Omgang met God door het innerlijke woord.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 23 / 263 »»
[1] Na deze lovende uitroepen van Zinka, die voor alle aanwezigen hartverheffend waren, zei JARAH: "O Raphaël, Raphaël! Wat ben je nu een geheel ander wezen dan eerst! Nu heb je mijn hart helemaal gebroken! Ach, had je die toon toch maar liever niet gezongen!"
[2] RAPHAËL zegt: "Waarom heb je het mij dan gevraagd?! Ik wilde het eigenlijk toch al niet, maar nu ik de toon niet meer terughalen kan, maakt dat niets uit! Bedenk, dat in Gods hemelen alles moet lijken op deze toon, dan zul je je in het vervolg des te ernstiger inspannen om je leven zo in te richten dat het in al zijn uitingen, gevolgen en instellingen op deze toon lijkt. Wiens leven echter niet op deze toon zal lijken, zal niet in het rijk van de eeuwige en zuivere liefde binnengaan.
[3] Want de gehoorde toon is een toon van de liefde en een toon van de hoogste wijsheid in God! Besef dat goed en handel zodanig dat je gelijk wordt aan de gehoorde toon, dan zul je in alle liefde en wijsheid gerechtvaardigd zijn voor God, die je uitverkoren heeft als een echte hemelse bruid en die mij daarom als jouw gids heeft aangesteld!
[4] Wat hier nu gebeurt, gebeurt voor God en voor Zijn hemelen. Het gebeurt niet voor deze wereld, want die zou zoiets nooit begrijpen. Daarom zal de wereld daar ook weinig of niets van merken en ook van deze toon niets ondervinden. Kijk maar eens naar de mensen aan de andere tafels hoe ze oordelen en onderling twisten. Laat ze maar oordelen en onder elkaar twisten! Zij zullen toch met z'n allen niets te weten komen, want een werelds verstand begrijpt dit nooit!
[5] De Heer verblijft hier al een aantal dagen; morgen zal het echter de laatste dag zijn! Wat daarna zal gebeuren, weet niemand dan alleen de Heer, Vervul jij je hart daarom met alle liefde en deemoed en verberg in je hart wat je hier aan bijzondere en buitengewone dingen hebt gehoord en gezien, want het doorvertellen daarvan aan de wereldse mensen zou betekenen dat je de edelste en grootste paarlen voor de zwijnen zou werpen, hetgeen de wereldse mensen niet zou helpen. Dat alles moet je goed beseffen en toepassen, dan zul je een nuttig werktuig worden in de hand des Heren in de hemel en op aarde. -Heb je dat alles goed onthouden?"
[6] JARAH zegt: "O liefste Raphaël, onthouden heb ik alles, maar aangenaam is dat wat je mij nu hebt verteld nu juist met, - met name het aangekondigde vertrek van de Heer, dat je mij voor morgen hebt aangekondigd! Je weet hoe zeer en boven alles ik Hem liefheb! Hoe zal het met mij gaan als ik Hem niet meer kan zien en horen, en niet meer met Hem zal kunnen spreken?!"
[7] RAPHAËL zegt: 'Het zal heel goed met je gaan, want al zie je Hem ook niet, je zult Hem toch altijd kunnen horen en spreken, Want als je Hem in je hart vragen zult stellen, zal Hij, je ook door je hart antwoord geven.
[8] Kijk eens naar wat wij moeten doen!? Ik ben nu hier, zoals je ziet. Als de Heer dat echter wil, moet ik op stel en sprong naar een wereld zeer ver hier vandaan en daar zolang blijven als volgens de orde van de Heer noodzakelijk is. Geloof mij, wij zijn daar echt vaak heel ver verwijderd van de persoonlijke tegenwoordigheid van de Heer, -maar in het geheel niet van de geestelijke, want wij zijn daar steeds in God, zoals God ook in ons is en Zijn onmetelijk grote daden doet.
[9] Wie God de Heer waarachtig liefheeft, is steeds bij God en in God. En als hij iets van God wil horen of weten behoeft hij Hem in zijn hart maar te vragen en hij zal door de gedachten van zijn hart ook meteen een volledig antwoord krijgen. Op die wijze kan ieder mens door God altijd en in alle dingen beleerd en geleerd worden, Daaruit kun je opmaken dat je niet altijd ook behoeft te zien om gelukzalig in de Heer te zijn. Je behoeft Hem slechts te horen en te voelen -en dan heb je werkelijk alles wat, voor de ware zaligheid in God nodig is.
[10] Kijk! Ook ik zal met steeds zichtbaar om je heen zijn, Maar je zult mij in je hart slechts behoeven te roepen en dan zal ik bij je zijn en je antwoorden door de weliswaar zeer zachte, maar toch overduidelijk verneembare gedachten in je hart. Als je die hebt gehoord, bedenk dan dat ik die in je hart heb gelegd! Je zult ook onderkennen, dat het met je eigen gedachten zijn. Zijn ze je eenmaal duidelijk geworden, handel dan daarnaar!
[11] Want alleen het. weten van wat rechtvaardig en goed is en wat God de Heer welgevallig is, is niet voldoende, in de verste verte niet -ook dan niet als men een overduidelijk en groot welgevallen zou hebben aan de hemelse leer maar toch nooit ernstig zou besluiten te handelen naar alles wat de heilige uit de hemel komende leer voorschrijft.
[12] Daarom is het zaak.om de leer goed te beluisteren, te begrijpen en uit te voeren! Als men niet strikt doet wat de leer zegt, is het, blijft het en wordt het niets!"
«« 23 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.