Goed en verkeerd sabbatvieren

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 6)

«« 223 / 248 »»
[1] (DE HEER:) Precies zoals het met het eten van het vlees van onreine dieren staat, zo staat het ook met de sabbat. Allereerst is iedere dag een dag des Heren, en de ware mens moet iedere dag goed doen, niet alleen op de sabbat! En ten tweede staat er alleen maar geschreven dat men deze dag heiligen moet, en dan niet als het niet nodig is zware slavenarbeid moet verrichten; maar dat men op de sabbat ook geen goede werken mag doen, daarvan staat in de hele Mozes geen enkel woord!
[2] Maar als de profeet zegt: 'Zonder noodzaak en wettige toestemming zul je op de sabbat geen zwaar knechtenwerk verrichten!', hoe komen jullie er dan bij dat Ik de sabbat schend als Ik op die dag een zieke kosteloos gezond maak? Jullie geven toch zelf op de sabbat voer aan de os en jullie brengen de ezel en het rund en de schapen en varkens naar hun drinkplaats! En laten jullie een os of ezel in een put verdrinken als deze er op een sabbat in zou vallen? Maar als jullie dat al voor je huisdieren doen, waarom mag een mens dan niet op een sabbat geholpen worden? Is een mens niet meer waard dan een dier?!
[3] O jullie blinde dwazen! Hoe ver hebben jullie je van de waarheid verwijderd! Ja, het is waar, wat er van jullie geschreven staat: 'Zie, dit volk eert Mij met de lippen; maar zijn hart is verre van Mij!'
[4] Vertel eens: Als er een mens bij jullie komt en zegt: 'Ik heb het druk met mijn oogst, en de tijd is gunstig! Als ik op de sabbat door mag gaan, offer ik de drievoudige tiende, een gemeste os en drie vette kalveren!', dan schrijven jullie toch meteen een vrijbriefvoor hem uit zodat hij daarmee ook voor de sabbat arbeiders kan huren. Is dat niet een grotere schending van de sabbat, dan wanneer men een zieke op een sabbat helpt?!
[5] Op een sabbat mag je voor zonsondergang geen brood breken en ook niet eten; maar als jullie de hele dag door in je kamers - ook al is het een sabbat - zwelgen en smullen en anderen dat ook voor geld toestaan -maar niet aan een arme, omdat hij er niet voor betalen kan -, dan vraag Ik: Is dat geen godslasterlijke schending van de sabbat?!
[6] Verder vraag Ik: Waarom hebben jullie dan gezegd dat het zesde en zevende boek van Mozes van later datum is, om het zo samen met het profetische aanhangsel te kunnen verwerpen? Dat zou toch voor iedereen een lichtende leiddraad geweest zijn, die hem duidelijk had laten zien wat hem in alle voorkomende gevallen te doen stond. In plaats daarvan kregen jullie een kabbala, die uit de oud-Egyptische Horus stamt. Zowel deze als de oude Horus begrijpen jullie niet, en Mozes en de profeten, waarvoor jullie stenen gedenktekens opgericht hebben, en die jullie vaderen gestenigd hebben, willen jullie niet begrijpen, maar je leert het volk dat het samen met jullie deze Schriften alleen maar hoog moet vereren en aanbidden en dat dit voldoende is. Is dat niet een grotere schending van de sabbat, dan wanneer Ik een zieke op een sabbat gezond maak?!
[7] Maar Ik ben die Ik ben, ook een Heer van de sabbat! En dus zeg Ik: Dat wat jullie van de sabbat gemaakt hebben, schenkt Mij geen vreugde, en Ik doe ook op de sabbat wat Ik wil, zoals Ik ook op de sabbat - spreekt de Heer - de zon op en onder laat gaan, en de rivieren laat stromen, de winden laat waaien en de grote stormen loslaat, en de maan en de sterren langs hun voorgeschreven banen laat gaan en het gras laat groeien en het zoete sap in de druif laat rijpen! Als dat alles echter in Mijn absolute macht ligt, moet Ik jullie dan soms vragen wat Ik op een sabbat mag doen?! Spreek nu en geef een deugdelijk en verstandig antwoord!'
«« 223 / 248 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.