Over het ware en het verkeerde dienen.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 99 / 263 »»
[1] (DE HEER:) "Het parool voor alle sferen van de oneindigheid is dus 'dienen', zowel in het grote rijk der natuur alsook in het eindeloze rijk van de geesten !
[2] Ook de kwade bewoners van de hel weten er alles van, -alleen met dit reusachtige verschil ten opzichte van het dienen van de bewoners der hemelen: In de hel wil eigenlijk iedereen gediend worden; en als er al een is die een ander dient, dan is dat slechts ogendienst, dus altijd een schijnbare dienst die zeer gericht is op eigenliefde, waardoor de een de ander misleiden wil om hem bij een gunstige gelegenheid des te zekerder in zijn klauwen te krijgen en uit Zijn ondergang voordeel voor zichzelf te halen.
[3] Een duivels hart verheft zijn meerdere precies om dezelfde reden, als waarom aan de oever van de zee een zekere soort gieren dat met de schildpadden doet. Zo'n gedienstige gier ziet een schildpad in een poel rondwaden. De schildpad doet pogingen aan land te komen om kruiden te zoeken en zijn honger. te stillen. De op vlees beluste gier helpt hem, tilt hem eerst uit de poel en zet hem op het droge, kruidenrijke land. Daar begint de schildpad zich weldra bezig te houden met het zoeken van de kruiden die hij nodig heeft. De gier kijkt een poosje toe en probeert slechts heel voorzichtig hoe hard het schild wel is. Maar omdat zijn scherpe snavel geen stuk vlees uit het schild kan trekken, Iaat hij de arme schildpad net zolang rustig grazen tot deze minder bang en vrijmoediger haar kop vanonder het schild uitsteekt, belust op de kruiden.
[4] Zodra de gier dat vertrouwen bij de schildpad bemerkt, pakt hij met zijn klauwen de weke, vlezige kop, neemt de schildpad mee hoog de lucht in en draagt hem weg naar een plaats waar hij beneden een steenachtige bodem ziet. Daar Iaat hij de zo hoog meegenomen schildpad los en dan begint haar dodelijke val. Pijlsnel neerkomend op de harde steenbodem slaat zij in stukken te pletter en de gier die zonder moeite vliegend zijn vallende offer eveneens pijlsnel begeleid heeft, is daarna vlug bij de hand en begint nu het loon van zijn eerdere dienstbetoon tot zich te nemen en daarmee zijn altijd hongerige maag vol te stoppen. -Daarmee hebben jullie een waarheidsgetrouw natuurlijk voorbeeld van duivels dienstbetoon!
[5] Dit is ook wel dienen, maar erg zelfzuchtig, en op dezelfde wijze is iedere wat meer of minder zelfzuchtige dienst die de mensen elkaar wederzijds bewijzen ook altijd meer of minder met de dienstverlening van de hel verwant en kan voorzover deze met de hel verwant is onmogelijk waarde hebben voor Mij en al Mijn hemelen. Slechts een geheelonzelfzuchtige dienst is ook een ware en derhalve ook een zuiver hemelse dienst, en alleen die heeft voor Mij en voor al Mijn hemelen een ware en volkomen waarde.
[6] Als jullie elkaar dus wederzijds van dienst zijn, dien elkaar dan in liefde en ware broederschap, zoals dat in de hemelen algemeen gebruikelijk is! Als iemand een dienst van je vraagt, verricht die dan met alle vreugde en liefde en vraag niet om loon voor het dienstbetoon; want dat doen heidenen ook, die de ware Vader in de hemel niet kennen en hun zeden meer van de dieren dan van een God hebben overgenomen! Het bewijs daarvan leveren nog tot op de huidige dag de oude Egyptenaren, waarvan de eerste onderwijzer die hen tot enig nadenken bracht een stier was, die zij daarvoor dan ook tot op deze dag goddelijke eer bewijzen.
[7] Als iemand je echter een goede dienst heeft bewezen, moet je hem ook niet vragen: 'Vriend, wat ben ik je schuldig?', maar je moetje vriend uit alle liefde en blijdschap van je hart naar vermogen zogoed mogelijk belonen! Als degene, die je de goede dienst bewezen heeft dat gewaar wordt, zal hij je omarmen en zeggen: 'Edele vriend, kijk, ik heb je maar een heel kleine dienst bewezen en jij geeft mij daarvoor zo'n grote beloning! Kijk, een tiende daarvan is meer dan genoeg, en zelfs dat neem ik slechts aan ten bewijze dat je broederhart mij zo dierbaar is!'
[8] Als de helper zo uit de grond van zijn ware en diepe levensgevoel tegen zijn opdrachtgever zal spreken, zullen zij dan niet meteen echte hemelse broeders worden?! Ongetwijfeld, en dat is nu juist de wijze waarop het ware rijk van God tot jullie zal komen en hemels over je zal heersen met de scepter van het licht en alle genade."
«« 99 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.