruit en geweren, perkament en papier uit; ook de geweldige kracht van waterdamp was hen bekend en zij wisten die op vele manieren te benutten.
[8] Kort en goed, in alle technische uitvindingen was Hanoch evenals de andere steden de huidige wereld een volle vlijtige duizend uitvindersjaren vooruit en dat in korte tijd!
[9] Zo is de optiek niet alleen iets van deze tijd; in Hanoch had men ook de kennis om grote kijkwerktuigen te bouwen. Zo wist men ook veel beter om te gaan met de aƫrostatica (de leer van evenwichtstoestanden van de atmosferische lucht) dan tegenwoordig (in het jaar 1844). De muziek was buitengewoon ontwikkeld welke echter reeds sinds Lamech algemeen ingang had gevonden.
[10] Men kon Kinkar nergens zo'n grote vreugde mee bereiden als met een nieuwe uitvinding; daarom regende het in Hanoch dan ook dagelijks nieuwe uitvindingen en verbeteringen van hetgeen reeds was uitgevonden.
[11] Zo werden ook de beeldende kunsten zeer ontwikkeld; en zo zag Hanoch er spoedig uit als een kolossaal toverpaleis, en Kinkar beschouwde zichzelf reeds bijna als een god, waartoe zijn nog levende vader wel het meeste bijdroeg.
[12] En Kinkar zei ieder ogenblik: 'Zouden wij God eren in Zijn ondoorgrondelijke wezen, dan stonden wij nog op de eerste trap van beschaving; maar omdat wij Hem eren in Zijn werken, zijn wij nu bijna aan God gelijk, - want ook wij zijn scheppers, en wel van een edel soort!'
[13] Wat er verder gebeurde zal het vervolg tonen!
«« 194 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.