Gurats onthaal in Hanoch. De goede wetten van Gurat voor Hanoch. De partij van de rebelse opperpriesters en hun kalmering.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 232 / 366 »»
[1] Toen het gezantschap met de nieuwe koning in Hanoch aankwam, werd deze door de andere opperpriesters die tot de partij der helden behoorden, plechtig ontvangen en werd meteen als koning en enige heer aan alle groten van Hanoch voorgesteld. Hij nam de huldiging aan en besteeg de oude troon van Lamech in de oude burcht, terwijl de schijnkoning nog in de nieuwe gouden burcht resideerde.
[2] Hij trok de heldenopperpriesters met alle militaire macht naar zich toe en vaardigde meteen nieuwe wetten uit die zeer doelmatig waren - natuurlijk voor het wereldse burgerdom.
[3] Alle diefstal en alle roofrechten moesten ophouden, en wie een slaaf had en hem niet meteen vrijliet, werd in het eerste geval van overtreding tot een aanzienlijke goudstraf veroordeeld, en in een tweede geval was een levenslange gevangenisstraf zijn deel.
[4] Maar wat zei de andere partij van opperpriesters over dit voor hen volkomen onverwacht optreden? - Zij schreeuwden moord en brand over deze gruweldaad, brachten in aller ijl hun uit dertigduizend man bestaande reservemacht bijeen en wilden de boosdoeners te lijf gaan.
[5] Maar een nuchtere onderpriester die op het punt stond opperpriester te worden, trad voor de in woede ontstoken schare opperpriesters en zei:
[6] 'Luister naar mij, machtige dienaren van de goden! Voor jullie een stap zetten om wraak te nemen, moet je eerst berekenen hoe dertigduizend man zich tot een miljoen en meer verhoudt! Wanneer de laatstgenoemden ons alleen maar strak aankijken, dan zijn wij al verslagen!
[7] Denk toch niet aan wraak nu dat niet meer mogelijk is, maar denk aan vluchten - of aan een minnelijke schikking!
[8] Want wie de macht in handen heeft die is de heerser; en voor degenen over wie hij zich verheft, blijft niets anders over dan zich allergehoorzaamst over te geven of, wanneer er nog tijd is, te vluchten! Maar ik meen dat het in dit geval verstandiger is het eerste boven het laatste te verkiezen; want voorzover ik te weten ben gekomen, zijn alle poorten zwaar bewaakt, en het zal moeilijk zijn om over de grote stadsmuur heen te komen.
[9] Het is daarentegen zeer gemakkelijk om met de nieuwe koning vriendschap te sluiten. Ikzelf wil die taak op me nemen! Gurat was mijn grootste boezemvriend; hij zal mij nog kennen en ik ben ervan overtuigd dat hij naar mij zal luisteren, jullie in je ambt zal bevestigen en jullie nog menig voordeel zal doen toekomen.
[10] Komen jullie nu echter tegen hem in opstand, nu hij reeds ingehuldigd is en in volle macht heersend op de troon zit, dan zullen wij allen daarbij om het leven komen; en ik vraag me af waar onze wraakneming dan goed voor was.
[11] Wat heeft het voor zin om in woede te ontsteken over een kolkende waterstroom die gezwollen is en zijn oevers vernielt en het land en zijn vruchten beschadigt?! Wie zal zo dwaas zijn om zich woedend in zijn machtige golven en vloed te storten in de mening door middel van zijn spierkracht de stroom tegen te houden en te tuchtigen?!
[12] En zie, datzelfde is hier het geval. Hoe kunnen wij verzet plegen tegen de grote macht van Gurat? - Als wij dat doen, dan zal hij meteen de hele machtige stroom van zijn macht over ons heen leiden, en wij zullen allen te gronde gaan!
[13] Dat is mijn raad en mijn gegrond inzicht; doe nu wat je wilt!'
[14] Deze woorden werkten op de gloeiende opperpriesters als een flinke regenbui, die hen behoorlijk afkoelde; en in plaats van uit wraak ten strijde te trekken, riepen zij een vergadering bijeen en overlegden hoe zij op de beste manier van de wereld Gurat konden huldigen.
[15] En die ene raadgevende onderpriester zei: 'Laat dat maar gerust aan mij over! Morgen zal ik naar Gurat gaan en met hem onderhandelen, en jullie kunnen ervan verzekerd zijn dat hij je met heel kleine veranderingen in jullie waardigheid zal bevestigen!'
[16] Daarmee waren de opperpriesters tevreden en de raadgever ging daarop onmiddellijk naar de koning.
«« 232 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.