Twee soorten liefde tot de Heer.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 93 / 246 »»
[1] HELENA zegt: "Ja, ja, het is weliswaar nog steeds wat schemerig, maar het geheel wordt toch al begrijpelijker en ik hoop dat het mij mettertijd nog steeds duidelijker zal worden. Maar vertelons eens, beste vriend, hoe het nu toch komt dat ik uw grote Ene nu nog steeds sterker liefheb, terwijl mijn hart geen pijn voelt? Want sinds ik, door u, zeker weet dat zulke liefde geen zonde is, maar slechts een bovenal noodzakelijke deugd van ieder mens tegenover God, veroorzaakt de nu veel sterkere liefde beslist geen pijn meer in mijn hart, en alle benauwdheid op mijn borst is als weggeblazen! O zeg mij, wat daar toch de oorzaak van kan zijn!"
[2] MATHAËL zegt: "Maar liefje, dat is toch overduidelijk! Vroeger leefde je met een grote angst, omdat je hart liefde voor een god voelde, wat volgens jullie dwaze godsdienst als zeer verwerpelijk wordt voorgesteld. Maar nu heb je jullie oude dwaasheid duidelijk leren inzien en aan de bron de wil van God herkend en nu zie je dat zo'n liefde de eerste en grootste deugd van een mens moet zijn. Dan kun je toch gemakkelijk begrijpen waarom je liefde geen pijn meer veroorzaakt in je hart, maar noodzakelijkerwijs slechts het volslagen tegendeel! - Kun je dat dan zelf niet begrijpen?"
[3] HELENA zegt: "O ja, nu begrijp ik het wel, maar zonder deze uitleg was het mij nog lang niet helemaal duidelijk geworden! Ah, nu is alles goed!"
[4] MATHAËL zegt: "Wel, als alles in orde is, dan zul je ook wel niet veel meer te vragen hebben. De juiste groei van de liefde in je hart zal het resterende wel doen. Maar geniet dan nu ook van deze heerlijke dag, die de Heer door Zijn eindeloze liefde, wijsheid en macht ons extra geeft. Want er zullen later na ons weer duizenden ijdele jaren vergaan, zonder dat de mensen de heerlijkheid van zo'n dag zullen zien!"
[5] OURAN zegt: "Dat is een waar woord, edele vriend. Zo'n avondlijke verlenging van de dag is buitengewoon wonderbaarlijk en in hoge mate gedenkwaardig! 's Morgens zou zo iets minder opvallen, omdat vooral in de omgeving van de Pontus door mensen al meermalen is waargenomen, dat niet zelden een, twee of drie zonnen na elkaar vóór de echte zon opkwamen en daardoor de ochtend aanmerkelijk vervroegden. Zo'n ochtendlijk verschijnsel was ook erg interessant en merkwaardig, maar toch in de verste verte niet zo als nu het avondlijk verlengen van de dag door het aan het firmament blijven staan van een stralende zon, die geheel lijkt op de natuurlijke zon. Ja, ja, zoiets is bij mijn weten nog nooit voorgekomen en zal waarschijnlijk ook nooit weer voorkomen!
[6] Maar het merkwaardigste bij dit verschijnsel zijn toch eigenlijk de zichtbare sterren in het oosten, terwijl deze in zekere zin goddelijk kunstmatige zon toch niets zwakker schijnt dan de natuurlijke. Zeg mij eens, beste vriend, zijn dat werkelijk de natuurlijke sterren, of zijn dat soms ook schijnsterren!? Het is weliswaar allang tijd dat de sterren aan de hemel zouden moeten staan, maar waarom alleen in het oosten, en waarom niet aan het gehele firmament?"
[7] MATHAËL zegt: "Vriend! Daar is eigenlijk vandaag al een keer over gesproken, maar dat zul je wel niet gehoord hebben, daarom zal ik het je, zo goed ik dat kan, wel uitleggen."
«« 93 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.