De tweede nacht in de herberg. Joram en Barnabas op zoek naar passende teksten bij Jesaja.

Jakob Lorber - Drie dagen in de tempel

«« 20 / 33 »»
[1] Ik, de rechter en de oude Simon gingen naar de herberg, waar wij reeds een nacht hadden doorgebracht, en waar Nazareeërs die in Jeruzalem waren zich plachten op te houden.
[2] Het was te Jeruzalem namelijk allang gebruikelijk dat elke stad van heel het joodse rijk daar een aparte herberg had, met dezelfde naam als die stad. En dat was, omdat als iemand uit Jeruzalem of ook uit enige andere stad iets te regelen had met of een inlichting wilde verkrijgen over iemand uit een andere stad, hij maar naar de gelijknamige herberg behoefde te gaan. Daar trof hij elke dag wel iemand aan -en soms wel meerdere lieden -die daar zojuist vanuit die gelijknamige stad op weg naar Jeruzalem was aangekomen, voor welke zaak dan ook.
[3] Dit gebruik heeft zich in de loop der tijden ook naar Europa verspreid. In vroegere tijden hadden de uithangborden van de logementen ook een dergelijke strekking, alhoewel daarvan in deze tijd geen spoor meer is terug te vinden.
[4] Ik heb dit alleen maar als bijzonderheid toegevoegd, omdat men daardoor later gemakkelijker zal kunnen begrijpen hoe Mijn pleegouders Mij op de derde dag -zijnde de dag van hun terugkomst -en dan ook nog pas tegen de avond heel gemakkelijk hebben moeten kunnen vinden, omdat zij in de herberg 'Nazareth' genaamd tevoren naar Mij geïnformeerd hadden, als ook hadden nagevraagd waar Ik Mij overdag had opgehouden.
[5] De meeste van de tempelheren hadden zich ditmaal na hun avondmaal ook ter ruste begeven. Alleen Joram en Barnabas namen de Jesajarol ter hand om daarin naar teksten te zoeken die niet op Mij af op een andere Messias konden worden toegepast. Op den duur werden echter ook die twee door slaap overmand, zodat zij zich ter ruste begaven.
[6] Voor wie echt moede is vervliegt de nacht als het ware in een ogenblik; en zo was dat ook hier het geval. De tempelheren hadden zich nog wel graag een keer willen omdraaien, maar de reeds licht geworden dag eiste van hen dat ze wakker bleven en zich weer gingen bezig houden met de op hen rustende taak, alhoewel zij daar die dag allesbehalve trek in hadden -zelfs Joram en Barnabas niet, omdat zij in heel de Jesaja-rol geen enkele echt geschikte tekst hadden kunnen vinden, die Mij tot zwijgen had kunnen nopen.
[7] Op 'n gegeven moment zei Joram tijdens dat zoeken tegen Barnabas: 'je zou haast denken behekst te zijn! In andere gevallen heb ik prompt een paar dozijn van voor dit doel geschikte tekstplaatsen op het puntje van mijn tong -en nu zoek ik al een uur lang als een vermoeide raaf naar zijn nest en toch kan ik niets, maar dan ook helemáál niets vinden!'
[8] Barnabas antwoordde: 'Het maakt ook immers niets uit! Als die jongen dan perse vanwege zijn buitengewone eigenschappen -gesteld dat die ook tijdens zijn volwassenheid intact blijven -Messias wil worden, nu, laat hem dan maar volhouden! Dat zou toch helemaal niets uit maken? Als die eigenschappen hem later weer ontvallen, zal hij zijn idee immers heus wel van zelf laten varen! Neemt u de rol desondanks toch maar mee, wie weet kunnen we hem in het verloop van de dag tóch nog nodig hebben! Maar laten wij nu ook maar naar de vergaderzaal gaan, want de meesten onzer zullen er al wel zijn!'
[9] Nu stonden zij op en haastten zich naar de vergaderzaal.
«« 20 / 33 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.