In de geest van ieder mens sluimeren talloze wonderen.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 175 / 246 »»
[1] IK zeg: "Het is weliswaar geen evangelie, maar het is op zichzelf een waarheid, die in de loop der tijd ook haar goede kant zal hebben, om de mensen te genezen van allerlei bijgeloof. Want niets veroorzaakt bij de mensen zo'n massaal bijgeloof als de lichte sfeer van de sterrenhemel. Maar het is nu nog niet het moment om de mensen volledig daarover in te lichten, want het gaat er nu vooral om, van de tegenwoordige mensenlarven werkelijke en echte mensen te maken.
[2] Dat kan slechts bereikt worden door de mens zover te brengen dat hij zichzelf en daarna ook God leert kennen en Hem met al zijn kracht boven alles lief heeft. Als de mens daar eenmaal geheel van doordrongen is en in staat is de heilige geest uit God te ontvangen, wordt hij ook voor alle andere, tot nu toe nog onontdekte, waarheden ontvankelijk en geschikt om deze te begrijpen!
[3] Zou men echter direkt zijn hoofd daarmee volstoppen, dan zou hij daar niets van begrijpen en het hoofd er zo over breken dat hij gek zou worden!
[4] Een basisregel is daarom: De mensen moeten vóór zij enige kennis vergaren, eerst echte mensen worden, omdat anders iedere kennis hen veel meer schaadt dan baat. Want alle wetenschap houdt slechts het verstand bezig, dat haar zetel in de hersenen heeft. Maar het hart als fundament van het leven blijft onbehouwen, ruwen woest, zoals dat van een roofdier. En het begaat mét behulp van de wetenschap nog meer kwaad dan zónder die kennis, want bij een goddeloos hart is de wetenschap een ware wegwijzer naar het kwade in al zijn uitingen!
[5] Geeft daarom, vrienden en broeders, de blinden eerst een juist levenslicht in het hart en laat pas door dat licht het verstand van de ziel verlichten, dan zal alle kennis een ware tegen voor de mens worden!
[6] Het is heus wel te prijzen als men veel weet, omdat men daardoor veel mensen goede raad kan geven. Maar het is beter, veel en waarachtig lief te hebben! Want de liefde wekt op en brengt leven, de wetenschap bevredigt slechts en legt zich dan te slapen!
[7] De kennis geeft iemand wel enige hulp in dit tijdelijke leven, maar brengt hem voor het opwekken van zijn geest zeer veel schade toe. Zodra de kennis echter in de loop van de tijd zonder meer uit het licht van de geest ontstaat, bevat zij ook alle levenswarmte en is dan net zo levend als het licht van de zon, dat niet alleen licht geeft als geen ander licht, maar ook leven geeft, omdat haar licht de levenswarmte bevat en die, waar het licht terechtkomt, ook meedeelt en de reeds aanwezige levenswarmte nog meer leven geeft en tot leven wekt.
[8] Geloof Mij, de talloze wonderen die in voor jullie onmeetbare ruimten rondwentelen en hun banen volgen, liggen bij ieder mens in zijn geest verborgen. Probeer daarom allereerst jullie geest geheel op te wekken, dan zullen jullie dat, wat geen oog ooit heeft gezien en geen zintuig ooit heeft waargenomen, altijd in jezelf heel duidelijk zien en ook met alle andere zintuigen zuiver kunnen waarnemen.
[9] Zij, die God in Mij, de Mensenzoon, waarachtig herkennen en liefhebben, zullen reeds in dit leven hemelse vreugden genieten waarvan tot op heden geen enkel menselijk zintuig ooit iets heeft gemerkt of gevoeld! Maar op zuiver wetenschappelijke wijze zal geen mens ooit zover komen! -Cornelius, begrijp je dat?"
«« 175 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.