Slotwoord van de Heer: houd je aan de geest van de liefde! Uit liefde komt wijsheid voort, uit wijsheid liefde. De eeuwige ordening van het leven in God.

Jakob Lorber - Van de hel tot de hemel (deel 2)

«« 105 / 153 »»
[1] Nu komt Mathilde-Eljah weer terug met haar Peter en bedankt Mij er nogmaals innig voor, dat Ik haar haar vroegere aardse leraar nu ook in het hemelrijk tot blijvende leidsman heb gegeven.
[2] Maar Ik zeg: 'Jij bent een goede voeding voor hem en hij voor jou. Maar laat je meer leiden door de geest van de liefde dan door de uiterlijke vorm! Want de vorm kan ook in de hemel veranderd worden al naargelang de liefde toeneemt of wanneer een uit te voeren liefdedaad het vereist; maar de liefde blijft eeuwig onveranderd. Ook went het uiterlijke zintuig spoedig aan een nog zo mooie vorm, waarna het dan onverschillig wordt voor die mooie vorm. Maar de liefde wordt steeds aantrekkelijker, omdat zij steeds nieuwe wijsheid en het ene nieuwe wonder na het andere schept. Houd je daarom steeds aan de innerlijke geest van de liefde; die zal jullie ware hemelsbrood zijn en zij zal jullie voortdurend steeds meer sterken, want die geest in jullie harten is Mijn geest!'
[3] Mathilde-Eljah is in hoge mate geroerd door Mijn les. Zij zegt daarop tegen Peter: 'Edele broeder, heb jij deze heilige waarheid ook gehoord en begrepen?' Peter zegt: 'Waarom vraag je dat? Ben je misschien bang dat ik iets tegen de wil van de Heer zou willen doen? O, maak je daarover geen zorgen! Ik heb het heilige woord van onze Vader onuitwisbaar in mijn gemoed gegrift en leef nu alleen vanuit dit woord in mij. Het zou mij nu. onmogelijk zijn iets anders te denken en te willen dan enkel en alleen wat de Heer wil. Zou het me nog ergens aan ontbreken, dan zul jij het ontbrekende bij mij aanvullen, en zou er bij jou nog iets ontbreken, dan zal ik voor jou hetzelfde doen. Zouden wij beiden echter nog iets tekort komen, dan zullen we samen onze heilige Vader erom vragen. Hij zal ons uit Zijn onuitputtelijke bron alles geven wat we nodig hebben. Wees daarom onbezorgd, liefste Mathilde, jouw Peter heeft alles goed begrepen.'
[4] Mathilde zegt: 'Ja, ja, jij bent toch steeds in alles mijn meester, zowel in de wijsheid als in de liefde! Je hebt weliswaar op aarde eerst door jouw wijsheid de liefde voor jou in mij opgewekt; nu lijkt het mij echter dat de grote en zuivere liefde in jouw hart in mij de wijsheid zal opwekken. Wat denk je daarvan?'
[5] Peter zegt: 'Kijk, dat is nu juist de grote kringloop waarin alles zich beweegt: de liefde verwekt de wijsheid en de wijsheid wederom de liefde! De oorsprong van al het licht is natuurlijk de liefde als de eeuwige levenswarmte van de Godheid. Is ons de warmte echter gegeven, dan verwekt zij vervolgens meteen ook licht naar de mate waarin de warmte in ons toeneemt, en de warmte neemt weer toe door het rijker wordende licht. Het één komt steeds voort uit het andere: het licht uit de warmte en de warmte uit het licht!
[6] Zoals deze beide oerelementen van het leven elkaar telkens opnieuw verwekken en voortbrengen, voeden, versterken en instandhouden, zo zijn ook wij er op kleine schaal toe bestemd om elkaar wederzijds door liefde en wijsheid te sterken. Dat is de wil en de eeuwige ordening van de Heer. Maak je dus nergens zorgen over, ik ben nu ook wel in staat door de genade van de Vader een echt leven in God te leiden.'
[7] Daarop zeg Ik: 'Amen! Zo is het goed, dat is het juiste begrip van het leven! Houden jullie je allen daaraan! Maar nu, al Mijn lieve vrienden, is het zaak om verder te trekken. Stellen jullie je een beetje geordend op! Robert, dit gebeurt allemaal nog in jouw huis; jij bent de heer des huizes. Daarom is het nu weer jouw beurt om dit hele grote gezelschap te leiden, maar neem vriend Peter met zijn Eljah evenals jouw Helena bij je; zij zullen je onderweg goede diensten bewijzen.'
«« 105 / 153 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.