Herstellingsoorden van zielszieken, en de zieleartsen.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 37 / 263 »»
[1] (De Heer:) "Juist daarom moest Ik Zelf op deze aarde komen om voor alle zieke zielen een blijvend en voor alle tijden doeltreffend herstellingsoord op te richten, omdat de mensen dat nooit zouden hebben gekund.
[2] Maar ondanks dat zal het nog altijd moeitevol gaan met de blijvende vestiging van zo'n herstellingsoord voor zieke zielen, omdat zekere mensen zich daardoor in hun wereldse schijnrechten benadeeld zullen gaan voelen.
[3] De eigen en wereldliefde, die de adem van de hel in de borst van de mens is, zal zich daar altijd tegen verzetten en niet genezen willen worden van haar kwaadaardige ziekte, en zij zal haar wereldse middelen, zoals de moeilijk na te komen harde wetten, hun veroordelingen en straffen, niet los willen laten.
[4] Maar toch zullen er na Mij overal nog steeds velen zijn bij wie dit door Mij nu opgerichte herstellingsoord voor zielen zal blijven bestaan voor de velen die er gebruik van willen maken. Wel zullen terwille van Mijn ware en levende naam zulke echte herstellingsoorden vaak veel te verduren krijgen van de weliswaar werelds machtige, maar innerlijk doodzieke zielen; maar Ik Zelf zal ze weten te beschermen!
[5] Mochten evenwel wereldse mensenzielen die door eigen schuld zwaar ziek geworden zijn, uit pure waanzin het een of andere herstellingsoord voor zielen proberen te gronde te richten, dan zal Ik hen wel door een doeltreffend buitengewoon gericht weten aan te pakken, en de genezing van hun ziel in herstellingsoorden in het hiernamaals weten voor te schrijven. Daar zal tot aan hun genezing, die slechts zeer langzaam tot stand komt, veel gehuil en tandengeknars worden gehoord!
[6] Reeds op deze wereld smaakt een krachtig werkend medicijn voor het lichaam meestal erg bitter. Nog bitterder zullen de medicijnen voor het genezen van de ziel in het hiernamaals smaken, omdat zij erg sterk moeten zijn teneinde een zwaar zieke ziel daar nog te genezen, omdat hier geen genezing meer mogelijk was. Ja, genezen zullen ze wel worden, maar het zal lang duren en er uiterst bitter toegaan! Daarom gelukkig degene die zijn ziel in deze aardse herstellingsoorden gezond zal maken!
[7] Zorg dus om al de genoemde redenen dat jullie, machtige rechters, in alle toekomende tijden ware zieleartsen zijn. Gebruik bij iedere zieke ziel daarom je rechtspraak om te genezen en niet om te vernietigen!
[8] Waarlijk, naarmate jullie een ziel die toch al erg ziek is, zieker hebben gemaakt door een als zodanig uitsluitend zielsziek oordeel, evenzeer zullen jullie zielen zelf ellendiger en zieker worden. In het hiernamaals zal jullie genezing dan ook een veel bitterder zijn dan die van de ziel die door jullie kwade oordeel nog ellendiger geworden is! Want zo'n ziel is en blijft ondanks jullie kwade en onzinnige oordeel toch maar enkelvoudig ziek en zal ook in het hiernamaals door een enkelvoudige genezing genezen kunnen worden. Een dwaze rechterziel echter zal na ieder ontaard en slecht oordeel steeds dubbel zo erg die zielsziekte moeten doormaken waarover zij zelf dat kwade oordeel heeft geveld. Daardoor verdubbelt zij onvermijdelijk ook haar eigen oorspronkelijke zielsziekte. Dat het dan in het hiernamaals met de genezing van zo'n ellendige, ziek geworden ziel van een rechter ook een bittere en heel langdurige zaak moet worden, is bij enig nadenken gemakkelijk te begrijpen!
[9] Als jij als onbekwaam arts bij een zeer gevaarlijk zieke ontboden wordt terwijl je zelf ziek bent, en je gaat er vanwege het gewin heen en je geeft hem, omdat je kennis niet toereikend is, een geneesmiddel dat hem niet helpt maar in zekere zin nog zieker maakt, -wat win je daar dan mee?! Als je hem niet hebt geholpen, krijg je ook geen loon -zoals dat bij jullie gebruikelijk is -; bovendien ben je dan ook nog besmet door de gevaarlijk zieke. Ten eerste heb je dus geen loon, en ten tweede moet je nu zelf in plaats van één, twee ziekten doorstaan!
[10] Als er in jouw plaats dan een bekwaam arts komt, zal hij jouw vroegere zieke toch nog met een eenvoudig, deugdelijk middel genezen, terwijl hij bij jou, omdat jij nu aan twee ziekten lijdt, beslist een dubbel geneesmiddel zal moeten gebruiken om je indien mogelijk te helpen! En dat dubbele geneesmiddel zal in jouw zieke lichaam ook zeker op z'n minst een dubbel zo grote revolutie teweegbrengen dan het enkele bij je eerder behandelde zieke, die slechts aan één ziekte leed."
«« 37 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.