Nadere bijzonderheden over de grote vloed. Aanwijzingen om de desbetreffende bijbelteksten te begrijpen. De vloed was plaatselijk.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 358 / 366 »»
[1] Waarom werd hier eigenlijk gezegd waar de vloed allemaal naartoe stroomde? Regende het dan niet op de hele aarde? En was de vloed niet overal even sterk?
[2] Daarover zeg Ik: de vloed verspreidde zich op deze wijze, omdat het niet op de hele aarde had geregend en de vloed daarom ook niet overal even sterk kon zijn, - en wel omdat het niet overal kon regenen en de vloed ook niet overal nodig was.
[3] Had het wel in de meer dan koude poolgebieden kunnen regenen, waar zelfs de lucht bevriest?! En waarom zou het veertig dagen in die gebieden moeten regenen waar nog geen mens woonde en ook weinig of in het geheel geen dieren?! En wat had de regen op de wereldzee moeten bewerkstelligen? De vissen laten verdrinken soms? En als tenslotte de natuurlijke vloedwateren op de hele aarde op ieder punt een hoogte van drieduizend vadem zou hebben bereikt, waar had het dan naartoe moeten stromen?!
[4] Men zou wel kunnen zeggen: het is voor een deel verdampt en voor een deel door de aarde opgezogen!
[5] Maar wanneer dat in één jaar tijd ter vermindering van zoveel water voldoende zou zijn, dan zou de wereldzee allang tot op de laatste druppel van de aarde zijn verdwenen omdat het immers niet een tienduizendste deel uitmaakt van de hoeveelheid water die er nodig is om de hele aarde een waterhoogte van bijna vierduizend vadem te verschaffen!
[6] Daarbij komt dat door het verdampen niets verloren gaat; want het verdampte water verzamelt zich weer in de wolken en valt altijd weer in eenzelfde hoeveelheid terug naar de aarde. Hetzelfde is ook het geval met het opgezogen water in de poriën van de aarde; het opgezogen water verzamelt zich in zekere reservoirs en komt dan deels door mist en deels door periodieke bronnen op het aardoppervlak.
[7] Om die reden zou er dan nu overal nog een even hoge vloed staan als ten tijde van Noach zoals de hele zee met enkele plaatselijke veranderingen dezelfde is als in Adams tijden.
[8] Daarom teisterde de vloed alleen die gebieden op verderfelijke wijze waar de slechte mensheid woonde, en bedekte in het bijzonder Midden-Azië tot op een hoogte van vierduizend vadem boven de zeespiegel van waaruit zij dan wijd en zijd naar alle richtingen wegstroomde!
[9] En wanneer er in de schrift ook staat: 'Over alle bergen van de aarde, en behalve wat de ark droeg bleef er niets levends op de aardbodem!'- dan moet dat niet letterlijk op de natuur zelf worden betrokken; want onder `bergen' wordt alleen de hoogmoed en heerszucht van de mensen verstaan. En dat er op aarde geen leven overbleef behalve in de ark, wil zeggen dat alleen Noach getrouw bleef aan een geestelijk leven in God en vanuit God.
[10] Wie dat goed in acht neemt, zal wel inzien dat de vloed van Noach wel een grootschalige, maar daarom toch geen volledig algemene was, - en vanwege het feit dat alleen in Midden-Azië de mensen er door roekeloosheid zelf de voornaamste oorzaak van waren, wat in de andere werelddelen niet het droevige geval was.
[11] Wat verder, - in het volgende!
«« 358 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.