Het verhaal van de hoofdman over de wijze Illyriër

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 6)

«« 134 / 248 »»
[1] DE HOOFDMAN. zei: 'Luister, grote meesterheiland, ik weet nu werkelijk met wat Ik meer in u moet bewonderen, uw wonderbaarlijke woord en wilskracht of uw buitengewone theosofische wijsheid!
[2] Ik heb in Rome eens iemand gesproken, die uit Illyrië kwam en een zonderling mens was. Je kon hem de vreemdste en vaak geheimste dingen vragen en hij wist ze precies. Als je hem om het lot van een bepaald mens vroeg, zei hij: 'Als je zo doet, zal datje lot zijn, en doe je dit of dat, zal je onvermijdelijk ook dit of dat overkomen! ' Mij voorspelde hij haarzuiver dat ik bijna aan het uiterste eind van het grote keizerrijk in het oosten aangesteld zou worden, en dat ik veel wonderbaarlijke dingen zou meemaken, wat tot op heden allemaal uitgekomen is.
[3] Deze man, die er heel onopvallend uitzag, vroeg ik toen zo in vertrouwen wat zijn mening over de goden was. Toen zei hij: 'Op de manier waarop ze nu door jullie bekeken en vereerd worden, zie ik er helemaal niets in, want zij bestaan nergens, noch in de natuur en nog minder in het een of andere rijk van zielen en geesten. Hun beelden zijn slechts mensenwerk, en de menselijke fantasie gaf er vorm aan. In de oudheid waren het alleen maar overeenkomstige voorstellingen van de bijzondere, uit de werking der natuurkrachten bekende, eigenschappen van de ene, eeuwig ware God, die de huidige mensen echter nu niet meer kennen.
[4] Men moet niet denken dat deze eigenschappen de enig ware God uitmaken, maar je moet het zo zien dat Hij door Zijn hoogste wijsheid en wilskracht de mens als Zijn evenbeeld uit de materie van de aarde door heel veel natuurlijke levensfases tenslotte als mens tevoorschijn laat komen. De aarde bestaat uit eindeloos veel zielen, en de ziel van de mens, als de eigenlijke, ware mens, is net zo'n veelvoudige ziel binnen één vorm en één huid, als haar intelligenties en haar innerlijke en uiterlijke zienswijzen en waarnemingen zijn. Maar dat beseft nu niemand meer en dat kan ook niet, omdat de mens zich door zijn lichamelijke lusten van zichzelf vervreemd heeft. De eigenliefde en de hoererij heeft de mensen in een grote, diepe levensnacht gestort, waar alleen God Zelf hen weer uit kan trekken en -naar hij meende -misschien ook al gauw zal doen. Maar met Rome zou Hij niet beginnen, maar ook niet buiten de grenzen van het grote keizerrijk.'
[5] Kijk, meester, zo sprak die vreemde Illyriër! Als hij bij die grote wijsheid ook tekenen had kunnen doen, zou men hem haast voor een god hebben gehouden. Hij had door mij veel toehoorders en beschermers gevonden die hem graag mochten; maar na een jaar nam hij afscheid van mij en zei: Ik heb hier weliswaar zeer veel vrienden gevonden, maar ook een nog groter aantal vijanden uit de kring van de priesters. Die staan mij heimelijk naar het leven; daarom ga ik ook heel heimelijk hier weer weg. ' Ik heb hem rijkelijk bedacht en gaf hem een veilig geleide mee tot aan de kust van de Adriatische zee. Daar ging hij aan boord van een schip en voer met gunstige wind weer naar zijn vaderland.
[6] Ik had het nu alleen maar over deze man, om u duidelijk te maken dat ik over datgene wat u mij nu zo wijs heeft uitgelegd, al eerder gehoord heb en u derhalve nu gemakkelijker kon begrijpen. Maar wat U nu daarover gezegd hebt, staat oneindig veel hoger en is duidelijk en voor vrijwel iedereen goed begrijpelijk. Wanneer ik nu echter uw tekenen, uw complete alwetendheid en uw wijsheid eens goed overdenk, dan moet ik nu ook aan de vreemde voorspelling van die Illyriër denken, volgens welke slechts de grote, enig ware god -en dat al gauw -de mensen uit hun nacht zou halen, en wel binnen de grenzen van het grote keizerrijk. Misschien bent u zelf wel een afgezant van de enig ware grote god -of Hem zelfs in eigen persoon?!
[7] Mocht één van beide het geval zijn, zeg het ons dan, opdat wij ons allen daarnaar kunnen richten!'
«« 134 / 248 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.