De gezegende maaltijd op de berg.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 2)

«« 151 / 244 »»
[1] IK zeg: "Goed, goed, lieve vrienden en broeders! Na deze ochtendmaaltijd voor de ziel zullen wij nu ook eens aan het lichaam denken! - Ebahl, heb je nog wat in voorraad?"
[2] EBAHL zegt: "Heer, er is nog wel wat, hoewel niet veel, want gisteravond is bijna alles opgegeten; maar wat brood en wijn is er nog wel!"
[3] IK zeg: "Breng alles hier, dan zal Ik het zegenen en dan zullen wij allen genoeg te eten en te drinken hebben!" Ebahl liet nu meteen een half rond brood bij Mij brengen en een hoeveelheid van ongeveer drie bekers in de zak achtergebleven wijn, en Ik zegende het brood en de wijn en zei: "Deel het maar uit, en als er wat overblijft zullen ook wij hier het ochtendmaal gebruiken!"
[4] EBAHL deelt nu het brood uit en breekt, om niet tekort te komen, slechts kleine stukken van het halve brood; maar het halve brood wil niet kleiner worden. Als hij echter ziet dat het niet kleiner wordt, hoewel hij alle berggasten voor een paar mondenvol extra gegeven had, begint hij grotere stukken erbij te geven, maar ook nu wordt het halve brood niet kleiner. Als hij dan ziet dat de berggasten nóg trek hebben, begint hij het uitdelen weer van voor af aan en breekt nu nog grotere stukken van het brood. En als hij rondgegaan is onder de goed dertig mensen die met ons de berg hebben bestegen, heeft hij nog een behoorlijk stuk in de hand en zegt tegen Mij: "Heer dat heb ik over. Zal dat wel genoeg zijn voor U, voor Raphaël, voor Jarah en voor mij?"
[5] IK zeg: "Geef het maar aan Jarah om uit te delen, dan zal het wel voldoende zijn!" - Ebahl doet dat, en Jarah geeft Mij eerst een stuk, dan Raphaël, dan Ebahl en dan het overgeblevene aan zichzelf, en ook wij hadden allen genoeg.
[6] Maar de HOOFDMAN merkte op: "Vriend Ebahl, waarom heb je mij ook niet bij deze laatste verdeling ingedeeld? Vond je mij daar niet belangrijk genoeg voor?"
[7] IK zeg: "Vriend, erger je daar niet over! Want weet je, Ebahl dacht dat er niets zou overblijven, daarom was hij met het uitdelen in het begin ook zo zuinig mogelijk, hij wilde jou ook niet bij degenen voegen, die tenslotte niets gekregen zouden hebben! Maar omdat door Mijn wil toch wat overbleef, is daarmee pas de tweede verdeling begonnen. Als je echter veel belang hecht aan de tweede uitdeling, die beslist niet beter is dan de eerste, zeg het dan, dan geef Ik je graag Mijn aandeel."
[8] De HOOFDMAN zegt: "Nou, nou, het is al goed, mij schoot alleen een Oudromeinse domme rangorde door het hoofd, - maar ik ben alweer helemaal in orde! Maar wat mij hier het meest verbaast, is, dat de hemelse Raphaël het brood zo gretig opeet alsof hij van ons allen het hongerigst is! Dat is werkelijk erg merkwaardig! Hij is toch meer een geest dan een mens met een lichaam en toch eet hij alsof hij ooit op aarde geboren zou zijn! Dat bevalt mij bijzonder! -Maar ik merk dat brood alleen, hoe goed het ook smaakt, dorstig maakt, en daarom zou ik graag spoedig iets te drinken krijgen."
[9] IK zeg tegen Ebahl: "Deel nu de wijn uit, en begin bij onze vriend Julius!"
[10] De HOOFDMAN zegt: "Heer ik vraag U, drinkt U toch eerst, want ook aan tafel moet er toch een zekere rangorde zijn!"
[11] IK zeg: "O ja, Ik ben er Zelf voor, maar omdat we hier geen tafel hebben en ook niet als gast zijn uitgenodigd, drinken we wijn als we er behoefte aan hebben! Die het meeste dorst heeft, drinkt eerst, en de minder dorstigen volgen hem -ieder naar behoefte!"
[12] Met deze beslissing nam de HOOFDMAN toen genoegen, dronk de hem aangereikte beker tot de laatste druppel leeg en zei: "Heer, ik dank U! Dat was een echt hemelse hartversterking, en nog nooit heeft de wijn mij op een ochtend zo gesmaakt als nu hier, maar het is ook een wijn zoals er op aarde geen tweede is."
[13] IK zeg: "Wij zijn allemaal blij dat het jou nu zo naar de zin is op deze berg!"
[14] De HOOFDMAN zegt: "Heer vergeef mij als ik misschien in zo'n goede stemming uit de toon val! Maar het lijkt mij dat zelfs de satan hier blij zou moeten worden!"
[15] IK zeg: " Als je hem zien en spreken wilt, kan hij hierheen geroepen worden, en dan kun je je meteen ervan overtuigen of het hem hier gezellig toe lijkt! "
[16] De HOOFDMAN zegt: " Als er werkelijk een satan in persoon is, laat hem dan maar hier verschijnen!"
«« 151 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.