Noach draagt de kleine ark aan Mahal over. Mahals koppige eis aan de Heer. De drie kinderen van Mahal werden door het vuur van Gods toorn weggenomen.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 350 / 366 »»
[1] Toen Noach ook met de kleine ark voor Mahal klaar was zei hij tegen hem: 'Nu dan, hier is de voltooide ark van je stijfkoppigheid! Maar zie toe dat de Heer hem zegent voor jou en je drie kinderen; anders zal hij je weinig veiligheid bieden!
[2] Ik heb hem gezegend door de bouw, maar die zegen alleen zal vruchteloos zijn zonder de zegen van de Heer! Ga daarom naar de Heer, geef Hem de eer en vraag Hem deze ark te zegenen voor jouw veiligheid!'
[3] Maar Mahal zei: 'Jij spreekt volgens je aard en kent mijn nood niet! Ben ik niet een mens zoals jij, en hebben wij niet één vader en één moeder?! De Heer heeft jou deze ark zelfs aangeboden volgens de opgegeven maten voor jouw redding terwijl je Hem er toch niet om hebt gevraagd, maar Mij liet Hij op de aarde rondlopen als een wild dier vanwege mijn kinderen, en zei mij niet dat ook ik een reddingsark voor mijzelf moest bouwen!
[4] Hij sprak wel door het gevoel tegen mij en toonde mij in de laagte wat ik moest doen en ik deed dat altijd, maar over een redding sprak Hij nooit iets tegen mij, terwijl ik toch even zuiver was als jij bent!
[5] En zie, daaruit bestaat de nood van mijn hart; en ik wil daarom niets doen en wil wachten op het uitdrukkelijke woord van de Heer! Wanneer Hij duidelijk met mij zal spreken, zal ik ook duidelijk volgens Zijn woord handelen! Maar dwingen tot iets wil ik de Heer noch door een bede noch door een offer; eerder wil ik te gronde gaan dan de Heer in Zijn vrijheid van handelen aan mij beïnvloeden!
[6] Wil Hij deze ark voor mij zegenen, dan zal Hij dat doen zonder mijn verzoek, zoals Hij jou heeft opgedragen de ark te bouwen zonder jouw verzoek; maar wil Hij dat niet, dan zal ik geen gebruik maken van de ark, maar zal met de mijnen moedig het bittere lot van miljoenen delen en zal er bovendien nog getuige van zijn hoe de slechte mensen voor hun misdadigheid zullen boeten! Amen.'
[7] Daarop stond Mahal op en trok met zijn drie kinderen verder het bos in en wachtte daar op het woord van de Heer.
[8] Maar de Heer liet hem drie dagen lang gaan; maar op de vierde dag begon de lucht te betrekken met wolken.
[9] Toen werd Mahal boos op de Heer en ging geweldig tegen God tekeer, en dat op een toon die nooit meer vernomen zal worden op aarde.
[10] Toen Mahal hees was geworden van zijn lasteren, daalde een vuur uit de wolken naar de aarde voor Mahal, en uit het vuur sprak een stem:
[11] 'Mahal, jij ontaarde! Ik heb genoeg van jouw gelaster! Als je vindt dat Ik, jouw God en Heer, geen eer waardig ben, beschouw Ik jou ook niet waard om te worden gered!
[12] Blijf dus hier en wees getuige van Mijn toorn over de aarde en over jou; maar je kinderen neem Ik van je weg omdat zij niet ingestemd hebben met jouw lied, en zo zul je Mij in ieder geval in Mijn toorn leren kennen omdat je Mij in Mijn liefde niet wilde erkennen! - Het geschiede!'
[13] Hierop greep het vuurde drie kinderen en verteerde hen ogenblikkelijk tot as. En Mahal bleef nu alleen achter en was verstomd van ontzetting.
[14] Wat verder, - in het volgende!
«« 350 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.