De hartelijke ontvangst bij de koning. Gurat, Fungar-Hellan en Drohuit bij koningin Agla. Agla's succesvolle liefdesverklaring aan Fungar-Hellan.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 265 / 366 »»
[1] De koning en de koningin waren in gespannen afwachting en keken door de vensters of Fungar-Hellan wel zou komen of niet. Maar hoe verbazend groot was nu de vreugde van beiden toen zij de generaal aan de rechterzijde van Drohuit met een uitgebreide erewacht het paleis zagen naderen!
[2] De koningin begaf zich dadelijk naar haar zaal, de koning naar de zijne en ieder voor zich wachtte op de man van wie in die tijd het wel en wee van bijna de halve aarde afhing.
[3] Aan de poort van het paleis aangekomen, zei de generaal tegen Drohuit: 'Ik ben nu hier, maar dit zeg ik je: als ik ook maar de geringste verdenking koester dan is de levende hel jouw lot!'
[4] En Drohuit antwoordde: 'Waarlijk, ik zal niet nalaten er zelf in te springen wanneer je niet met de grootste, ongeveinsde liefde en achting wordt ontvangen van beide kanten en niet ieder door mij aangeroerd punt bevestigd zult vinden!'
[5] En Fungar-Hellan sprak: 'Goed, laten wij dan naar boven gaan en ons van dat alles overtuigen!'
[6] Hierop ging Fungar-Hellan aan de zijde van Drohuit en onder geleide van zijn erewacht naar boven naar de tweede verdieping van het enorm grote paleis en begaf zich eerst naar de koning, die hem met open armen ontving met de uitroep: 'Mijn broeder, - mijn heil!'
[7] Deze ontvangst had het hart van de generaal beroerd en hij kwam daarop reeds in een zeer goede stemming en vroeg de koning of zijn vriendschap niet beter was dan zijn vijandschap.
[8] En Gurat antwoordde: 'O broeder, als jij mijn vijand bent, dan ben ik ook geen koning meer! Want ik heb alles aan jou te danken; jij alleen bent de orde en zodoende de steunpilaar van mijn huis! Ik kan niet anders dan naar je vriendschap verlangen?!'
[9] Hierop omarmde Fungar-Hellan zijn oude vriend weer en zei tegen Drohuit: 'Kom jij ook weer hier, want ik zie dat je het met ons beiden oprecht hebt gemeend, en zo kun je in ons nieuwe verbond de derde zijn! Maar laten wij nu naar Agla gaan en zien hoe zij zich met dit verbond kan verenigen!'
[10] Daarop begaf de generaal zich temidden van de koning en Drohuit onder geleide van de schitterendste erewacht naar Agla, die hem eveneens met haar bekoorlijke open armen tegemoet snelde en hem met alle kracht van haar liefde omarmend, ontving.
[11] Deze hoogst onverwachte ontvangst had op de generaal zo'n weldadige indruk gemaakt dat hij door een gevoel van louter gelukzaligheid nauwelijks in staat was een woord uit te brengen.
[12] Maar Agla zei na een poosje, ook bevend van liefde: 'Fungar-Hellan, hoe kon je mij naar het leven staan terwijl mijn liefde voor jouw leven offers bracht die zij nooit aan een god geofferd zou hebben?!
[13] Het is waar, ik moest jou onmenselijk wreed toeschijnen, want mijn daden waren van dien aard dat de aarde daar tot nu toe geen voorbeeld van kent! Maar de aarde kent zeker ook tot nu toe geen vrouwelijk hart dat met zo'n liefde tot jou, o Fungar-Hellan, is vervuld! Maar de grote draagster van het leven kent ook geen vrouwelijk verstand dat het formaat en de verhevenheid van een Fungar-Hellan op zijn waarde weet te schatten! Maar ik kan mij op zo'n verstand beroemen, en zo is mijn eindeloos grote liefde voor jou, en van daaruit alle daden die ik begaan heb ter wille van jou, o Fungar-Hellan, te verklaren!'
[14] Deze verklaring maakte de generaal helemaal week en hij sprak: 'O Agla, wat verlang je als loon voor zo'n liefde?'
[15] En Agla zei: 'Jouw hart, jouw liefde is mijn loon! - Luister echter eerst naar mij, opdat het je duidelijk wordt waarom ik dat wat ik deed heb gedaan; dan zul je zien dat ik je meer liefheb dan mijn eigen leven!'
«« 265 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.