De Heer spreekt over de betekenis van Zijn daden (Ev.Joh. 5,28-39)

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 6)

«« 3 / 248 »»
[1] Toen zetten velen grote ogen op en begonnen zich over Mijn woorden erg te verbazen. Sommigen meenden dat het een weergaloze godslastering was.
[2] ANDEREN zeiden daarentegen: 'Nee, daar moet iets waars in schuilen; want zo heeft nog nooit een mens over zichzelf gesproken! '
[3] Doch IK zei tegen hen: 'Want het uur komt waarin allen, zelfs zij die in de graven zijn (hiermee werden de heidenen bedoeld, iets wat de Joden niet begrepen), Mijn stem zullen horen en zullen opstaan, zij die het goede gedaan hebben tot de ware opstanding des levens, -maar zij die het kwade gedaan hebben tot de opstanding van het gericht, hetgeen de ware dood van de ziel is.' (Joh.5,29) .
[4] Toen begonnen er weer enigen te mopperen, en ANDEREN zelden:..Die man weet geen maat te houden en begint nu echt te zwammen! Als hij het over zichzelf heeft doet hij immers net alsof God en hij één en dezelfde zijn!? Wie heeft er ooit zoiets gehoord?!'
[5] Maar IK zei: 'U vergist zich erg als u zo over MIJ oordeelt; want Ik kan als mens ook niets uit Mijzelf doen. Ik hoor echter altijd de stem van de Vader in Mij en zoals Ik die hoor, zo handel, spreek en richt Ik, en. Mijn gericht is dan juist, omdat Ik niet Mijn menselijke wil, maar alleen die van Mijn Vader uitvoer die Mij in deze wereld heeft gezonden. (Joh.5,30). Als Ik als mens over Mijzelf zou getuigen, zou dat getuigenis van Mij onjuist zijn (Joh.5,31); maar het is een Ander die u niet kent en nog nooit gekend heeft die door Mijn daden, die reeds alom bekend zijn, over Mij getuigt, en daarom weet Ik maar al te zeker dat het getuigenis dat Hij Mij steeds gaf en geeft, volkomen waar is. (Joh.5,32)
[6] U zond mensen naar Johannes de Doper en constateerde dat hij van de waarheid getuigde. (Joh.5,33) Maar Ik aanvaard, zoals u ziet, geen getuigenis van mensen, want Ik getuig van Mijzelf vanuit de Vader, en dat doe Ik opdat u allen waarachtig zalig zult worden. (Joh.5,34) Waarom bevalt dat u dan niet?'
[7] Toen zeiden ENIGEN: 'Als, zoals je zelf zegt, Johannes van de waarheid getuigde, dan was zijn getuigenis toch al goed en vol.doende; waartoe dient dan nu nog jouw afzonderlijke getuigenis?! Want wij kunnen immers toch al volgens het getuigenis van Johannes zalig worden.'
[8] IK zei: 'Johannes was wel een brandend en helder schijnend licht; maar u zocht hem alleen maar op omdat u zich bij zijn licht slechts wat wilde opmonteren. (Joh,5,35) Ik heb echter een groter getuigenis over Mijzelf dan het getuigenis van Johannes; want de werken die Mijn Vader Mij opgedragen heeft om persoonlijk uit te voeren, deze werken dus, die Ik alleen doe voor de ogen van de hele wereld, getuigen volledig naar waarheid dat de Vader Mij als Zijn Zoon tot u heeft gezonden. (Joh.5,36)
[9] En juist deze Vader, die Mij nu naar u heeft toegestuurd, heeft reeds lang door de mond van de profeten van Mij getuigd, hoewel geen van u ooit Zijn stem gehoord en Zijn gestalte gezien heeft. (Joh.5,37) U heeft weliswaar Zijn woord uit de geschriften van de profeten vernomen, maar niet aanvaard, want u gelooft nu Degene niet die Hij tot u heeft gezonden. (Joh,5,38)
[10] Zoek het zelf op in de Schrift, waarvan u zegt dat daarin uw eeuwige leven te vinden is! En kijk, juist de Schrift getuigt honderd en duizendvoudig van Mij! (Joh.5,39)
[11] Wat heeft u tegen Mij? Is het dan niet juist, dat Ik zonder enig uiterlijk vertoon tot u kom, om u niet bang en moedeloos en vreesachtig te maken?! Heeft Elia, toen hij in de geest, dus ook geestelijk, een voorspelling over Mijn komst ontving, Jehova soms in de stormwind of in het vuur voorbij zien gaan toen hij in de grot verborgen was? Nee, in een zacht ruisen ging Jehova voorbij! En kijk, dat vindt nu hier in uw bijzijn plaats! Waarom wilt u het dan niet geloven? Zijn Mijn werken, die Ik ten aanschouwe van duizenden en nogmaals duizenden getuigen reeds gedaan heb, dan niet het waarachtigste getuigenis daarvan? Heeft dan ooit iemand op de wereld zulke daden verricht?"
«« 3 / 248 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.