De reden voor de schaduwzijde van het leven. Tegenstellingen noodzakelijk voor de geestelijke vrijheid

Jakob Lorber - Van de hel tot de hemel (deel 1)

«« 91 / 150 »»
[1] Ik zeg: 'Ja, mijn lieve Helena, je kunt weliswaar nu nog niet begrijpen waarom er zulke wezens moeten zijn, maar opdat je toch wat rustiger zult worden, wil Ik je ter verduidelijking enkele natuurlijke voorbeelden geven. Luister dus.
[2] Neem bijvoorbeeld het vuur. Wat een verwoestende kracht ligt er niet in dit toorn-element, wanneer men er niet zorgvuldig mee omgaat. Wat een vernielingen richt het niet aan! Toch bestaat er geen grotere weldoener voor de mensheid dan juist het vuur, wanneer het verstandig wordt gebruikt.
[3] Kijk eens naar het water, hoe verschrikkelijk het tekeer gaat, wanneer het zich tomeloos over dalen en velden verheft! Zou Ik het daarom moeten vernietigen, omdat het in zijn ontketende toestand zo'n vernielende uitwerking heeft en de mensen op aarde dood en verderf brengt? Zeg eens, zou de aarde zelf en alles wat zij draagt zonder water kunnen bestaan?
[4] Kijk verder ook eens naar het gewicht dat ieder voorwerp van nature eigen is. Wat een verwoesting richt een lawine aan, die van een hoge berg naar beneden komt. En waar een rots neerstort, verplettert hij in zijn val alles wat hij tegenkomt. Zou het dan niet beter zijn, dat Ik de hele aarde zo licht als een veertje zou hebben gemaakt? De mens zou dan met de aarde kunnen spelen als kinderen met een bal. Maar wie zou dan de aarde stevig bijeen houden? En hoe zouden mensen, dieren en planten zonder gewicht zich op de aardbodem staande houden? Hieruit zie je dus weer hoe noodzakelijk het is dat alle lichamen die onaangename eigenschap bezitten, als ze moeten blijven bestaan.
[5] Zoals echter alles wat Ik naar voren heb gebracht nodig is in de natuur, opdat zij is wat ze moet zijn, zo moeten eveneens in de geest tegenstellingen bestaan ten opzichte van het goede en ware, zodat de geest juist door deze vijandige tegenstellingen dat wordt waartoe hij door Mij bestemd is, namelijk tot de meest volkomen eeuwige levensvrijheid! Want zonder dwang bestaat geen vrijheid en zonder vrijheid geen dwang. Elke vrijheid moet dus voortkomen uit de dwang, die een gerichte eeuwige orde is, zoals de dwang zelf voortkomt uit Mijn oereeuwige vrijheid!
[6] En zo zie je hier ook verschijnselen, die op zichzelf genomen werkelijk slecht zijn, maar gedurende een zekere periode voor het verkrijgen en behouden van de geestelijke vrijheid even noodzakelijk zijn als op aarde een flinke bliksem en hagelbui tot opwekking en behoud van de levenslucht en tot vernietiging van alle schadelijke en dodelijke dampen, die vaak door de grote warmte van de aardbodem uit haar ingewanden worden gedreven. Ik zeg je, dit alles is noodzakelijk en het ene vereist het andere.
[7] Het is echter aan ons om de verschillende elementen, wanneer ze al te zeer in hun specifieke eigenschappen naar voren beginnen te komen, op een verstandige manier weer tot hun noodzakelijke orde terug te brengen. Hebben we dat met de nodige omzichtigheid gedaan, dan zal alles weer volgens zijn geregelde gang verlopen en de beste resultaten opleveren.
[8] Een brandend huis blussen is een goed werk. Zo moet men eveneens het water indammen en zware voorwerpen stevig steunen, en na een flinke storm de aarde opnieuw bebouwen, dan komt alles weer in het rechte spoor. Alles echter met één veeg willen oplossen, zou betekenen alles vernietigen!
[9] Hiermee kun je nu alles wat nog komen gaat, wat rustiger bezien. Bekijk nu dus de verschijningen weer rustig verder.'
«« 91 / 150 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.