Mathaël als afbreker van de heidense tempelmuren.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 91 / 246 »»
[1] Mathaël gaat dan weer naar Mij en vraagt of hij met zijn uit zichzelf gegeven uitleg van de namen der heidense goden wel goed heeft gedaan, -of dat het misschien te vroeg is gebeurd.
[2] IK zeg: "O, helemaal niet! Dat is je naar waarheid heel goed gelukt en je hebt daardoor nu werkelijk met weinig woorden meer gedaan voor het laten verdwijnen van het duistere heidendom, dan menig wijze leraar in vele jaren! Want wie een mens verstandig en wijs op wil voeden, moet eerst alle oude domheden bij hem laten verdwijnen. Als de mens daardoor een weliswaar nu nog leeg, maar schoon vat is geworden, is het niet moeilijk zo'n goed bruikbaar vat te vullen met allerlei wijsheid uit de hemelen, en dat zal bij deze twee ook gebeuren.
[3] Ik zeg je, deze twee zullen nu in korte tijd zonder moeite mensen worden waarover Mijn hart meer vreugde zal hebben dan over tienduizend Joden, die zich volgens Mozes voor zeer rechtvaardig houden, maar als mensen onbekender voor Mijn hart zijn dan zij, die pas over duizend jaar op aarde geboren worden.
[4] En verder zeg Ik je: Als je ooit een vrouw zou willen nemen op aarde, neem dan Helena! Maar het zij verre van Mij om je dat voor te willen schrijven, je eigen hart zal je dat wel zeggen en dat zul je dan ook volgen.
[5] Maar ga er nu weer heen en wees vriendelijk. De oude, die overigens veel kennis bezit, zal, evenals zijn werkelijk verbazingwekkend mooie dochter, nog veel uitleg van je willen hebben over de namen van de oudheid. Jij bent nu een eerste der wijzen, en het zal je niet moeilijk vallen de beiden op iedere vraag een overtuigend antwoord te geven.
[6] Tevens zal zo'n gesprek ook op de Romeinen een goede indruk maken en daardoor zullen de eerste werktuigen geleverd worden voor het afbreken van de muren van de vele heidense tempels, en daardoor zullen, hoewel nog altijd met veel inspanning, binnen enige tientallen jaren grotere resultaten onder het heidendom tot stand worden gebracht, dan anders nauwelijks in duizend jaar beoogd zou kunnen worden.
[7] In de nacht blijft het altijd moeilijk om over het licht te prediken. Heeft men echter de dag bereikt, dan is toch al vrijwel iedere leer over het daglicht onnodig, want de dag geeft dan het licht al vanzelf. De oude zal echter met heel gewichtige vragen bij je komen, en daarom zij het jou gegeven ook zeer belangrijke antwoorden te geven. Ga dan nu in Mijn naam en doe je werk goed!
[8] Wij zullen allen heel aandachtig je bespreking volgen en Ik zal er voor zorgen dat ook de verder weg staanden je kunnen verstaan!
[9] Ik zal de schijnzon nu nog een paar uur laten schijnen, waardoor veel mensen uit de stad naar buiten zullen trekken, ten dele uit verwondering en deels uit angst over zo'n dag die maar niet wil eindigen, Maar binnen dit tijdbestek zul je met deze beiden veel bereikt hebben.
[10] Nadat Ik de schijnzon zal hebben gedoofd, zullen wij allen hier boven een goed avondmaal gebruiken, waarbij dan nog veel behandeld en besproken zal worden, Nu weet je voor dit moment alles wat er gedaan moet worden, het vervolg zal later aan de orde komen!"
[11] Mathaël bedankt Mij voor deze opdracht -en in zijn hart ook voor het voorstel betreffende de mooie Helena, die reeds bij de eerste aanblik zijn hart beroerd had zodat hij heimelijk bij zichzelf had gedacht: 'Bij alle hemelen, - zo'n schoonheid is in heel Israël nog niet eerder gezien!'
[12] Maar ook alle Romeinen, zelfs Cyrenius niet uitgezonderd, hadden veel aandacht aan de mooie"Griekse besteed, en het kostte hun behoorlijk moeite naar iets anders te kijken dan naar de mooie Helena, wier lichaam scheen te zijn gevormd uit zuiver etherisch licht en daardoor nu haast meer aantrekkingskracht bezat dan de hele wonderbare schijnzon.
[13] Mathaël gebruikte hier dan ook al zijn zelfbeheersing; maar wat hij heel heimelijk voelde, merkte niemand behalve Ik.
«« 91 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.