De dokter krijgt van de Heer de kracht om door handoplegging zieken te genezen

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 6)

«« 91 / 248 »»
[1] Toen gingen we weer naar Joreds huis, waar in de reeds bekende zaal een overvloedige ochtendmaaltijd voor ons klaarstond, en waar ook de leerlingen die 's morgens vroeg thuis gebleven waren, op ons wachtten. Wij gingen aan tafel en aten en dronken. De maaltijd bestond uit vis, honingkoek en lamsvlees, terwijl de wijn, die van bijzondere klasse was, uit Rome kwam. Ook werd er speciaal uit Cyprus geïmporteerde, Griekse wijn geserveerd, en bovendien blank tarwebrood met boter, dat vooral de joodse Grieken erg goed smaakte. Wij bleven een uur of twee aan tafel en er werd veel gepraat, merendeels echter over allerlei agrarische zaken.
[2] Pas na de maaltijd werd door leerling Johannes aan alle in huis wonende mannen en vrouwen Mijn leer over de liefde tot God en de naaste uitgelegd.
[3] Daarop beloofden allen Mij plechtig deze leer stipt na te volgen en ernaar te handelen, en IK zei: 'Geloof en doe dat, dan zullen jullie ook op gemakkelijke en snelle wijze het meesterschap van het leven bereiken!'
[4] Vervolgens legde Ik allen de handen op en gaf hun kracht voor hun goede en ernstige voornemen.
[5] Maar DE DOKTER zei daarop: '0 Meester, ziet U eens, zowel hier in deze plaats als ook in de verre omtrek, waar altijd veel zieken zijn, ben ik nu de enige dokter! Omdat niets U onmogelijk is, zou U mij misschien wat van Uw wondergeneeskracht kunnen geven zodat ik die voor mijn zieken kan gebruiken, vooral voor de armen die geen geld hebben om dure medicijnen te kopen. ,
[6] IK zei: 'Jezus is Mijn naam; leg de zieken in die naam je handen op dan zullen ze, als dat goed is voor hun zieleheil, beter worden! Maar geef de rijken zoals gewoonlijk alleen maar medicijnen; want Ik geef je deze kracht uitsluitend voor de armen!'
[7] Nadat Ik dat tegen de dokter gezegd had, bedankte hij Mij daarvoor en ging vervolgens meteen weg, want hij had een paar arme zieken die hij nu zonder meer wilde helpen. En hij hielp hen ook; want zij werden beter op het moment dat hij hun in Mijn naam zijn handen oplegde. Na een uur kwam hij weer terug, bedankte Mij nogmaals voor de kracht die hij had gekregen, en beschreef ons de grote verbazing van de genezen mensen, die heel verschillende kwalen gehad hadden.
[8] HIJ zei: ' Ze konden niet begrijpen dat terwijl voorheen alle medicijnen niet hielpen, zij nu opeens alleen maar door handoplegging zo gezond waren als nooit tevoren. Ze vroegen mij, hoe ik nu opeens aan die ongekende geneeswijze gekomen was, en waarom ik die niet eerder gebruikt had. Maar ik zei: 'Deze geneeswijze heeft een uitheemse, grote Heiland mij getoond, en de zieken genezen alleen maar omdat ik Zijn naam aanroep en Hij Zelf dan met mij wil dat de zieke geholpen wordt!' Daarna vroegen zij allemaal naar U en zij wilden U erg graag persoonlijk leren kennen; want zij dachten dat U beslist goddelijke krachten moest hebben omdat zoiets anders totaalonmogelijk was. Ik zei daar niets op en liet hen in hun mening.
[9] Maar nu zal ik bij mijn rijke zieken wel moeilijkheden krijgen; want deze nieuwe geneeswijze zal snel in de hele stad bekend raken, en de rijken zullen dan ook op dezelfde wijze door mij genezen willen worden. Wat moet ik tegen hen zeggen, als zij van mij verlangen om datgene te doen wat U, o Meester, mij eigenlijk verboden heeft?'
[10] IK zei: 'Wel, stel hun dan voorwaarden die zij, wanneer zij genezen zijn, voor jou en de armen na moeten komen! Gaan zij opgewekt en gewillig op die voorwaarden in, leg hun dan ook je handen op; doen zij dat echter niet, laat ze dan ziek blijven en geef hun medicijnen als zij die willen hebben en aan willen nemen! - Ben je daar nu tevreden mee?'
[11] DE DOKTER zei: 'O beste Meester, volkomen! Maar nu heb ik nog een andere vraag, namelijk: Hoe en waarmee kan ik U daarvoor mijn dankbaarheid tonen? Ik ben weliswaar niet rijk en nu wel het allerminst, nu mijn collega's, die gisteren verdwenen zijn, mij zeker niet veel nagelaten zullen hebben; maar toch wil ik doen wat in mijn vermogen ligt! Heer en Meester, ik smeek U, vraag mij toch een of andere vergoeding of een offer!'
[12] IK zei: 'Laat dat; want niemand ter wereld kan Mij iets geven wat hij niet eerst van God heeft gekregen, en dus ook jij niet! Maar leef volgens de leer die jullie allen hier gegeven werd, heb God lief boven alles en je naaste als jezelf, en houd de jou bekende geboden van Mozes en leer deze ook aan de Grieken, dan schenk je Mij het beste en waardevolste offer! En ook alle andere mensen moeten dat doen, dan zullen zij leven in de waarheid en in de genade van God, de Schepper en Vader van alle mensen!
[13] Als Ik van de mensen die Ik goed doe, geld zou willen aannemen, zou Ik rechtstreeks tegen Mijzelf getuigen, en zou Ik niet Diegene zijn die Ik ben; want als Ik jullie schatten uit de hemelen breng en geef, omdat Ik daartoe de macht heb, kan Ik Mij daarvoor niet met dode materie laten betalen. Jullie mensen kunnen dat echter wel met mate en doelgericht doen; want ook Mozes heeft voorgeschreven dat priesters en richters door het volk gevoed en onderhouden moeten worden, en het tiende deel van alles moeten krijgen wat geoogst wordt op de akkers en in de wijnbergen en ook van de huisdieren. Maar Ik en Mijn leerlingen zullen dat niet nodig hebben; want wie levensmeester wordt zoals Ik, zal deze middelen daarna niet voor zijn onderhoud nodig hebben. Waar zij ook heen zullen gaan, alles wat zij nodig hebben, zal hun van boven gegeven worden. Want al het goede wat jullie de Vader in de hemel in Mijn naam zullen vragen, zal Hij jullie zonder meer geven.'
«« 91 / 248 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.