Jezus vertelt over de wonderen door 27 magiërs te Damascus. Barnabas in verlegenheid gebracht. Over het geheim van de alwetendheid van het Jezuskind.

Jakob Lorber - Drie dagen in de tempel

«« 18 / 33 »»
[1] 'Het zal nu precies twee jaar geleden zijn, dat jij te Damascus rondzwierf, is het niet? In diezelfde tijd kwamen er uit India 27 magiërs daarheen. Die deden daar uitgebreide mededelingen over fantastische wonderen, welke zij op de derde dag na nieuwe maan zouden doen in het grote bos buiten de stad.
[2] Een van de vele aankondigingen luidde letterlijk: 'Vijf van de prominentste magiërs zullen alleen met hun pinken en zonder enige uiterlijke krachtsinspanning, een ingegraven paal van 14 voet lang, die voor meer dan de helft onder de grond zit en ruim 1000 pond weegt, uit de grond trekken, en die vervolgens gedurende meerdere seconden door de lucht laten zweven. Daarna zullen zij hetzelfde doen met een rotsblok van meer dan 10.000 pond -dit is een gewicht, dat driehonderd mannen tesamen met alleen hand kracht nog geen haarbreed kunnen verplaatsen. Tenslotte zullen zij een dode kameel gedurende enkele ogenblikken levend maken en zelfs zal er een stenen standbeeld voor enkele ogenblikken tot leven worden gewekt.'
[3] Op grond van deze aankondiging was op de aangegeven dag nagenoeg héél Damascus in dat grote bos aanwezig om de aangekondigde wonderen gade te slaan. Jij was als een van de eersten in de nabijheid van die magiërs; je hebt alles uitstekend kunnen zien, en je raakte in opperste verbazing.
[4] De meeste stukken die in het begin werden opgevoerd, had je al vaker gezien, maar toen ook de laatsten met verrassende precisie werden opgevoerd, heb jij je mond en je ogen wijd opengesperd, je hebt je handen hooggeheven tegen elkaar geslagen, en je hebt uitgeroepen: 'Dit is nog nooit vertoond; dit is het absolute einde! Dit kunnen geen mensen zijn, dit moeten goden zijn, die moeten we aanbidden!'
[5] Weliswaar deed je je exclamatie voornamelijk terwille van de vele, bij die volksvoorstelling aanwezige, prominente heidenen; maar stiekem heb je daarbij toch ook een Beëlzebub gedacht, en daarom ben je toen ook zo akelig geworden !
[6] En nu zeg je, dat je ook bij Mijn wonderen akelig wordt! -Wélk verschil is er dan volgens jou tussen Mijn wonderen en die, welke je twee jaren geleden te Damascus hebt gezien?'
[7] Dit bracht Barnabas in grote verlegenheid, zodat hij pas na een poosje kon uitbrengen: 'Zeg beste, maar onnavolgbare jongen, vertel me eens hoe jij dat allemaal kunt weten?! Jij bent toen toch niet óók in die stad geweest, en toch ook niemand anders uit jouw omgeving, voor zover ik weet? Behalve een enkele tempel-collega heb ik over die merkwaardige wonderdoenerij aan niemand anders iets verteld! Hoe heb jij dan achter mijn streng verborgen gehouden geheim kunnen komen?'
[8] Ik zei: 'Wees maar gerust hierover. Ik kom weliswaar overal achter, maar dat wil niet zeggen, dat Mijnentwege aan wie dan ook ooit een remblok wordt aangelegd, maar iedere mens is en blijft vrij om te doen overeenkomstig de wet of er tegenin! De gevolgen ervan hangen dan ook nooit af van de macht van Mijn wil, maar van bestaande natuurwetten, alsook van de wetten die gegeven zijn voor het zedelijk handelen van de mensen onderling en voor de eerbiediging en heiliging van de wetten.
[9] Hoe het komt dat Ik alles weten kan, is óók een geheim, waarover aan de wereld pas over goed twintig jaar enig licht zal worden vergund, evenals dat het geval zal zijn ten aanzien van Mijn andere wonderwerken. Als u zoudt geloven, dat de Geest van de Messias in al Zijn volheid in Mij woont, zoudt u spoedig kunnen begrijpen hoe en vanwaar dergelijke unieke eigen schappen aan Mij eigen zijn. Zolang als u dat echter niét kunt aannemen of geloven, zult u de bepaalde tijd daartoe nog moeten beiden. En dan zult u het weliswaar kunnen begrijpen, maar nadoen nooit!'
«« 18 / 33 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.