De hooglanders worden geïsoleerd door de steil afgesloten berghellingen. De energie van de oervolkeren. De bouw van de nieuwe heidense tempels.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 242 / 366 »»
[1] De mijndeskundigen namen tweehonderdduizend man, ieder uitgerust met de benodigde werktuigen.
[2] De ingenieurs onderzochten de mogelijke toegangen tot het hoogland en vonden er ongeveer vijftig, die in het uiterste geval van boven af wel begaanbaar gemaakt konden worden. Maar als iemand van beneden naar boven zou willen, dan zou hij wel tot aan de vele muren van de kloven komen, maar er overheen komen was niet mogelijk daar zij torenhoog waren; de bewoners van het hoogland konden echter met touwladders over de muren afdalen en dan vandaar ook de vlakte van het laagland bereiken.
[3] Er waren op de hoogte weliswaar meer dan vijftig van muren voorziene passen; maar de slenken en kloven kwamen in de diepte steeds dichter bij elkaar en verenigden zich, en zo ontstond er uit twintig slenken en kloven slechts één hoofdkloof. Als deze onbegaanbaar werd gemaakt dan zouden daardoor ook alle hoger gelegen uitlopers van deze ene hoofdkloof nergens meer toe dienen.
[4] De vijftig toegangen werden in drie maanden tijd zo'n tweehonderd manshoogte loodrecht afgeschuind, en dat niet zelden over een breedte van veertig tot honderd vadem. Daardoor werd het de bewoners van het hoogland totaal onmogelijk gemaakt om ooit nog in de vlakten van Hanoch te komen; en zo was dit werk heel doelmatig in zo'n korte tijd beëindigd, waartoe in de huidige tijd (in het jaar 1844) zeker meerdere jaren nodig waren geweest.
[5] Kenmerkend voor deze oervolkeren was trouwens dat zij van tevoren een karwei goed doorrekenden, en dan gingen zij opeens met zoveel kracht aan het werk dat het in de kortst mogelijke tijd werd voltooid.
[6] Want zij zeiden: 'Het kost evenveel of wij met weinig arbeiders een langere tijd aan een werk besteden of dat wij in een korte tijd veel arbeiders aan hetzelfde werk zetten; in het tweede geval winnen wij aan tijd en maken daardoor dat het werk eerder benut kan worden, - wat dan een grote winst is!'
[7] In wereldse zin hadden zij zeker helemaal gelijk; wie deze regel geestelijk in acht zou nemen, zou ook beter voorwaarts komen dan via de weg van zijn lauwe traagheid.
[8] Op deze manier werden ook voor de bouw van de tempels zo'n twee miljoen arbeiders ingezet, en in een jaar werden overal allerlei tempels met bijgebouwen, bij elkaar een duizendtal, gebouwd en van alles voorzien.
[9] Hoe echter de godheden over de tempels verdeeld en opgesteld werden om daar hun wonderen te bewerkstellingen, daarover in het vervolg enkele beschrijvingen!
«« 242 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.