Materie en geest.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 2)

«« 195 / 244 »»
[1] JOSOË zegt: "Dat betekent, dat er in de hemel geen materie binnen kan komen. Daarom lost deze engel iedere stoffelijke spijs vooraf op in iets geestelijks en neemt daarvan dan alleen het zuiver geestelijke op. De jongeman is een zuiver geestelijk mens uit de hemelen en is als zodanig ook een beeld van de hemel op heel kleine schaal. 'De spijzen komen overeen met ons wereldse mensen, nu nog begraven in onze materie. Die materie is weliswaar, net als deze spijzen, al goed voorbereid aan de vuurhaard van deze grote meester, die ons dat geleerd heeft en Zich lichamelijk nog onder ons bevindt, - maar toch kunnen wij met deze lichamen van ons niet het hemelrijk binnengaan.
[2] Als wij echter door God geroepen worden de wereld te verlaten, dan zal een engel van God vooraf ook met ons doen, wat deze nu met de spijzen doet. Dat wil zeggen, hij zal in één ogenblik al het geestelijke uit de materie vrij maken. De materie geeft hij over aan de volledige ontbinding, maar de ziel en haar levensgeest en ook alles wat zich in de materie bevindt en bij de ziel behoort, zal hij, terwijl hij het samenvoegt tot een volmaakte mensenvorm, volgens de eeuwige onveranderlijke wil van God, naar de geestelijke wereld overbrengen! -Kijk, dat is het wat je leren kunt en moet, uit de jou vreemd voorkomende manier van eten van de machtige hemelse jongeman!"
[3] Erg verwonderd over de wijsheid van Josoë, zegt MARCUS: "Ik heb eerder al eens gemerkt dat je een jongen bent, die veel wijzer is dan je leeftijd doet vermoeden, maar voor zó wijs heb ik je toch niet aangezien! Je hebt mij een zeer belangrijke les gegeven, waarvoor ik je altijd erg dankbaar zal blijven. Maar geloof me, de dorst naar kennis van de mens wordt steeds heviger naar gelang hij meer weet, en ik popel nu om behalve jouw les ook nog te horen hoe de materie dan opgelost wordt!"
[4] JOSOË zegt: "Vriend, het is weliswaar niet goed als de mens te veel weet, maar dit kun je wel onthouden! Kijk, de materie is eigenlijk niets anders dan geest, die door de almachtige wil van God gebonden is. Een engel is niets anders dan het gepersonifieerde symbool van de almachtige wil van God; hij kan dus niets anders willen dan dat wat God wil.
[5] Als God ergens de materie wil ontbinden, dan wordt deze door zo'n almachtige menselijke vorm van de wil van God gepakt, de wet die samenbindt wordt opgeheven, en alle materie verdwijnt ogenblikkelijk uit het bestaan, gaat in haar oergeestelijke element over en blijft dan datgene wat ze oorspronkelijk was, maar dan veredeld en volkomener.
[6] Talloze vroeger enkelvoudig zijnde krachten worden verenigd tot één groot volkomen individu, en dat zal een volmaakte geestelijke mens zijn, zoals God dat eeuwig wilde! -Heb je dat begrepen?"
[7] MARCUS zegt: " Jawel, ik heb het begrepen, maar ik vraag nu niet meer verder. Want jouw wijsheid gaat te duizelingwekkend hoog boven mijn natuurlijke verstand! Maar wat ik wel graag zou willen horen dat is: een gesprek van jou met het meisje Jarah dat net zo wijs is als jij. Dat moet wel een waar geestelijk genot zijn, zoals men dat in de hemelen nauwelijks ooit beter zal kunnen krijgen!"
[8] JOSOË zegt: "Weet je, dat is nu weer een beetje ondoordacht van jou! - Kijk eens naar die twee bekers wijn! Zou het verstandig zijn om de ene volle in de andere volle over te gieten? Zou bij zo'n bezigheid niet de edele wijn voor niets op de grond gemorst worden? Waar zou zoiets dan goed voor zijn? Wat ik weet, weet het meisje beslist ook, en ik zou dus niet van haar en zij zou niets van mij leren! Daarom zullen wij ons die moeite besparen. Praat jij liever met het heerlijke kind van God! Jij en je dochter, je vrouwen je zonen zullen heel veel van haar kunnen leren, want tot op heden heeft op deze aarde nog nooit een vrouw door Gods wil, zulke dingen beleefd als dit meisje. Het weet onuitsprekelijk veel, wat buiten de Heer op de gehele grote aarde geen mens weet of ook maar kent. - Begrijp je dat?"
«« 195 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.