Over de werking van de wijn

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 6)

«« 187 / 248 »»
[1] Maar IK zei tegen hen: 'Beste vrienden en broeders, als wijn in juiste mate gedronken wordt, is deze versterkend en maakt alle lichaamsdelen krachtig en gezond; maar wanneer hij overmatig gedronken wordt, wekt hij de kwade geesten in het lichaam op en verdooft de zintuigen. De kwade geesten wekken dan echter lichamelijke lusten op, met name onkuisheid en ontucht, waardoor de hele ziel dan voor lange tijd onrein, en daardoor ook ontevreden, twistziek, traag en vaak haast helemaal dood wordt. Let daarom bij het drinken van wijn op de juiste maat, dan zal jullie lichaam rustig blijven!'
[2] PETRUS zei: 'Heer, zijn wij dan ook bezeten, omdat U nu spreekt over kwade geesten in ons lichaam?'
[3] IK zei: 'Zeker; want het lichaam en het bloed van ieder mens zit vol natuurlijke, kwade geesten, die kwaad genoemd kunnen worden omdat zij onder het gericht staan; als zij niet onder het gericht zouden staan, zouden zij niet jullie vlees en bloed zijn. Maar wanneer het lichaam van jullie wordt afgenomen, zal het niet lang daarna uiteenvallen, en zijn geesten zullen dan reeds naar een vrijere bestemming worden geleid.
[4] Maar niet alleen in jullie lichaam, ook in alle elementen zijn zulke geesten die nog lang niet goed genoemd kunnen worden. Alleen voor degene die reeds door Mij rein is geworden, is alles rein en goed door de bestemming die het van God uit in zich draagt.
[5] Kijk, een steen die helemaal dood op de grond ligt, is eigenlijk slechts schijndood! Beledig hem maar eens door hem hard te slaan of te wrijven, dan zal hij jullie wel door wegspattende vonken aangeven dat hij helemaal uit gerichte geesten bestaat! En als je hem erg verhit, zal hij week worden en uit gaan vloeien. En als dat niet zo was, waar zouden de mensen dan anders hun geliefde glas van maken?
[6] Dus, kwade en nog onzuivere natuurgeesten zijn overal waar lichamen, water en lucht zijn, en het aardse vuur is niets anders dan een verlossing van reeds rijper geworden geesten, die daarna dan weer een hogere bestemming krijgen.
[7] Maar toch is er een groot verschil tussen de boze geesten waardoor mensen vaak bezeten worden, en de onzuivere natuurgeesten waaruit de hele aarde in al haar delen en elementen bestaat; maar ze hebben wel zo'n verwantschap en wederzijdse relatie, dat een mens die zijn lichamelijke natuurgeesten niet te veel opwekt, ook niet gemakkelijk lichamelijk door de echte boze mensenziel geesten bezeten kan worden.
[8] Juist daarom waarschuw Ik jullie dan ook voor alle hartstocht, want die is op zichzelf een gevolg van het wakker schudden van verschillende vlees en bloedgeesten. Als die eenmaal wakker zijn, voegen zich daarbij ook al gauw nog onreine zielen van gestorven mensen, die zich vaak nog in deze onderste aardse sfeer bevinden; en als dat gebeurt, is zo 'n mens in volle ernst bezeten. -Begrijpen jullie dat?'
[9] DE LEERLINGEN zeiden: 'Ja, Heer, want zulke dingen heeft U ons immers al meermalen uitgelegd, maar toch nooit zo onomwonden en duidelijk als nu, en daar zijn wij U erg dankbaar voor en wij zullen in deze nacht dan ook geen wijn meer drinken. ' .
[10] IK zei: 'Doe dat, dan zal dat jullie in de ochtend deugd doen; want in een nuchter lichaam zit een gezonde ziel, en een gezonde ziel is de beste dokter voor een ziek lichaam!'
«« 187 / 248 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.