De wilsvrijheid van de mens en de alwetendheid van God Zeden en gewoonten. (18.2.1861)

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 8)

«« 100 / 220 »»
[1] Nadat in deze nacht iedereen heel goed uitgeslapen en uitgerust was, stonden allen samen met Mij ruim een uur voor zonsopgang op, en wasten zich volgens de gewoonte van de joden; maar de Romeinen wasten zich volgens hun gewoonte met welriekend water en smeerden zich daarna in met eveneens welriekende olie, wat natuurlijk een zeer aangename geur in de kamers van het huis verspreidde.
[2] Toen kwamen er enkele leerlingen naar Mij toe en zeiden: 'Heer, zij hebben weliswaar ons geloof en onze overtuiging aangenomen, maar ze schijnen toch aan hun heidense gebruiken te willen vasthouden! Dat water, die oliën en die zalven zullen wel heel kostbaar zijn en dan zou het toch ook voor hen nuttiger zijn om zich net als wij met puur en fris water te wassen en het vele geld, dat hun water, hun oliën en hun zalven zeker kosten, voor de armen te gebruiken!'
[3] Ik zei: 'Wie voor de armen doet wat deze Romeinen doen, heeft ook het recht om, als zijn vermogen dat toelaat, ook zijn lichaam te verzorgen op de manier die hij reeds van kind af aan gewend is; want voor hen is dat net zo'n natuurlijke behoefte geworden als voor jullie het zuivere, frisse water. Ik let er niet op, of en waarmee iemand zijn huid heeft gereinigd en verfrist, maar alleen of hij gewassen en rein van hart ten overstaan van Mij is.
[4] Daarom moeten jullie, als jullie Mijn evangelie aan de volkeren zullen verkondigen, je ook niet bemoeien met de manier waarop zij gewend zijn hun lichaam te verzorgen; want voor iedereen is het voldoende dat hij in Mij en Mijn naam gelooft en volgens Mijn leer leeft; maar zijn lichaam moet hij voeden en verzorgen zoals hij dat van kind af aan gewend was, zodat hij op zijn eigen manier fris en gezond kan blijven.
[5] Kortom, datgene waarvan jullie zien dat Ik het gedoog, moeten jullie ook gedogen! En wat Ik jullie tot ieders zieleheil heb aangeraden, moeten jullie ook diegenen aanraden naar wie jullie door Mijn geest geleid worden, -zonder je eraan te storen of iemand het aanneemt of niet!
[6] Ook moeten jullie alles eten en drinken wat jullie op tafel wordt voorgezet en geen drukte maken over het materiële uiterlijke jodendom, dat voor Mij geen waarde heeft, maar handelen in de geest van het ware, innerlijke en levende jodendom; dan zullen jullie Mijn waarachtige leerlingen zijn; dan zal Ik welgevallen aan jullie hebben en aan jullie werken en zal in de geest bij jullie blijven tot aan het einde der tijden van deze aarde! - Hebben jullie Mij begrepen?'
[7] Nu zei Johannes: 'Heer, U zegt altijd: 'tot aan het einde der tijden van deze aarde!' Goed, maar wanneer die voorbij zullen zijn, hoe zal het dan verder gaan in de hele eeuwigheid, en zullen wij dan tot aan het einde der tijden van deze aarde hier moeten blijven en steeds aan alle volkeren der aarde Uw evangelie moeten verkondigen?'
[8] Met een vriendelijk gezicht zei Ik tegen Mijn geliefde leerling: 'Wat heb jij soms toch een kinderlijke geest en kinderlijk verstand! Jullie zullen wat je lichamelijke persoonlijkheid betreft ook niet langer op deze aarde hoeven te leven dan enig ander normaal gezond mens; maar jullie zullen voor een deel geestelijk werkzaam blijven voortleven in al diegenen die jullie in Mijn naam zullen navolgen, - maar voor een ander belangrijk deel zullen jullie bij Mij in Mijn hemelen eeuwig verder leven en van daaruit meer dan nu kunnen inwerken op de mensen van deze aarde, die zoals jullie bekend is bovenal de bestemming hebben om net als jullie Mijn kinderen te worden.
[9] Maar het zal voor jullie tot nu toe nog onbegrijpelijk lang duren eer het eigenlijke einde der tijden van deze aarde zal komen! Want kijk, alle materie van deze aarde bestaat uit gerichte zielen, die nog vrij gemaakt moeten worden. Reken nu één atoom materie voor de substantie van één ziel, en bedenk dat er per jaar maar 10.000 maal 10.000 zielen uit het gericht van de materie verlost kunnen worden langs de weg, die Ik jullie al herhaalde malen getoond heb - omdat er namelijk bij zo'n grote jaarlijkse toename van het aantal mensen niet meer mensen op de aardbodem kunnen bestaan - dan zullen jullie wel inzien dat de aarde, hoewel onder nog vele veranderingen, ook in materieel opzicht nog behoorlijk lang zal blijven bestaan.
[10] Daar komt echter nog bij, dat er vanuit de zon en de ether die haar omgeeft steeds opnieuw materie aan die van de aarde wordt toegevoegd, waarvan de hoeveelheid overigens kleiner is dan de jaarlijkse hoeveelheid verloste materie, en in dat licht bezien zullen jullie nog eens te meer begrijpen wat voor zeer lange bestaansduur deze aarde tot aan haar laatste tijden nog beschoren is. Alleen, dat is allemaal door Mij sinds eeuwigheid zo bepaald, en die tijd schijnt alleen de mens lang toe, die nog de last van het vlees draagt; maar in Mijn rijk zullen jullie de tijd en haar duur met heel andere ogen en met een heel ander inzicht en andere wijsheid beschouwen. - Kijk, zo staan de zaken er voor!
[11] Maar nu gaan we weer naar buiten! Want nu zullen alle aanwezigen wel gauw uit hun kamers naar deze zaal komen; en voor die tijd wil Ik met jullie weinigen al buiten zijn.'
[12] Toen Ik zo met die paar oude leerlingen van Mij gesproken had, en wel met Petrus, Johannes, Andreas, Jacobus en Mattheus, kwam ook onze Lazarus naar ons toe, begroette Mij en vroeg wanneer Ik het ochtendmaal zou willen gebruiken.
[13] En Ik zei: 'Kort na zonsopgang, aangezien Ik Mij daarna tot de avond naar een plaats zal begeven, van waaruit we vanavond pas weer terug zullen keren; welke plaats wij zullen bezoeken, krijgen jullie later wel te horen!'
[14] Toen Lazarus dat hoorde, ging hij weg om alles te regelen; maar Ik ging met de paar leerlingen direct naar buiten, en Lazarus kwam Mij spoedig achterna.
«« 100 / 220 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.