De Grossglockner

Jakob Lorber - Geheimen der natuur

«« 27 / 39 »»
[1] Een evangelie van de bergen.
[2] Dit zegt de Heer: ' Wie Mij navolgt, volge Mij geheel in alles na! Schep er geen genoegen in door diepe dalen, sloten en ravijnen te wandelen, maar volg Mij liever op de bergen en hoogvlakten!. Daar zul je een bergrede, of een verheerlijking, of een verzadiging met wat brood, of een overwinning op de sterkste verzoekingen en veel voor jullie nog onvoorstelbare dingen meemaken. Neem ook kinderen mee en je zult de zegen van de bergen duidelijk aan hen kunnen opmerken.
[3] Wie niet sterk is moet niet bang zijn de gezegende bergen te bestijgen, want om hun kruin is de ademtocht van de levensgeesten te voelen. Voorwaar, op de bergen en hoogten zweven zalige scharen en zij versieren deze met gouden bloemen van de eeuwige liefde. Op de bergen heerst eendracht, zowel onder de planten als onder de dieren en die is daar ook vaak onder de mensen te vinden.
[4] Ga in de tijd eens terug naar onze eerste voorvaderen op aarde, zij woonden hoog in de bergen. Vanaf de naar de hemeloprijzende Sinaï gaf Ik Mozes de heilige tafelen, waarop de wetten werden gegeven voorde mensen inde dalen; ze moesten die nakomen om het eeuwige leven te verwerven. Ik behoef niet nog meer over de heilige bergen te zeggen, ook niet dat ze de scholen zijn voor de zieners en voor de verkondigers van het eeuwige woord uit Mij.
[5] Ga maar vaker de bergen op en blijf daar dan enige tijd, dan zul je daar de volheid van de zegen van de eeuwige liefde van de heilige Vader ervaren!
[6] Wie dat wil die volge Mij, zijn Meester en Vader en dan zal hij al gauw ervaren, waarom Ik de bergrede vanaf de berg tot het volk heb gesproken. Amen.
«« 27 / 39 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.