Fungar-Hellans vlucht en het verslag van de strijd aan koning Gurat. Het opstellen van een nieuw leger van vier miljoen soldaten door Fungar-Hellan.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 323 / 366 »»
[1] Onder degenen die overgebleven waren, bevond zich ook Fungar-Hellan met twee oversten en hij vluchtte met de rest terug naar Hanoch, maar wel nog een heel eind achtervolgd door de rest van de bewoners van het hoogland.
[2] Toen hij in Hanoch aankwam, ijlde hij meteen naar Gurat, die hem met open armen tegemoet kwam. Daar deelde hij de koning de hoogst treurige afloop van zijn veldtocht mee, zeggend:
[3] 'Broeder! Nu is alles verloren! De hooglanders hebben zich een vertwijfelde uitweg gebaand op een onherbergzame plaats, goed zestig uur voorbij het grote meer op de plaats die de schandelijke, oude spitsboef Mahal mij van tevoren had aangegeven! Hun aantal kon wel eens zo'n miljoen groter zijn geweest dan het onze!
[4] Kort nadat de oude spitsboef zich met zijn verwanten op een voor mij tot op dit uur onbegrijpelijke wijze van mij verwijderd had en zeker als een pure verrader naar de vijand was getrokken toen ik daarvoor drie hoogst brutale afgevaardigden eigenhandig had gewurgd, viel de vijand op duizend punten woedend op ons in!
[5] Er begon een moordende slag en die duurde drie dagen en drie nachten; op de vierde dag was ik verslagen tot op hoogstens tweeduizend man na, waaronder zich slechts duizend eigenlijke soldaten bevonden en moest ik op de vlucht slaan om niet tot op de laatste man verslagen te worden.
[6] De vijand had ook zeker wel meer dan twee miljoen man verloren, want ik zeg je, we streden op de derde dag op bergen van lijken! Mijn soldaten hebben beslist dapperder gevochten dan de vijand - want mijn strijders doodden zeker goed drie miljoen man van de vijand, terwijl die mijn twee miljoen nog niet klein kregen -, maar hun overmacht was te groot om hen te kunnen overmeesteren!
[7] Maar nu is het zaak om snel een leger van vier miljoen soldaten samen te stellen en daarmee zo'n wraak op de hoogmoedige vorsten van het hoogland te nemen dat die op aarde in eeuwigheid zijn weerga niet zal kennen! Maar we moeten hier snel de hand aan de ploeg slaan, - anders krijgen wij de hooglanders voor die tijd op ons dak!
[8] Wee jullie, moordenaars van mijn volk! Fungar wordt nu tot koning van alle duivels over jullie! Er zal met zo'n wreedheid tegen jullie opgetreden worden dat de ergste en boosaardigste satan ervan zal huiveren! Duizendvoudige vloek over jou, aarde, en over alle schepselen op je bodem; ik zal je de doodssteek geven! - Nu voorwaarts, en een leger geformeerd, een vreselijk leger!'
[9] Gurat schrok van deze woorden en kon niet spreken.
[10] Maar Fungar-Hellan ging onmiddellijk weg en nam de krachtigste maatregelen voor het rekruteren en werven.
[11] En binnen een maand stond reeds een slagvaardig leger van meer dan vier miljoen man om en in Hanoch.
[12] Wat verder, - in het volgende!
«« 323 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.