De tocht naar de burcht en de woning van de generaal. De vergiftigde glassplinters op de vloer.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 287 / 366 »»
[1] Waar ging de mars dan nu heen? Waarheen moest Fungar-Hellan vóór de beloofde mededeling van een goede raad Mahal nog volgen? - Naar de woning, de burcht van de priesters zelf en dan ook naar de grote woning van de generaal!
[2] Toen het voltallige grote gezelschap daar aankwam vroeg Mahal aan Fungar-Hellan: 'Dit gebouw, waarvan de grootte niet veel onderdoet voor een uitgestrekt gebergte, zul je wel kennen?!'
[3] En Fungar-Hellan zei glimlachend: 'Ja, dat kun je wel zeggen! Maar wat moet dat hier in mijn huis?'
[4] En Mahal sprak: 'Laten we nu eerst naar de woning van de priesters gaan, en wel eerst naar die van de onderpriesters, dan zul je meteen zien wat dat hier moet!'
[5] Na deze woorden ging het hele gezelschap naar de grote gemeenschappelijke woning van de onderpriesters en ze troffen hen ijverig bezig aan.
[6] Waar waren ze dan mee bezig? - Zij scherpten de punten van hun zwaarden en lansen, verwarmden die boven een vuur van kolen en doopten dan de nagenoeg heet gemaakte spitsen in het reeds bekende gif!
[7] Maar toen de onderpriesters, die vroeger - zoals bekend - opperpriesters waren, Fungar-Hellan zagen, overviel hen een grote angst waardoor zij alles lieten vallen.
[8] En toen de generaal hun met donderende stem vroeg: 'Wat gebeurt hier? Wie heeft jullie bevolen dat te doen?', kon geen van hen een woord over zijn lippen krijgen, want ieder van hen wist zich nu verraden en verloren.
[9] Fungar-Hellan vroeg aan Mahal wat hij hier moest doen.
[10] En Mahal zei: 'Begin hier te handelen! Laat direct krijgsknechten komen en deze hele troep gevangennemen, want deze is Drohuits en Agla's belangrijkste steun en heeft beiden tot je grootste vijanden weten te maken, en wel vanwege een oude haat tegen jou, waarvan de reden je wel bekend zal zijn!
[11] En door deze onderpriesters komt het ook dat vele opperpriesters je de rug toe hebben gekeerd. Zij zijn in het geheim de hoofdoorzaak van de huidige muiterij! Op hen kun je de volle gestrengheid van de wet ten uitvoer laten brengen, maar wees terughoudend met de doodstraf!'
[12] Na deze woorden liet de generaal onmiddellijk een paar duizend soldaten komen; deze namen de onderpriesters gevangen en wierpen hen in de onderste en stevigste kerkers.
[13] En Fungar liet daarop alle vergiftigde wapens verzamelen en die in verzekerde bewaring brengen.
[14] Daarop leidde Mahal hem naar zijn eigen woning en zei voor de deur die naar het eerste grote vertrek leidde:
[15] 'Laat eerst de kamervegers en de poetsers komen om vóór onze binnenkomst de vloer hoogst zorgvuldig schoon te maken en heel goed te poetsen,- anders kost iedere stap ons het leven! Want enkele met de onderpriesters verbonden opperpriesters hebben de hele vloer met vergiftigde glassplinters bezaaid, en het kleinst sneetje in onze voetzolen kost ieder van ons het leven!'
[16] Fungar-Hellan volgde de raad van Mahal meteen op en liet vegers en poetsers komen; en deze kwamen met houten klompen aan hun voeten om alle kamers van de generaal te reinigen.
[17] Maar de generaal vroeg aan de vegers en poetsers: 'Waarom hebben jullie zulke schoenen aan? Wisten jullie dan wat voor gevaarlijks er in mijn kamers werd gestrooid?'
[18] Hierop verstomden de vegers en de poetsers en begonnen ten overstaan van de generaal te beven.
[19] En Mahal zei tegen Fungar-Hellan: 'Zij handelden onder dwang; behandel hen daarom genadig!'
[20] En Fungar-Hellan sprak: 'Vertel mij alles met de grootste getrouwheid, dan zal ik jullie sparen!'
[21] Hierop begonnen zij te spreken, waardoor de haren van de generaal te berge rezen.
[22] Wat zij vertelden,- daarover in het vervolg!
«« 287 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.